Referencegruppe

I udviklingen af Læringsbarometeret er der inddraget en referencegruppe med repræsentanter fra institutionerne og de studerende.
Kontakt
Sune Quorning Christiansen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 80 04
Email: sac@ufm.dk

I januar 2018 blev der nedsat en referencegruppe til at hjælpe Uddannelses- og Forskningsministeriet med at udvikle en kvalitetsmåling. Referencegruppen har bidraget ved at kommentere og kvalificere arbejdet løbende med fokus på at sikre et spørgeskema der kan være et relevant redskab til lokal kvalitetsudvikling over tid og på tværs af institutioner og uddannelser. 
Der er afholdt tre møder i referencegruppen.

Rektorkollegierne for henholdsvis universiteterne, professionshøjskolerne, erhvervsakademierne, de maritime og kunstneriske uddannelsesinstitutioner har meldt repræsentanter ind til referencegruppen. Tilsvarende er der blevet udpeget repræsentanter for de studerende på universiteterne, professionshøjskolerne og erhvervsakademierne.

Referencegruppen:

Niels Lehmann, Prodekan, Aarhus Universitet

Maria Volf Lindhardt, Uddannelseschef, Roskilde Universitet

Ulla Refstrup Mulbjerg, Vicedirektør, University College Lillebælt 

Trine Fuglsang, Chefkonsulent, Formand for Danske Professionshøjskolers kvalitetchefsnetværk, Københavns Professionshøjskole 

Miriam Skjalm Lissner, HR og kvalitetschef, Københavns Erhvervsakademi

Anette Bache, Kvalitetschef, Erhvervsakademi Aarhus

Rasmus Grønbæk Hansen, Uddannelseschef, Rektorkollegiet for de videregående kunstneriske uddannelser og Arkitektskolen Aarhus

Simon Bek Rasmussen, Kvalitetschef, Aarhus Maskinmesterskole

Mads Hareskov Jørgensen, Uddannelsespolitisk næstformand, Danske Studerendes Fællesråd

Jonas Koch, Studierådsformand, EA Dania Hobro, Studerendes Fællesråd, Erhvervsakademi Dania

Christopher Ammentorp, Formand for Studenterforum UC, Professionshøjskolestuderendes studenterforening

Møde med referencegruppen februar 2018
Møde med referencegruppen februar 2018.
Senest opdateret 23. oktober 2018