Gå til indhold

Samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Samarbejdsprojekter

Samarbejdsprojekter bidrager til at deltagende organisationer kan tilegne sig erfaring inden for internationalt samarbejde og kapacitetsopbygge. Projekterne kan være forskellige ift. størrelse og varighed og er opdelt i to typer partnerskaber: Cooperation Partnerships og Small-scale Partnerships.

Samarbejdsprojekter_Netværksmoede6500.jpg

Hvad er samarbejdsprojekter?

Samarbejdsprojekterne gør det muligt for deltagende organisationer at få erfaring med internationalt samarbejde, opbygge kapacitet og producere innovative produkter af høj kvalitet.

Samarbejdsprojekterne kan indeholde en række forskellige aktiviteter, som tilpasses partnerskabets størrelse og kapacitet såsom projektstyringsaktiviteter, implementeringsaktiviteter og spredning af projektresultater.  Det essentielle er, at projektet styrker kvaliteten af almen og forberedende voksenuddannelse samt folkeoplysning på tværs af landegrænser.

Samarbejdsprojekter kan inddeles i to typer:

Cooperation Partnerships

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling. Det primære formål med denne type partnerskab er at give deltagende organisationer mulighed for at kapacitetsopbygge, udvikle og styrke deres partnernetværk samt at fremme internationalisering gennem udvikling af god praksis eller innovative produkter.

Small-scale Partnerships

Smal-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til programmet til mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og sport. I denne type partnerskaber kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb, projekter af kortere varighed og der vil være enklere administrative krav.

Læs mere om de to typer partnerskaber i programguiden for Erasmus+:

Udvalgte prioriteter i fokus

I programperioden for Erasmus+ 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter inklusion og mangfoldighed, digitalisering, den grønne dagsorden samt aktivt medborgerskab. Du kan læse om de prioriteter, der gælder for samarbejdsprojekter, i den aktuelle programguide for Erasmus+:

I 2024 er det igen muligt at søge tilskud til projekter, som har til formål at støtte dem, som er ramt af krigen i Ukraine. Bemærk, at der i den forbindelse er en række sektorspecifikke prioriteter.

Nationale prioriteter for samarbejdsprojekter

Vær opmærksom på, at der i 2024 er særligt fokus på udvalgte prioriteter i dansk sammenhæng i forbindelse med udvælgelse af ansøgninger om tilskud til de to typer samarbejdsprojekter:

For Cooperation Partnerships gælder det, at der er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer

For Small-scale Partnerships gælder det, at der er særligt fokus på den tværgående prioritet om inklusion og mangfoldighed

Inklusion i samarbejdsprojekter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Enhver udgift, der måtte være nødvendig for at kunne inkludere deltagere med 'færre muligheder' i samarbejdsprojektet, hvad enten der er tale om et stort eller et mindre projekt, vil kunne lægges ind i budgettet, der tildeles efter et lump sump-princip (Læs mere nedenfor i afsnittet 'Hvor mange penge?')  

Eksempler på udgifter, der kan indskrives i budgettet, kan være øget administration/planlægning, fysiske hjælpemidler og/eller personlige hjælpere. 

Hvem kan søge?

Alle organisationer, institutioner og virksomheder, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, folkeoplysning og læringsaktiviteter for voksne kan søge om støtte gennem Erasmus+ Voksen.

Cooperation Partnerships skal involvere minimum tre partnere fra tre forskellige programlande. For at kunne ansøge skal organisationer have eksisteret i mindst to år på ansøgningstidspunktet.

Small-scale Partnerships skal involvere minimum to partnere fra to forskellige programlande. En organisation kan kun ansøge om/være koordinator for ét Small-scale Partnership pr. ansøgningsfrist.

En organisation kan højst deltage i 10 ansøgninger om Cooperation Partnerships og 10 ansøgninger om Small-scale Partnerships pr. ansøgningsfrist, uanset om det er som ansøger eller partner.

De max 10 ansøgninger tælles sammen på tværs af sektorerne 'ungdomsorganistioner', 'dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelse',  'erhvervsrettet grund- og efteruddannelse' og 'almen voksenuddannelse og folkeoplysning'.

Overordnet set kan de lande, der kan deltage i Erasmus+-programmet, deles op i to grupper: Programlande og partnerlande.

Programlandene er EU's medlemslande:

Belgien Bulgarien Cypern
Danmark Estland Finland
Frankrig Grækenland Holland
Irland Italien Kroatien
Letland Litauen Luxemborg
Malta Polen Portugal
Rumænien Slovakiet Slovenien
Spanien Sverige Tjekkiet
Tyskland Ungarn Østrig

Disse lande er programlande uden for EU, som du også kan samarbejde med i et Erasmus+ samarbejdsprojekt:

Island Liechtenstein Nordmakedonien
Norge

Serbien

Tyrkiet

En partner fra et partnerland kan indgå i et Cooperation Partnership (ikke i Small-scale Partnerships), såfremt deres deltagelse medfører en særlig merværdi, der ikke kan opnås via partnere fra programlande. Denne merværdi skal begrundes tydeligt i ansøgningen.

Derudover kan et partnerskab også involvere associerede partnere fra den offentlige eller private sektor, som kan bidrage til implementeringen af specifikke opgaver/aktiviteter eller understøtte udbredelsen af projektet og dets resultater. Det skal fremgå tydeligt og præcist i ansøgningen, hvad en eventuel associeret partner skal udføre. Bemærk, associerede partnere ikke bliver set som en del af partnerskabet, og derfor ikke vil modtage tilskud.

Hvor længe?

Cooperation Partnerships: 12 til 36 måneder

Small-scale Partnerships: 6 til 24 måneder

Hvor mange penge?

Cooperation Partnerships: Ansøgere vælger mellem tre foruddefinerede såkaldte lump sums:

Disse tre beløb er hhv. 120.000 EUR, 250.000 EUR og 400.000 EUR.

Small-scale Partnerships: Ansøgere vælger mellem to foruddefinerede lump sums i henhold til de aktiviteter, de ønsker at foretage, og de resultater, de ønsker at opnå:

Disse to beløb er hhv. 30.000 EUR og 60.000 EUR.

Inspiration til samarbejdsprojekter 

Hør om erfaringer med internationalt samarbejde via Erasmus+ hos Naturhistorisk Museum i Aarhus.


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden. 

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Kontakt

Jannie Henneberg Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 57
Email: jhjo@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. januar 2024

Afsendere