Gå til indhold

Studiebesøg i Paris om social inklusion

Det franske kontor for Erasmus+ holder den 2. til 6. juli 2019 et studiebesøg, som henvender sig til kommunale ungdomsarbejdere samt unge mellem 18 og 25 år. Søg om deltagelse inden den 31. maj 2019.

Tid og sted

02. juli 2019 til 06. juli 2019
Paris, Frankrig

Målgruppe

Studiebesøget henvender sig til kommunale ungdomsarbejdere og -beslutningstagere i ungdomssektoren samt til unge ledere i alderen 18-25 år. Deltagelse skal være i par af to eller fire personer, dvs. minimum én ungdomsarbejder og én ung person kan deltage sammen. Studiebesøget varer fire hele dage plus rejsedage med to sideløbende programmer (dvs. ét program for unge og ét for ungdomsarbejdere).

Formål

Formålet med studiebesøget er at give deltagerne et indblik i den nuværende kontekst og strategi for ungdomsarbejde i Paris, både som hovedstad og som region i Frankrig. Efter studiebesøget vil deltagerne have opnået forståelse for, hvordan de kan understøtte og forbedre social inklusion i deres egne byer gennem ungdomsarbejde.

Studiebesøget er en del af partnerskabet 'Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level’, som har til formål at øge anerkendelsen af lokalt ungdomsarbejde, herunder at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, som arbejder med unge på kommunalt niveau. Partnerskabet varer fra 2016 til 2019 og involverer deltagere fra mere end 120 europæiske kommuner samt 21 nationale agenturer for Erasmus+.

Et vigtigt resultat af partnerskabet er udarbejdelsen af et europæisk charter for lokalt ungdomsarbejde, som er en slags fælles referenceramme for, hvad ungdomsarbejde er og hvilke betingelser, det kræver. Charteret adskiller sig fra Europarådets 'Recommendation on Youth Work', idet det er mere konkret. Udviklingen af charteret er sket i samarbejde med nationale referencegrupper i de deltagende lande, og den endelige udgave lanceres i 2019.

Tilmelding

For at komme i betragtning som deltagere skal I hver især udfylde nedenstående online ansøgningsskema. Rejseudgifter til studiebesøget (op til 500 euro per person) dækkes af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Alle andre udgifter i forbindelse med studiebesøget dækkes af arrangøren, som er det franske nationale agentur for Erasmus+. Studiebesøget finder sted i Paris i Frankrig og foregår på engelsk.

Der er ansøgningsfrist den 31. maj 2019.

Senest opdateret 15. juni 2020