Gå til indhold

Solidaritetsprojekter i efteråret 2020 (ESC31)

Europa-Kommissionen giver mulighed for, at dele af solidaritetsprojektet i efteråret 2020 kan gennemføres virtuelt, hvis det ikke er muligt at gennemføre aktiviteter, som er anført i ansøgningen grundet COVID-19.

Da et solidaritetsprojekt foregår i Danmark, er der således allerede gode muligheder for at gennemføre projektet som anført i ansøgningen ved fx at udsætte nogle af de planlagte aktiviteter. Derfor forventes det, at COVID-19 vil påvirke gennemførelsen af et solidaritetsprojekt i langt mindre grad end andre aktiviteter inden for Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ekstraordinære udgifter til fx licenser til virtuelle mødeplatforme

Hvis planlagte aktiviteter i et solidaritetsprojekt ikke kan gennemføres fysisk og ændres til et onlineforløb, er det muligt at få dækket op til 75% af tilskudsberettigede udgifter til fx køb eller leje af udstyr, som er nødvendige for at gennemføre virtuelle aktiviteter. Eksempel herpå er køb af licenser til virtuelle mødeplatforme. Tilskudsmodtager skal begrunde og redegøre for nødvendigheden af køb eller leje af udstyr, og de ekstraordinære udgifter skal dokumenteres med kopi af fakturaer/kvitteringer.

Special Needs Support

Der kan på vanlig vis ansøges om tilskud til, at deltagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan deltage i virtuelle aktiviteter.

Tillægskontrakt 

Tilskudsmodtagere med igangværende projekter vil blive tilbudt at indgå en tillægskontrakt med Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) i august 2020 og får automatisk tilsendt en mail med tillægskontrakt.

Indgåelse af tillægskontrakten er en forudsætning for, at virtuelle/online-aktiviteter kan gennemføres.

Registrering i Mobility Tool+

Mobility Tool+ vil blive tilpasset, så de virtuelle aktiviteter kan blive registreret korrekt.

I september opdateres Mobility Tool+, og fra det tidspunkt vil det være muligt at markere, om en aktivitet er fysisk eller virtuel, ligesom 'budget management' vil blive opdateret.

Yderligere detaljer og vejledning herom følger.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til gennemførelsen af jeres projekt, så kontakt os på   (husk at angive dit sagsreferencenummer).

Har du spørgsmål til slutrapport eller registrering i Mobility Tool+, så kontakt os på .

Kontakt

Taia Nysted Schjøtt
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 12
Email: tans@ufm.dk
Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. december 2021

Afsendere

Det Europæiske Solidaritetskorps