Ekspertpanel

Det endelige spørgeskema til Læringsbarometeret er udviklet og justeret i samarbejde med et ekspertpanel bestående af danske og internationale eksperter.
Kontakt
Sune Quorning Christiansen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 04
Email: sac@ufm.dk

I januar 2018 nedsatte Uddannelses- og Forskningsministeriet et ekspertpanel til at hjælpe med at udvikle en kvalitetsmåling. Eksperterne er udvalgt med udgangspunkt i deres faglige dybdegående viden om spørgeskemabaserede måleinstrumenter, uddannelseskvalitet og uddannelsestilrettelæggelse inden for den videregående uddannelsessektor. 

Ekspertpanelet har afholdt fem møder, hvor de har diskuteret internationale spørgeskemakoncepter til inspiration, bidraget med faglige input til, hvordan konkrete spørgsmålsformuleringer kan justeres til at gå på tværs af sektoren og tilpasset til en dansk sektor. Ekspertpanelet har enstemmigt anbefalet LEARN som udgangspunkt for målingen. 

Ekspertpanelet består af fem danske eksperter inden for uddannelseskvalitet, spørgeskema og akkreditering. Efter valget af det finske spørgeskemakoncept LEARN er den finske professor og forsker bag konceptet, Anna Parpala, tilknyttet ekspertpanelet.

Eksperterne:

Kim Jesper Herrmann, Lektor, Center for Undervisning og Læring, Aarhus Universitet-BSS

Jørgen Thorslund, Selvstændig, tidligere prorektor og forskningsdirektør University College Lillebælt, tidl. Forskningschef UCC

Kirsten Ringgaard, Lektor og videnschef, Cphbusiness

Jørgen Goul Andersen, Professor, Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, Centre for Comparative Welfare Studies

Steffen Westergård Andersen, Områdechef for universiteter og kunstneriske institutioner, Danmarks Akkrediteringsinstitution

Anna Parpala, Professor, University of Helsinki, Department of Education, Centre for University Teaching and Learning

Møde med ekspertpanel februar 2018
Møde med ekspertpanelet februar 2018.
Senest opdateret 23. oktober 2018