Gå til indhold

Partnerskab for dimittender i arbejde

Et nyt partnerskab skal bidrage med praksisnære løsninger, der kan lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarkedet for dimittender fra videregående uddannelser.

Partnerskab for dimittender i arbejde blev lanceret fredag den 2. oktober 2020 af uddannelses- og forskningsministeren og beskæftigelsesministeren og skal mødes fire gange i løbet af efteråret og begyndelsen af 2021. Partnerskabet har i alt 25 medlemmer, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter, faglige organisationer, kommuner, a-kasser, videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsorganisationer, virksomheder og studerende.

Partnerskabet skal på baggrund af dialog, videndeling og indblik i den aktuelle ledighedssituation samarbejde om at hjælpe dimittender med hurtigere at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Konkret skal partnerskabet:

  • Videndele og identificere aktuelle og konkrete udfordringer
  • Inddrage og udbrede erfaringer fra tidligere indsatser, projekter og samarbejder
  • Følge udviklingen i aktuelle ledighedsudfordringer for dimittender fra de videregående uddannelser og tænke dette ind i partnerskabets arbejde
  • Etablere konkrete samarbejder/initiativer mellem relevante aktører tæt på praksis
  • Rådgive regeringen ift. mulige tiltag i overgangen mellem uddannelse og beskæftigelse for at styrke beskæftigelsen for dimittender

Medlemmer:

Repræsentant for

Organisation

Arbejdsmarkedets parter Fagbevægelsens Hovedorganisation
Arbejdsmarkedets parter Dansk Arbejdsgiverforening
Arbejdsmarkedets parter Dansk Industri
Arbejdsmarkedets parter Dansk Erhverv
Arbejdsmarkedets parter Akademikerne, AC
Faglig organisation Dansk Magisterforening
Faglig organisation Djøf
Faglig organisation IDA
Kommuner KL
Kommuner Beskæftigelsesforvaltning København
Kommuner Beskæftigelsesforvaltning Aarhus
Kommuner Beskæftigelsesforvaltning Aalborg
Kommuner Odense Kommune
A-kasser Danske A-kasser (DAK)
Videregående uddannelsesinstitutioner Universiteter
Videregående uddannelsesinstitutioner Professionshøjskoler
Videregående uddannelsesinstitutioner Erhvervsakademier
Videregående uddannelsesinstitutioner De videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Videregående uddannelsesinstitutioner De maritime uddannelsesinstitutioner
Erhvervsorganisationer SMV Danmark
Virksomheder Galaxa Pharma
Virksomheder Queue-it
Virksomheder Ørsted
Studerende Danske Studerendes Fællesråd
Studerende Studenterforum UC
Studerende Repræsentant for de erhvervsakademistuderende
Studerende Repræsentant for de maritime studerende

 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 07. februar 2024