Gå til indhold

Fra fri leg til klar strategi

På Vestre Skole i Middelfart Kommune startede det internationale samarbejde som en leg. Siden er det vokset så stort, at det har været nødvendigt for skolen at formulere en strategi. Og ambitionerne er endnu større.

Til artikel om Vestre skole

At undervise elever uden for klasseværelset er en disciplin, der godt kan give læreren sved på panden. Men på Vestre Skole er en gruppe lærere blevet specialister i netop dette. I 2014 fik skolen bevilliget tilskud fra Erasmus+ til at sende en gruppe lærere til Skotland, Tjekkiet og Sverige, hvor de sammen med lærerkollegaer fra hele Europa er blevet undervist af førende eksperter i udeundervisning.

”De deltagende lærere kom tilbage med nye idéer og helt konkrete metoder til mere udeundervisning, som har hjulpet os til at opfylde skolereformens krav om mere udeundervisning og bevægelse i undervisningen”, fortæller skolens internationale koordinator Vibeke Vedsted Andersen. Kurserne i udeundervisning er et af en række efteruddannelseskurser i udlandet, som lærere fra Vestre Skole har været af sted på. På to år har 16 lærere – mere end hver tredje af skolens 40 lærere - været i udlandet for at dygtiggøre sig.

”En ret stor del af lærerne har været af sted, fordi vi prioriterer at dygtiggøre lærergruppen i relation til de nye krav, skolereformen stiller. De kommer hjem med en masse redskaber, et internationalt udsyn og en begejstring, der bliver hele skolen til del”. 

Fik blod på tanden

Vestre Skole er i dag en folkeskole ’langt fremme i klassen’, målt på internationalisering. Skolen har deltaget i en lang række internationale samarbejdsprojekter og er konstant involveret i to til tre større tværnationale projekter, nogle af dem med tilskud fra EU.

Den internationale dimension har efterhånden ti år på bagen og startede med et lille konkret samarbejdsprojekt i faget engelsk, husker Vibeke Vedsted Andersen, der har været engelsklærer på skolen i 15 år og har spillet en nøglerolle i skolens internationalisering lige fra den spæde start. ”Jeg fik en idé til et lille projekt men anede ikke, hvordan vi skulle finde partnerskoler, for ingen på skolen havde et netværk i udlandet. Derfor søgte vi penge til at deltage i et seminar, hvor projektpartnere kan møde hinanden, og dér fandt vi vores første partnerskole. Vi fulgte vores egen simple vej”, fortæller Vibeke Vedsted Andersen.

Det første projekt gav skolen mere blod på tanden. Næste skridt var at søge om tilskud gennem Erasmus+ til et nyt projekt med ni partnerskoler i syv lande. Siden har det ene projekt afløst det andet, og ofte har skolen to eller tre projekter kørende ad gangen.  

Aktuelt er skolen i gang med sit tredje større Erasmus+ projekt, denne gang om fred og konfliktløsning. Projektet er blevet til i et samarbejde med skoler i blandt andre Irland og Frankrig, og der er planlagt transnationale møder mellem lærere på Cypern. Sideløbende med projektet, har skolen bilateralt fået venskabsskoler i Finland og Spanien med gensidige elevbesøg.

Et spejl ud i verden

Målet med projekterne er at give eleverne et spejl ud i verden: ”Sådan et spejl er noget af det vigtigste, vi kan give vores elever. De fleste af dem kommer ud til job, hvor de skal være dygtige til at samarbejde og danne netværk, så det er supersmart at lære allerede i skolen”, understreger Vibeke Vedsted Andersen. Vibeke Vedsted Andersen har med egne ord haft en legende tilgang til det internationale arbejde, hvor hun og kollegaerne har prøvet sig frem, er snublet og har rejst sig igen. Nu føler skolen behov for en mere strategisk tilgang for at sikre, at det internationale udsyn og læringen fra projekterne bliver del af hele skolens hverdag.

”At vi sender vores lærere ud i verden på efteruddannelse, har mange partnerskoler og gensidige elevbesøg i udskolingen skal afspejle sig i hele den måde, vi tænker undervisning, så vi ikke bare hopper fra projekt til projekt. Det er særligt vigtigt nu, hvor skolereformen stiller tusinde andre krav til lærerne, og det kræver en strategi”.

Leg aldrig alene

På Vestre Skole er det internationale arbejde forankret i et internationalt udvalg, hvis medlemmer vælges for et år ad gangen og med Vibeke Vedsted Andersen i en koordinerende rolle. Hun arbejder halv tid på skolen som international koordinator, den anden halvdel af sin tid arbejder hun som international vejleder for Middelfart Kommune.

Hendes vigtigste råd til andre skoler, der vil arbejde med internationalisering, er at sikre god forankring. Leg aldrig alene. Det kræver energi og mange hænder, så få flest mulige med. Både kommunen og skoleledelsen skal bakke op og afse ressourcer, siger hun.

Trods stor opbakning er det efter skolereformen blevet markant sværere for Vestre Skoles lærere at finde tid til de internationale aktiviteter. Til gengæld er atmosfæren omkring det internationale arbejde ændret i lærergruppen på Vestre Skole.

”Der er ikke udelt begejstring på lærerværelset, når projekter engang imellem udløser vikarbehov, men der lyder ikke længere et automatisk ”åh nej”, og projekterne er ikke længere afhængige af min person, og det er ikke mig, der fører projekterne ud i livet”, afslutter Vibeke Vedsted Andersen.

Vibeke Vedsted Andersens råd til skoler, der vil i gang med internationale projekter:

  • Leg ikke alene. Involvér flest mulige lærere og sørg for, at skoleledelsen bakker op
  • Start med et meget enkelt projekt og lad det gro
  • Vælg projekter, der understøtter implementeringen af skolereformen
  • Lav en strategi for, hvordan læring fra projekter kan virke ind på hele skolens måde at undervise
  • Få kommunen til at prioritere den internationale dimension, både på politisk plan og i direktionen.

Besøg Vestre skole på vestreskole-middelfart

Afsendere

Senest opdateret 20. marts 2023