Gå til indhold

Læringsbarometer og bevillingsreformen

Læringsbarometeret skal understøtte og bidrage til bedre kvalitetsudvikling på de videregående uddannelsesinstitutioner. Resultater fra dele af spørgeskemaet skal bruges til genfastsættelse af institutionernes grundtilskud i 2023.

Bevillingsreformen

I 2019 får de videregående institutioner et nyt bevillingssystem. I aftaleteksten for det nye bevillingssystem står, at der skal gennemføres en kvalitetsmåling på de videregående uddannelser - det er det, der er blevet til Læringsbarometeret. Læringsbarometeret vil få indflydelse på genfastsættelsen af institutionernes grundtilskud, som fremover vil ske hvert fjerde år og første gang bliver med virkning fra og med 2023. Grundtilskuddet fastsættes fra 2019-2022 som 25 procent af de senest opgjorte uddannelsestilskud for hver institution.

Resultaterne fra Læringsbarometeret opgøres for de enkelte institutioners niveau og udvikling over tid. Dele af Læringsbarometeret kan få betydning for op til 5 procent af grundtilskuddets videreførelse - svarende til 1,25 procent af det samlede uddannelsestilskud, eller ca. 165 mio. kr. for alle de videregående uddannelser. 

Af aftaleteksten fremgår det, at kvalitetsmålingen skal:

  • tage afsæt i en forskningsbaseret ramme, som er empirisk afprøvet
  • baseres på spørgeskemaundersøgelser blandt studerende, nyuddannede og eventuelt undervisere
  • gentages frem mod genfastsættelsen af grundtilskuddet i 2022

  

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 23. oktober 2018