Gå til indhold

Kursus om inklusion og mangfoldighed

Kurset ‘inSPIre Week for Inclusion’ byder i uge 26 på en lang række online aktiviteter om inklusion af børn og unge med særlige behov.
  • Tid og sted
  • Hvornår 28. juni 2021 til 02. juli 2021
  • Hvor Online

Målgruppe

Kurset henvender sig til ungdomsarbejdere, som beskæftiger sig med unge, som ikke er i uddannelse eller job, unge fra geografiske udkantsområder samt unge med særlige behov. Der er intet krav om forudgående teoretisk viden. 

Formål

Formålet med kurset er at klæde både nye og erfarne ungdomsarbejdere på med henblik på øget inklusion af børn og unge fra socialt udsatte områder eller børn og unge med særlige behov. Kurset giver mulighed for at dele god praksis og blive inspireret til nye projekter, metoder, inklusion af nye målgrupper, internationalt samarbejde og meget mere.

Kurset giver mulighed for at deltagerne selv kan udvælge online-sessioner. Hver dag vil der i kursusperioden være udbudt tre sessioner á 1 times varighed. Udover rig mulighed for at hente inspiration og netværke, vil deltagere blive inddraget i tematikker såsom sundhed, udkantsområder samt diskutere, hvordan EU’s nye programmer for børn og unge samt inklusions- og diversitetsstrategien for unge i Erasmus+ vil påvirke fremtidens arbejde med børn og unge.

Deltagere vil få mulighed for at udarbejde et Youthpass som bevis på kursusdeltagelse.

Arrangør

Kurset er arrangeret af det irske nationalagentur for Erasmus+ i samarbejde med SALTO Inclusion & Diversity.

Tilmelding

Der er tilmeldingsfrist den 6. juni 2021. Deltagere vil blive udvalgt den 14. juni. Arrangørerne forbeholder sig muligheden for at afvise ansøgere grundet et begrænset antal deltagere.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 25. maj 2021

Afsendere