Gå til indhold

Spørgeskemaundersøgelse og resultater

I perioden fra den 18. juni til den 4. august 2014 fik Kvalitetsudvalget foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og undervisere på de videregående uddannelser. Her kan du læse om spørgeskemaerne og se resultaterne fra undersøgelsen fordelt på de enkelte uddannelsesinstitutioner.

De studerende og underviserne er dem, der ved mest om den daglige kvalitet på de videregående uddannelser. For at få del i deres viden iværksatte Kvalitetsudvalget to spørgeskemaundersøgelser af hhv. de studerende og underviserne på alle de videregående uddannelser.

Spørgeskemaanalyserne tog udgangspunkt i de amerikanske NSSE og FSSE-analyser, som gennemføres med fokus på såkaldt "student engagement". Student engagement omhandler, hvor meget tid og energi de studerende bruger på uddannelsesaktiviteter, og hvordan uddannelsesinstitutionerne bruger deres ressourcer og om de organiserer uddannelserne, så de skaber bedst mulig læring hos de studerende.

NSSE står for "National Survey of Student Engagement" og besvares årligt af op mod 400.000 studerende på over 621 videregående uddannelsesinstitutioner i USA og Canada. FSSE står for "Faculty Survey of Student Engagement" og besvares årligt af op mod 18.000 undervisere på 146 videregående uddannelsesinstitutioner. NSSE og FSSE bygger på et solidt teoretisk og metodisk grundlag, der har været udrullet i USA siden 2002 og som desuden har været afprøvet i en lang række andre lande.

Kvalitetsudvalget tilpassede og kvalitetssikrede brugen af de amerikanske spørgeskemakoncepter til en dansk kontekst gennem dialog og inddragelse af en række ressourcepersoner på forskellige danske videregående uddannelsesinstitutioner. Desuden blev spørgsmålene yderligere tilpasset efter pilottest af danske studerende og undervisere på de forskellige uddannelsesområder og niveauer.

Læs nærmere om det teoretiske grundlag og erfaringerne med at udrulle det internationalt i Coates, Hamish B og Alexander C. McCormick (red.) (2014). "Engaging University Students - International insights from system-wide studies".

  • Analyserne blev gennemført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, der har stor erfaring med tilsvarende undersøgelser på danske uddannelsesinstitutioner.

En række af spørgsmålene blev brugt med tilladelse fra The College Student Report, National Survey of Student Engagement, Copyright 2001-15 The Trustees of Indiana University.

Interesserede kan herunder læse mere om det metodiske grundlag for undersøgelse, og se de samlede resultater:

> Bilag 6: Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og undervisere på de videregående uddannelser - metodebilag (pdf)

> Bilag 7: Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende og undervisere på de videregående uddannelser - resultatbilag (pdf)

Resultater fordelt på enkelte uddannelsesinstitutioner

Universiteter

Professionshøjskoler

Erhvervsakademier

Maritime- og kunstneriske uddannelser

Københavns Universitet

Metropol

Cphbusiness

SIMAC - Svendborg International Maratime Academy

Aarhus Universitet

University College Sjælland

KEA Københavns Erhvervsakademi

Fredericia Maskinmesterskole 

Syddansk Universitet

University College Lillebælt

Erhvervsakademi Dania

Maskinmesterskolen København

Aalborg Universitet

University College Syddanmark

Erhvervsakademiet Lillebælt

Aarhus Maskinmesterskole

Copenhagen Business School

VIA University College

Erhvervsakademi MidtVest

KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

IT-Universitetet i København

University College Nordjylland

Erhvervsakademi Sjælland

Arkitektskolen Aarhus

Roskilde Universitet

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Erhvervsakademi SydVest

Designskolen Kolding

Danmarks Tekniske Universitet

UCC Professionshøjskolen

Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Kolding

Senest opdateret 13. januar 2022