Gå til indhold

Ny portal vil give Europas unge luft under vingerne

Holbæk 10. Klassecenter er initiativtager til projektet ’EU Needs U’, der forener flere end 300 elever fra seks lande samt deres lærere i bestræbelserne på at få flere unge til at krydse landegrænser for at uddanne sig og arbejde.

Holbæk 10. Klassecenter

”Jeg vil meget gerne til udlandet. Det tror jeg også, at mange andre unge vil, men det kræver jo, at mulighederne er der, og at vi bliver gjort opmærksom på dem. Og det er desværre ikke noget, vi hører så meget om i folkeskolen.”

Ordene er Simon Krogh Frederiksens. Han er 16 år, går på Holbæk 10. Klassecenter og deltager aktivt i Erasmus+-projektet ’EU Needs U’ sammen med 12 af sine klassekammerater.

Simons lærer, Mette Ludvigsen, er initiativtager til projektet, der har partnere i fem andre lande, og som i 2017 skal munde ud i en ny portal, som kan give europæiske elever i 10. klasser, erhvervsskoler og andre ungdomsuddannelser bedre overblik over deres muligheder for at læse, arbejde og bo i et andet land.

Europa er en mulighed – grib den

”Som 16-18 årig er man usikker på, hvad man vil med sit liv. Projektet er vigtigt, fordi vi samarbejder på tværs for at gøre unge opmærksomme på, at Europa er en mulighed, og at de kan rejse ud - uanset om de vil være advokat eller tømrer. Der mangler eksempelvis lærepladser inden for flere fag i Danmark, mens et land som Tyskland har efterspørgsel. Samtidig er den internationale dimension, dét at få erfaring fra udlandet, en stor gevinst for de unge,” siger Mette Ludvigsen.

Hun har fundet projektpartnerne via eTwinning, som er en europæiske samarbejdsportal for skoler. Sammen har de brugt et halvt år på - blandt andet via skype - at tegne det treårige projekt, der i alt vil involvere 300-400 unge og omkring 40 lærere fra Danmark, Grækenland Italien, Spanien, Tyrkiet og Østrig.

”Fælles for os er ønsket om at bidrage til løsningen af de udfordringer, som Europa står overfor med ungdomsarbejdsløshed og uddannelsesfrafald med sociale problemer til følge. Vi vil give vores egne elever luft under vingerne, men bestemt også unge i andre lande,” siger Mette Ludvigsen. 

Tyrkisk lærer: De unge savner entusiasme

Det gælder også for den tyrkiske partnerskole, hvor lærer Yeliz Sümer peger på, at de unge er blevet mere tøvende, når det gælder uddannelse og job.

”Målet er at hjælpe unge til at blive mere entusiastiske ved at udvide deres horisont, vise dem nye muligheder og styrke dem i at erhverve sig kompetencer, de kan bruge både nationalt og internationalt. Samtidig vil en netportal være et godt redskab, fordi vi lever i en global verden, og de unge i høj grad bruger ny teknologi,” siger Yeliz Sümer. 

Både hun og Mette Ludvigsen betoner vigtigheden af skolesamarbejde på tværs af Europas grænser – både for de unge, men også for de lærere, der har ansvar for deres videre uddannelse, job og liv.  

Lærer af ligheder og forskelle 

”Det er enormt lærerigt. I Danmark tror vi ofte, at vi har fundet den bedste løsning, og det har vi også nogle gange, men ikke altid. Jeg glæder mig til at lære mine kolleger fra de andre lande endnu bedre at kende og lære en masse sammen med dem - både af vores ligheder og forskelle,” siger Mette Ludvigsen. 

“Jeg er engelsklærer, og projektet giver mulighed for at samarbejde med andre europæiske lærere, så det er også en slags workshop for mig, hvor jeg kan lære forskellige undervisningsmetoder. Jeg har også lært, at det er en udfordring at samarbejde i et internationalt online-fællesskab, hvor man er nød til at stole på nogen, man endnu ikke kender” slutter Yezil Sümer.

Fakta om projektet 'EU Needs U'

Projektet er finansieret med tilskud fra Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse og finder sted i perioden 2014-2017. Projektet har som mål at udvikle en portal for unge, der ønsker information om uddannelses- og jobmuligheder i andre europæiske lande. Både ved at producere ny viden om mobilitet, informere om eksisterende viden samt behovene for færdigheder og kompetencer. 

Projektet tager afsæt i de udfordringer, som Europa står overfor, når det gælder unges uddannelses- og jobsituation, herunder arbejdsløshed, frafald på uddannelser og marginalisering. Det fokuserer også på unges aktive deltagelse, deres borgerskab i eget land og hele Europa samt fremtidig, styrket mobilitet for elever og lærere – både de deltagende og alle andre i Europa. 

Holbæk 10. Klassecenter er initiativtager og dansk partner i projektet, der også involverer: Bundeshandelsakademie Wien i Østrig, First Vocational Lyceum Heraklion i Grækenland, Institut Pau Vila Barcelona i Spanien, Liceo Ginnasio Statale Pescara i Italien, og Nazilli Menderes Anadolu Lisesi i Tyrkiet.  

På Holbæk 10. Klassecenter er indsatsen koncentreret om et internationalt valgfag, hvor tre hold elever når at bidrage til projektet. I marts 2015 drager den første gruppe elever og lærere fra de seks lande til projektets andet møde, der finder sted i Tyrkiet. Ved hvert møde deltager to lærere og fire elever fra hvert land. 

Hvert partner er vært for et projektmøde i løbet af perioden. Her er planlagt virksomheds- og skolebesøg, gruppearbejde og oplæg fra eksterne parter. I alt deltager 300-400 elever i projektet med viden, erfaringer og holdninger. En stor del af samarbejdet findes sted online – via møder over skype. 

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 10. november 2021