Gå til indhold

EPALE-konference 2021: Voksenlæring i en brydningstid

De seneste år har vi set en række store ændringer og kriser i samfundet: Globalisering, bæredygtig omstilling, øget digitalisering og COVID19-pandemien. Ændringerne medfører, at voksenlæring står i en brydningstid.
  • Tid og sted
  • Hvornår 28. oktober 2021 fra 10:30 til 17:00
  • Hvor DGI Konference, Tietgensgade 65, 1704 København
  • Målgruppe Konferencen henvender sig til alle der arbejder med- eller interesserer sig for voksenlæringssektoren. Der er 125 pladser

Voksenlæring i en brydningstid

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen inviterer igen i år til konference om voksenlæring med afsæt i EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe. I år er temaet 'Voksenlæring i en brydningstid'.

COVID19-pandemien krævede en meget hurtig omstilling til en ny måde at arbejde med voksenlæring. Digitaliseringen af undervisningen blev gennemført på en uge. De fysiske uddannelsessteder mistede pludselig deres betydning. For nogle undervisere og kursister var ændringen kærkommen, for andre en udfordring.

Samtidig er der igen kommet fokus på problematikkerne med unge voksne og kvinder med indvandrerbaggrund uden for arbejdsmarkedet, blandt andet i Reformkommissionens udgivelse 'Erkendt, forsøgt løst, uløst'. I løsningen på begge disse udfordringer står voksenlæringssektoren centralt.

Så hvad kan vi lære af de seneste år? Kan vi lave en ny måde at bedrive voksenlæring på, som i højere grad forholder sig til de kriser, som vores samfund stadig står over for? Kan voksenlæring få en endnu mere central plads i uddannelseslandskabet? Kan vi finde eller opfinde nye koblinger og uddannelsesformer, som forholder sig til de kriser, samfundet stadig står over for og i? Er voksenlæringssystemet indrettet rigtigt? Hvilken læring skal vi tage med fra oplevelserne under Corona-krisen? 

Hvordan sikrer vi en bæredygtig, inkluderende og dannende voksenlæring, der er et naturligt valg, og giver alle voksne mulighed for at omstille sig til en ny normal og lære gennem hele livet?

Det er nogle af de spørgsmål, vi forventer at diskutere på dagen. 

Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, har sagt ja til at moderere dagen.

Målgruppe

Konferencen er tænkt som en samlende netværksdag for hele voksenlæringssektoren, og det er blandt andet målet med dagen at møde spændende kolleger fra andre dele af sektoren, dele interessante historier, bedste praksis og blive inspireret!

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, voksenundervisning og læring for voksne – formel, uformel som ikke-formel læring – herunder eksempelvis udbydere af almen voksenundervisning, undervisere, uddannelsesledere, folkeoplysende foreninger, frivillighedsorganisationer, sprogcentre, AMU, VEU, forskere og embedsmænd.

Program og præsentationer

Tilmeldingen er lukket. Konferencen er afholdt

EPALE Danmark

Kontakt

Emil Thirup-Sorknæs
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 18
Email: ets@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 02. november 2021