Gå til indhold

Mobilitet med elever

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.

Mobilitet med elever

Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud fra Erasmus+ til at sende enkelte elever eller grupper af elever og medfølgende lærere på faglige ophold i jævnaldrende elevers klasseværelser i Europa.   

Mobilitet med elever_Rantzausmindebesoeg2764.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

Formålet med at sende elever på faglige ophold blandt jævnaldrende elever i Europa er at styrke elevernes faglige, sproglige og personlige kompetencer.

Det er muligt at søge tilskud til følgende typer af aktiviteter:

 • 'Group mobility of school pupils' (2-30 dage) Aktiviteten retter sig mod skoleklasser/ grupper af elever (min. 2 elever pr. gruppe), der tager afsted for at besøge og have undervisning med en gruppe elever på en skole i Europa.  
 • 'Short-term learning mobility of pupils' (10-29 dage). For denne slags ophold, der ikke behøver finde sted på en skole, men også kan finde sted hos en relevant organisation, skal der laves en individuel læringsplan (Learning Agreement) for hver elev.
 • 'Long-term learning mobility of pupils' (30-365 dage). På samme måde som for de kortere ophold, skal der laves en individuel læringsplan for den enkelte elev. Opholdet kan også finde sted hos en relevant organisation i Europa. Det vil forud for afrejse være obligatorisk at deltage i en såkaldt 'predeparture training' , som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udbyder.    

Læs mere i programguiden for Erasmus+

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Uanset aktivitet vil enhver mobilitetsdeltager (elev eller lærer) udløse et rejsetilskud (travel grant) og et opholdstilskud (individual support). Rejsetilskuddet er afhængigt af rejsens længde i fugleflugt. Hvis du rejser grønt, f.eks. med tog eller bus, forhøjes dit rejsetilskud. Opholdstilskuddet er afhængigt af, hvilket land du rejser til.

I tillæg til rejse- og opholdstilskuddene vil institutionen modtage et administrationstilskud pr. deltager (organisational support) til institutionens arbejde med at arrangere opholdene, sikre læringsudbyttet og til udbredelsen af projektets resultater.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud.

Det ene tilskud er et fast tilskud på 100 euro pr. deltager, der af institutionen vurderes at ville kræve ekstra støtte i forberedelsesfasen, undervejs og/eller efter hjemkomst.

Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger til deltagere med særlige, ofte mere konkrete behov såsom en kørestol på flyet, et enkeltværelse eller en støtteperson. Med ekstraomkostninger menes omkostninger, der ikke kan dækkes inden for de faste rejse- og opholdstilskud.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

   Hvem kan søge?

   Dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan søge om tilskud gennem Erasmus+ Skole. Se listerne over ansøgningsberettigede institutioner herunder:

   Skoler og ungdomsuddannelser i Grønland kan også søge om tilskud til 'mobilitet med elever' gennem Erasmus+ Skole. Skriv til skole@ufm.dk for mere information. 

   Der er to måder, hvorpå man kan søge om mobilitetsmidler: 

   Enten 

   • Som akkrediteret organisation eller mobilitetskonsortium (KA121) 

   Eller

   • Via enkeltstående mobilitetsprojekter/'Short-term projects' (KA122) Der søges her om muligheden for at organisere forskellige mobilitetsaktiviteter over en periode på 6 til 18 måneder.

   Enkeltstående mobilitetsprojekter retter sig mod ansøgere, der prøver Erasmus+ for første gang, har lille erfaring med Erasmus+ eller blot ønsker at organisere et begrænset antal aktiviteter. Der kan søges op til 30 mobiliteter pr. enkeltstående mobilitetsprojekt.

   Ansøgere af enkeltstående mobilitetsprojekter vil i ansøgningsskemaet blive bedt om at oplyse minimum én projektpartner, dvs. værtsorganisation. 

   Inden for en periode på fem (på hinanden følgende) år, kan institutioner maksimalt modtage tilskud til tre enkeltstående mobilitetsprojekter.

   Enkeltstående mobilitetsprojekter kan kun søges af individuelle institutioner - ikke af konsortier.

   Tilskud til 'mobilitet med elever' skal bidrage til at udvikle den enkelte elev. Men bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud. Tilskuddet søges af og bevilges til institutionen. 

    Hvorhen?

    De følgende lande er Erasmus+ programlande:

    EU-lande:

    Belgien

    Grækenland

    Luxemburg

    Spanien

    Bulgarien

    Holland

    Malta

     

    Cypern

    Irland

    Polen

    Sverige

    Danmark

    Italien

    Portugal

    Tjekkiet

    Estland

    Kroatien

    Rumænien

    Tyskland

    Finland

    Letland

    Slovakiet

    Ungarn

    Frankrig

    Litauen

    Slovenien

    Østrig

    Programlande uden for EU:

    Nordmakedonien

    Liechtenstein

    Serbien

    Island

     

    Norge

    Tyrkiet

     

    Hvor længe?

    Det enkeltstående mobilitetsprojekt (short-term project) kan løbe fra 6-18 måneder. Det er den projektperiode inden for hvilken, mobilitetsaktiviteterne skal afvikles. Varigheden af de enkelte aktiviteter er mindst to dage og højst 365 dage (eksklusiv rejsetid).

    Enkeltstående projekter skal påbegyndes mellem 1. juni og 31. december samme år, som ansøgningen indsendes.

    Et projekt søgt af en akkreditereret institution varer som udgangspunkt 15 måneder. Efter 12 måneder skal den akkrediterede institution tage stilling til, om projektet skal afsluttes efter de 15 måneder eller om institutionen ønsker at forlænge projektvarigheden til 24 måneder. Ikke 18 eller 20 måneder. Akkrediterede institutioners projekter varer enten 15 eller 24 måneder.    

    Akkrediterede institutioners projekter starter alle 1.juni samme år, som ansøgningen er indsendt og varer i udgangspunktet 15 måneder, dvs. til 1.august året efter.  

    Hvor mange penge?

    I 2024 er der i alt cirka 6,9 mio. euro til rådighed i Erasmus+ til 'Efteruddannelse i Europa' og 'Mobilitet med elever' inden for dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser i Danmark.

    Inspiration til elevmobilitet i Europa

     På Facebook deler vi løbende gode projekthistorier 

       Hvordan ansøger jeg?

       Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

       Information om arrangementer

       Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

       Kontakt

       Alexander Theis Kjærby Andersen
       Fuldmægtig
       Tlf.: +45 72 31 89 05
       Email: atka@ufm.dk
       Ditte Lauritzen Mwakalukwa
       Fuldmægtig
       Tlf.: +45 72 31 83 06
       Email: dlm@ufm.dk

       Handlinger tilknyttet webside

       Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
       Senest opdateret 23. juni 2024

       Afsendere