Gå til indhold

Pædagogers udlandsbesøg giver nye ideer til Sønderborgs institutioner

Sønderborg har store ambitioner for kommunens børn og unge. En helhedsplan har som mål at sikre en høj kvalitet i dagtilbud og skoler, og et af midlerne er at sende det pædagogiske personale ud for at lære af andre landes institutioner.

En tidlig indsats er vigtig, hvis man vil skabe de bedst mulige udviklingsbetingelser for børn og unge. Forskning viser, at børn, der har gået i et dagtilbud af høj kvalitet, klarer sig bedre i skolen, har færre adfærdsproblemer og generelt trives bedre end børn, der har fået en mindre god start.

Kvalitet i dagtilbud opstår blandt andet med et fagligt dygtigt og kvalificeret personale, der formår at skabe et miljø, hvor børn uanset alder og køn trives og udfordres. Det er en af baggrundene for igangsættelsen af projektet ”Styrkelse af pædagogiske læringsmiljøer”, der med midler fra Erasmus+ sender 30 pædagoger fra 18 af Sønderborg Kommunes daginstitutioner på fire-fem dages besøg i finske, svenske, norske, islandske og engelske institutioner. Her skal de iagttage deres udenlandske kollegers arbejde for herigennem at lade sig inspirere af deres viden og metoder.

Understøtter kommunens strategier

Bag projektet står Global House, der er et videns- og ressourcecenter, der arbejder med internationaliseringen af dagtilbud og folkeskoler i Sønderborg Kommune. I en helhedsplan for børn og uddannelse har Sønderborg i samarbejde med kommunens eget pædagogiske personale udpeget tre anbefalinger til daginstitutionerne. Det drejer sig om øget kønsforståelse og børneinddragelse, bedre forældreinvolvering samt balance mellem fri leg og vokseninitierede aktiviteter.

Marie FinkKoordinator Marie Fink fra Global House siger, at det foreliggende Erasmus+-projekt er som skabt til at forankre indsatsen for at leve op til helhedsplanens anbefalinger:

”Vi har valgt institutioner i de nordiske lande og England, for vi ligner hinanden forholdsmæssigt meget samtidig med, at der stadig er forskelle. De udenlandske institutioner har arbejdet et stykke tid med de områder, vi selv har udpeget som vigtige, så jeg synes, at projektet understøtter vores strategier i kommunen og gør det lettere at implementere helhedsplanen. Det hænger rigtig godt sammen.”

Pædagoger som forandringsagenter

Marie Fink og hendes kollega, pædagogisk konsulent Per Wøssner, er tovholdere på projektet, mens det er den enkelte institutions leder, der på baggrund af ansøgninger fra medarbejderne afgør, hvem der skal sendes ud:

”Det giver bedst mening, medarbejderne skal jo være forandringsagenter, når de kommer hjem i deres børnehaver, for det er først der, det bliver interessant. Når man bliver sendt ud, forpligter man sig til at implementere mindst ét tiltag i sin institution. Vi deltager i personalemøder for at se, hvordan pædagogerne præsenterer den viden, de har fået, og hvad de aftaler med deres leder og deres kolleger af fremtidige tiltag inden for helhedsplanens anbefalinger. Desuden arrangerer vi netværksmøder på tværs af institutionerne, hvor pædagogerne kan udveksle erfaringer om, hvordan man deler den nye viden med resten af deres respektive institutioner”, siger Marie Fink.

Sønderborg  Kommune deltager i europæisk uddannelsesarbejde

Inspiration på Island

Det er en begejstret Bettina Knudsen fra Børnehuset Goethesgade i Sønderborg, der netop er vendt hjem fra den lille by Neskaupstaður på Islands østkyst, hvor hun har tilbragt fem dage i byens første rigtige daginstitution:

”Det har været vildt inspirerende at besøge en institution i en by, som på mange måder virker meget gammeldags efter danske forhold, og på den anden side griber tingene an på en måde, som vi også kan lære rigtig meget af”, siger hun.

Bettina Knudsen har oplevet bemærkelsesværdige forskelle til sin egen institution i forhold til placering og brug af legetøj, sprogtræning, bespisning, åbne- og lukketider og meget mere, men har haft særligt fokus på, hvordan de i den islandske institution har disponeret den frie leg i forhold til de mere planlagte aktiviteter med deltagelse af voksne. Her har hun kunnet iagttage, at tingene foregår på en noget andet måde end i hendes egen institution.

Stor interesse fra kollegerne

”I den islandske institution var de voksne for eksempel meget på børnene i en halv time, hvorefter de trak sig tilbage i et stykke tid, før de var på igen. Det virker mere styret, og der er måske oftere en mening bag aktiviteterne. Jeg er mere vant til, at man som voksen arbejder med en gruppe af børn det meste af formiddagen, mens tiden efter frokostpausen bliver brugt til fri leg og som oftest udendørs. De bruger også en del tid på at stresse ned, mens tingene hos os nogen gange godt kan foregår i et lidt for højt gear”, siger hun.

Siden hjemkomsten har kollegerne spurgt flittigt til opholdet, så hun er slet ikke i tvivl om, at der er stor interesse for og opbakning til at implementere de tiltag, man forpligter sig til at foretage:

”Mine kolleger er meget åbne for forandringer, og jeg synes, at det er dejligt, at vi pædagoger i Sønderborg Kommune har fået mulighed for at besøge og få inspiration fra forskellige lande. Jeg håber, at andre får lige så meget ud af det, som jeg har. Og hvis jeg selv kunne komme af sted igen om et år eller to, ville det være fantastisk, for det har været så spændende at opleve”, siger Bettina Knudsen.

Måske nye ansøgninger på vej

Projektet ”Styrkelse af pædagogiske læringsmiljøer” udløber næste år i oktober, og det er Marie Finks håb, at institutioner og pædagogisk personale i Sønderborgs daginstitutioner til den tid vil have fået en større nysgerrighed over for omverdenen og interesse i, hvad andre børnehaver kan.

”Det er en stor berigelse at komme ud og prøve denne form for kompetenceudvikling. Man får set andre praksisser, og man får øje på sine egne blinde pletter. Det er en kæmpegave. Jeg tror, at vores helhedsplan vil blive implementeret på et langt højere niveau, end den ville uden de her Erasmus+-midler”, siger hun.

Selv har hun også haft stor gavn af projektet:

”Det har været meget positivt, og jeg har lært en hel masse om de mange daginstitutioner, vi har i Sønderborg Kommune. I forhold til mit job, hvor jeg arbejder med kompetenceudvikling, har det været en meget stor fordel at lære personalet i institutionerne at kende. Der har været et utrolig stort engagement hos dem, der er gået med på vores projekt, og nu har de fået nogle internationale kontakter, så jeg håber lidt på, at vi bliver bedt om at lave en ansøgning igen eller måske får lov at hjælpe nogen, der selv har lyst til at gå i gang med en ansøgning”, siger Marie Fink.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. november 2021

Afsendere