Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Temaer og indsatsområder Udspil til et nyt og forbedret optagelsessystem

Udspil til et nyt og forbedret optagelsessystem: Flere veje, nye muligheder

Topbillede
Uddannelses- og forskningsministeren har lanceret et udspil til et nyt og forbedret optagelsessystem. Det sker som opfølgning på en evaluering fra 2020 og en række temamøder med Folketingets partier om optagelsessystemets styrker og udfordringer. Ministeren har nu indkaldt partierne til drøftelser.
Kontakt
Linda Kirketoft Hansen
Kontorchef
Tlf.: +45 72 31 82 55
Email: lkha@ufm.dk

Optagelsessystemet til de videregående uddannelser fordeler hvert år ca. 90.000 ansøgere, der søger ind på omkring 900 forskellige uddannelsesudbud. Store dele af systemet er velfungerende. Det gælder eksempelvis den koordinerede optagelse på tværs af landets mange forskellige uddannelsesinstitutioner, og det gælder generelt brugen af karakterer i vurderingen af, hvor egnet den enkelte ansøger er til at tage en videregående uddannelse. Karakterer giver god information om ansøgernes generelle faglige forudsætninger, og det er en effektiv og gennemskuelig måde at vurdere ansøgerne på.

Men det nuværende optagelsessystem har samtidig en række udfordringer og forbedringspotentialer. Blandt andet bidrager optagelsessystemet ikke i høj nok grad til et godt match mellem ansøger og uddannelse, kvote 2 fungerer ikke efter hensigten, og social mobilitet understøttes ikke tilstrækkeligt. Samtidig kan optagelsessystemet være svært at navigere i, og for nogen grupper er vejen til en videregående uddannelse meget begrænset.

Uddannelses- og forskningsministeren ønsker at rette op på de ting og har derfor opstillet fire politiske mål for et nyt og forbedret optagelsessystem:

  • Balanceret karakterfokus og sund læringskultur
  • Bedre match mellem ansøger og uddannelse
  • Øget social mobilitet
  • Flere og mere gennemsigtige veje.

Uddannelses- og forskningsministeren har inviteret Folketingets partier til politiske drøftelser.

Senest opdateret 21. juni 2022