Kontaktseminar: Sprog i kontekst

Tilegnelse af fremmedsprog og ordforråd i den rette kontekst er et vigtigt, men ofte overset aspekt af sproglæring. Det irske Erasmus+ kontor vil sætte fokus på metoder, der involverer elevudveksling, rejse og interaktion i sprogundervisningen.
Kontakt
Alexander Theis Kjærby Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 05
Email: atka@ufm.dk

Tid og sted

26. november 2020 til 28. november 2020
Dublin, Irland

Målgruppe

Dette seminar henvender sig til sproglærere i udskolingen, dvs. 7. til 10. klasse, der ønsker at inddrage mobilitet i sprogundervisningen.

Indhold

Seminaret vil behandle udfordringer i forbindelse med sprogundervisning i et klasselokale ved at åbne døre til lærer- og elevmobilitet på tværs af Europas landegrænser. Her vil være særligt fokus på metoder og måder at inddrage ’Content and Language Integrated Learning’ (CLIL) til meningsfuld tilegnelse af sproglige færdigheder.

Formålet er dermed at give sproglærere de nødvendige værktøjer og information om mobilitetsmuligheder til gavn for deres skole. Derudover vil seminaret give mulighed for at møde Erasmus+ kolleger, der aktivt bruger CLIL i deres undervisning og sparre ift. fremtidige mobilitetsprojekter.   

Tilmelding

Seminaret foregår på engelsk og afholdes af det irske Erasmus+ kontor.
Deltagelse og ophold dækkes af de irske værter. Rejseomkostninger for op til 3700 kr. dækkes af det danske Erasmus+ kontor.

For at komme i betragtning som deltager skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Der er ansøgningsfrist den 7. oktober 2020.

Senest opdateret 30. juli 2020