Gå til indhold

Balletskolens medarbejdere danser ud

Balletskolen i Holstebro vil i tættere samarbejde med andre europæiske undervisningsinstitutioner. Derfor sender skolen nu medarbejdere på faglige kurser og ugeophold i Europa.

Til artikel om balletskolen

Balletskolen i Holstebro er vant til internationalt samarbejde. Skolens 155 balletbørn er af 20 forskellige nationaliteter, de undervises jævnligt af udenlandske gæstedanselærere, og skolen sender hvert år elever på udveksling i samarbejde med et engelsk danseinstitut og på danseturné til Kina og USA.

Fremover vil skolen være endnu mere international, og forudsætningen for at lykkes er, at skolens egne lærere, danseinstruktører og børnehavepersonale også kommer ud i verden og møder og lærer af andre, forklarer balletskolens souschef, Kim Bech.

”Vi har lang og god erfaring med gæstelærere fra udlandet og sender vores elever på studieture, men vi vil videre, så nu har skolen fået en strategi for internationalisering, og den starter med medarbejderne. For at lykkes skal de med ombord allerførst”, siger han.

Balletskolen har derfor søgt og fået tilskud fra Erasmus+ til at sende en række af skolens medarbejdere ud i Europa. Nogle deltager i jobshadowing, hvor de i en uge besøger og er medundervisere på skoler og danseinstitutter i andre europæiske lande. Andre er afsted på faglige kurser af en uges varighed.

En god investering

I skoleåret 2015-2016 har tre medarbejdere fra balletskolens børnehave og indskoling eksempelvis været på kursus i pædagogik i Norditalien. Kurset var så dyrt, at tilskuddet fra Erasmus+ ikke slog til. Skolen måtte derfor selv betale nogle af udgifterne, men det var hver en krone værd, fastslår souschefen:

”De tre medarbejdere kom hjem med armene over hovedet og fuldstændig tændte. De begyndte straks at indarbejde dét, de havde lært om pædagogik i deres undervisning. Det var en rigtig god investering for os”.

Børnehavens leder, Camilla Marret, deltog i kurset i Italien. Hun vurderer, at kurset har været meget givende for børnehavens arbejde. Flere elementer fra kurset er taget i brug i børnehaven, der blandt andet har introduceret en international måned.

Børnehaven har også fået mange nye kontakter og skype-forbindelser til udenlandske børnehaver, så børnene kan lære om hinandens hverdag. Og derudover har to af balletskolens danselærere været i London på jobshadowing.

”Danmark er et lille land, og det var rigtig godt at se, hvordan andre danselærere og instruktører arbejder”, understreger Kim Bech.

Fremadrettet vil balletskolen gøre yderligere brug af jobshadowing både for medarbejderne i børnehaven og i skolen, fastslår han:”

Jobshadowing giver mulighed for at komme helt ind under huden på pædagogikken og dagligdagen. Man ser ikke kun highlights, men får et indblik i strategierne, når ting ikke lige går, som de burde”.

Til artikel om balletskolen

Repetitør i Berlin

Balletskolen i Holstebro har elever fra børnehave til gymnasium og er en integreret institution, der skal leve op til de krav, som stilles til en folkeskole. Samtidig er det en balletskole med undervisning af høj kvalitet. Skolen er den jyske afdeling af Det Kongelige Teaters Balletskole i København, og en central figur på skolen er derfor repetitøren, en pianist, der på klaver akkompagnerer balleteleverne under deres ballettræning. Repetitøren skal efter planen også på udlandsophold, hvis det lykkes at finde samarbejdspartnere, eksempelvis i Berlin, hvor der er mange ballethuse, fortæller souschefen.

Flere af skolens sproglærere har også været afsted, og rejseaktiviteterne er langt fra slut. Kim Bech forventer, at skolen i foråret 2017 også kan sende både danse- og sproglærere på ophold i Europa. I næste omgang vil skolen hente viden hjem fra blandt andet Grækenland, Malta og Slovenien.

Send to afsted sammen

I arbejdet med at finde relevante kurser og partnerskoler til jobshadowing-forløb har Kim Bech brugt flere af de internetbaserede platforme for partnerkontakt, som er tilgængelige via Erasmus+, herunder School Education Gateway og netværket eTwinning, som skolen har brugt til at planlægge forløb for sproglærere.

Derudover har Kim Bech i stort omfang trukket på skolens eget netværk af kontakter og har prioriteret at deltage i et EU-seminar i Tyskland, hvor han fik lejlighed til at møde og tale med flere kursusudbydere og ’føle dem på tænderne’.

”Der udbydes mange kurser, og mange af dem er yderst relevante, men der er stor forskel i indholdet, så man skal påregne et vist tidsforbrug til at finde lige dét kursus, der passer til skolens behov”, understreger Kim Bech.

Det er også hans erfaring, at det lønner sig at inddrage lærerne i udvælgelsen af kurser. Det har givet større udbytte end i de tilfælde, hvor Kim Bech har valgt kurset:

”Jeg troede, at jeg vidste, hvilke kurser lærerne havde brug for, men deri tog jeg fejl. I enkelte tilfælde har jeg måttet kontakte Styrelsen for Videregående Uddannelser for at bede om lov til at ændre kursus. Det fik jeg heldigvis”.

Belært af erfaring fortæller Kim Bech, at udbyttet af kurser bliver bedst, når han sender to undervisere afsted sammen. Det mere end fordobler udbyttet, vurderer han. Selv har han sammen med balletskolens leder været på et coachingkursus i Portugal, og det var ’totalt berigende’.

Administrationen af jobshadowing og kurser for lærere tager tid, men både lærerne og ledelse har fået blod på tanden, understreger Kim Bech:

”Vi vil bestemt søge tilskud til lærermobilitet igen, og vi skal også have flere elever afsted, for det er med til at sikre, at vores elever tilegner sig de kompetencer, der skal til for at begå sig i en globaliseret danseverden, og vores skole beriges af tilgange og metoder, som er udviklet i andre europæiske lande”.

 

Kim Bechs råd til arbejdet med staff mobility:

  • Skolen skal formulere en klar internationaliseringsstrategi, som tager udgangspunkt i både skolens og personalets forventninger og forudsætninger.
  • Brug tid på at udvælgekurser og inddrag lærerne i valget.
  • Udbyttet af kurser bliver bedst, når to undervisere er afsted sammen.

Afsendere

Senest opdateret 20. marts 2023