Gå til indhold

Mobilitet med elever

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Alexander Theis Kjærby Andersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 89 05
Email: atka@ufm.dk
Ditte Lauritzen Mwakalukwa
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 06
Email: dlm@ufm.dk

Mobilitet med elever

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte elever eller grupper af elever og medfølgende lærere på faglige ophold i jævnaldrende elevers klasseværelser i Europa.   

Skole_elevmobilitet

Hvad er mobilitet med elever?

Formålet med at sende elever på faglige ophold blandt jævnaldrende elever i Europa er at styrke elevernes faglige, sproglige og personlige kompetencer. Det er muligt at søge tilskud til følgende typer af aktiviteter:

 • 'Group mobility of school pupils' (2-30 dage) Aktiviteten retter sig mod skoleklasser/ grupper af elever (min. 2 elever pr. gruppe), der tager afsted for at besøge og have undervisning med en gruppe elever på en skole i Europa.*  
 • 'Short-term learning mobility of pupils' (10-29 dage). For denne slags ophold, der ikke behøver finde sted på en skole, men også kan finde sted hos en relevant organisation, skal der laves en individuel læringsplan for hver elev**
 • 'Long-term learning mobility of pupils' (30-365 dage). På samme måde som for de kortere ophold, skal der laves en individuel læringsplan for den enkelte elev. Opholdet kan også finde sted hos en relevant organisation i Europa. Det vil forud for afrejse være obligatorisk at deltage i en såkaldt 'predeparture training' , som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udbyder.    

*I den tidligere Erasmus+-programperiode, der løb fra 2014-2020, kunne dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser søge tilskud til såkaldte skoleudvekslingspartnerskaber, indenfor hvilke europæiske skoler forpligtede sig til at besøge hinanden. 'Mobilitet med elever' er noget andet. Fremfor et fast partnerskab søger skoler fra 2021 om x antal fleksible mobiliteter. Det kunne fx være 18 elevmobiliteter. For dem rejser så 18 danske elever eksempelvis til en fransk skole for i eksempelvis en uge at have undervisning sammen med deres franske jævnaldrende. Den danske og franske skole kan på forhånd have aftalt (eller under opholdet i Frankrig aftale) et genbesøg i Danmark. Men genbesøg er ikke et krav, når vi taler 'mobilitet med elever'. Hver skole sender sin ansøgning og mobiliteterne er fleksible i den forstand, at de ikke er bundet op på et fast partnerskab. Den franske klasse i eksemplet kunne også vælge at bruge sine mobiliteter på at besøge en skole i Tyskland. 

**Der kan gives dispensation på varigheden af en 'short-term learning mobility' ned til 2 dage for elever med særlige behov. 

Læs mere i programguiden for Erasmus+, herunder afsnit om 'Mobility for pupils and staff in school education': 

Hvem kan søge?

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Skole. Se listerne over ansøgningsberettigede institutioner herunder:

Skoler og ungdomsuddannelser i Grønland kan også søge om tilskud til 'mobilitet med elever' gennem Erasmus+ Skole. Skriv til skole@ufm.dk for mere information. 

Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

Enten 

 • Som akkrediteret organisation eller mobilitetskonsortium (KA121) 

Eller

 • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at oplyse minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation. 

Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

Tilskud til 'mobilitet med elever' skal bidrage til at udvikle den enkelte elev. Men bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til institutionen. 

 

  Hvorhen?

  De følgende lande er Erasmus+ programlande:

  EU-lande:

  Belgien

  Grækenland

  Luxemburg

  Spanien

  Bulgarien

  Holland

  Malta

   

  Cypern

  Irland

  Polen

  Sverige

  Danmark

  Italien

  Portugal

  Tjekkiet

  Estland

  Kroatien

  Rumænien

  Tyskland

  Finland

  Letland

  Slovakiet

  Ungarn

  Frankrig

  Litauen

  Slovenien

  Østrig

  Programlande uden for EU:

  Nordmakedonien

  Liechtenstein

  Serbien

  Island

   

  Norge

  Tyrkiet

   

  Hvor længe?

  Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

  Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

  Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

  Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

  Hvor mange penge?

  I 2022 er der i alt cirka 5,6 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Mobilitet med elever' inden for dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark.

  Eksempler på elevmobilitet i Europa

  Her finder du eksempler på efteruddannelsesprojekter:  

   Og her finder du flere projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration: 

   På School Education Gateway og eTwinning kan du finde partnere, kurser og inspiration til dit næste europæiske uddannelsesprojekt:

   På Facebook deler vi gode projekthistorier og information om skolesektoren og læring i Danmark og Europa. Besøg os her:

     Hvordan ansøger jeg?

     Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

     Information om arrangementer

     Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

     Senest opdateret 29. juli 2022