Gå til indhold

Mange gevinster ved europæiske partnerskaber mellem børnehaver

Pædagoger og børnehavebørn i Hjørring Kommune deler oplevelser og erfaringer med børnehaver i andre europæiske lande via den sociale internetplatform eTwinning.net. Det giver både nye venskaber og løfter personalets kompetencer. Næste skridt er pædagogudvekslinger.

At norske børnehavebørn synger andre sange end danske børn, har børnene i Børnehuset Kingo i Hjørring Kommune et klart billede af. De har nemlig en norsk partnerbørnehave, som de blandt andet udveksler sange med over internettet. En film med børnene i Hjørring, mens de synger ”Lille larve aldrig mæt”, er via nettet udvekslet med den norske børnehave. Retur har de fået en film, hvor de norske børn synger samme børnesang.

Billede til artikel om børnehaver og erasmus+

Den slags udvekslinger
er blevet hverdagskost i en række dagtilbud i Hjørring. Kommunen har søgt om og fået penge fra Erasmus+ til at indgå partnerskab med dagtilbud i andre EU-lande om løbende at udveksle oplevelser og viden med brug af digitale medier. Foreløbig har fem af Hjørring Kommunes børnehaver hver haft en pædagog sendt ud i Europa med den opgave at finde en partnerbørnehaver i et andet europæisk land, og deres mission lykkedes.

De fem pædagoger deltog i efteråret 2015 i en EU-partnerskabskonference i Norge og kom alle hjem med hver sin nye partner. Én børnehave i Hjørring Kommune samarbejder nu med en børnehave i Slovenien, resten har fundet partnerbørnehaver i Island, Norge og Sverige. Og det er kun begyndelsen. Med Erasmus+ tilskud i ryggen sender kommunen i 2016 og 2017 pædagoger afsted på tilsvarende missioner. 

Skuldrene ned

Kontakten mellem den danske børnehave og partnerbørnehaven foregår via eTwinning, som er et gratis virtuelt fællesskab for skoler og institutioner i hele Europa. eTwinning er valgt som medieplatform både i dette projekt og i kommunen som helhed, fordi det er let at anvende, også for pædagoger, der ikke er garvede brugere af digitale medieplatforme, og fordi det er et lukket system, forbeholdt lærere og pædagoger, forklarer Peter Jensen, mediedidaktisk og international vejleder i Hjørring Kommunes børne- og ungeforvaltning. 

"Mange pædagoger har en frygt for at dele viden på nettet, for hvad sker der med materialet? Med eTwinning får de skuldrene ned, for det er et forum, som alene er forbeholdt lærere og pædagogisk personale", siger han.

Artikel om børnehaver og etwinning

Peter Jensen og kommunen ser store perspektiver i eTwinning mellem børnehaver og over landegrænserne,
og han er imponeret
over, hvor hurtigt partnerbørnehaverne har fundet emner og formater, der er velegnede at dele. 

"Der er fuld gang i udvekslingerne med partnerbørnehaverne i udlandet, og der eTwinnes også på livet løs mellem vores egne børnehaver nu. Begejstringen hos både pædagoger og børn er stor, og der er endnu flere gevinster, end vi regnede med på forhånd", fortæller Peter Jensen.

Der bliver blandt andet via eTwinning udvekslet tegninger, Halloween-traditioner og en udveksling om Starwars-film affødte et fysisk møde mellem børn fra flere af kommunens dagtilbud, som ellers kun havde ”mødt hinanden” via eTwinning.

Kommunen holder kurser for pædagogisk personale i brug af eTwinning, iPads og gadgets og har også haft workshops om partnerskabskonceptet. Her skal de pædagoger, der har været på udveksling, komme og fortælle om deres erfaringer. Interessen er stor. Kommunen har langt hurtigere end ventet nået et delmål i projektet: at få halvdelen af de 25 dagtilbud til at benytte eTwinning.

Nyt at bruge sociale medier

For Hjørring Kommune er projektet et led i en større strategi, der skal øge internationaliseringen i kommunens 25 dagtilbud og sikre, at it og medier bruges i hverdagen, er en integreret del af børnenes læring og bidrager til den faglige, personlige og sociale udvikling.

Kommunen har længe arbejdet med at gøre digitale medier til en katalysator i det pædagogiske arbejde og har en særlig medielæringsstrategi for de nul- til seksårige børn, der blandt andet skal sikre, at dagtilbud bruger nye medier som iPad, tablets og diverse gadgets til medskabende læringsprocesser, hvor børn og pædagoger i fællesskab udforsker og eksperimenterer med medielæring og digitale fortællinger.

At arbejde med et socialt medie som eTwinning er nyt i dagtilbud, vurderer Peter Jensen. Han håber og tror, at det også vil være er med til at give personale i dagtilbud en større forståelse for, hvordan en social platform kan bruges til at have kontakt med andre borgere ude i verden og dermed fremme egen og børnenes nysgerrighed på den globale verden.

"Vi håber, at projektet på sigt bidrager til at ruste pædagogerne fagligt til at arbejde med læreplaner i et globaliseret samfund. De foreløbige erfaringer tyder på, at projektet giver dem et enormt kompetenceløft, og at der samtidig opstår nye former for venskab, som vi endnu ikke er kloge nok på værdien af", siger Peter Jensen, som oplever,at projektet får personalet til at blomstre:

"Det tilfører nyt blod til personalegruppen og giver en særlig kredit over for eksempelvis forældre, når vi fortæller, at den nye måde at arbejde på, har vi lært af  vores samarbejdspartner i Norge", afslutter Peter Jensen.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. november 2021

Afsendere