Gå til indhold

Projekt søger opskrift på uddannelse til Europas unge

Albertslund Kommune har allieret sig med partnere i Grækenland, Irland, Norge og Portugal for at indhente viden om, hvilke pædagogiske tiltag der modvirker unges frafald i skoler og ungdomsuddannelser.

"At bekæmpe ’early school leaving’ står øverst på dagsordenen mange steder i Europa. Det er afgørende at få unges frafald under kontrol, fordi de negative effekter af et stort frafald er omfattende. Økonomisk, ja - men bestemt også for den enkelte, der ikke får en uddannelse."

Sådan siger Britt-Mona Vang, projektleder og repræsentant for den norske partner i Recipe-projektet, Karmøy Kommune. Projektets partnere er en kommune eller tilsvarende uddannelsesmyndighed fra fem lande på tværs af Europa. Det ambitiøse projekt strækker sig over perioden 2013-2016 og skal munde ud i konkrete løsninger, der fremover kan få flere børn og unge til at gennemføre deres skole og uddannelse.  

Aktionsforskning i alle lande

Der findes bunker af både danske og udenlandske undersøgelser om frafald i uddannelser. Der ligger også masser af evalueringer af pædagogiske tiltag på projektleder Gert Larsens skrivebord. Han er international koordinator i Albertslund Kommune, der er dansk partner i 'Recipe’ og initiativtager til projektet, der også involverer partnere i Grækenland, Irland og Portugal.

"I projektet gennemtrawler vi eksisterende forskning for at undersøge, hvad der har positiv effekt - også efter 5-10 år. Samtidig gennemfører vi casestudier i hvert land ved brug af aktionslæringsmetoder. Målet er at identificere det særligt anbefalelsesværdige. Vi vil finde ud af, hvad der rent faktisk virker, hvor og hvorfor i de fem lande inden for en række sociale, økonomiske, kulturelle og uddannelsesmæssige sammenhænge,” siger Gert Larsen.

Recipe tog på skolebesøg i Carlos Garcia Skolen i Almada, Portugal. Her vægtes de musiske fag højt.
Recipe tog på skolebesøg i Carlos Garcia Skolen i Almada, Portugal. Her vægtes de musiske fag højt.

Innovative og konkrete redskaber

I Danmark foregår der i øjeblikket casestudier i ’Young Skills’ og aktionslæringsmetoder. I Portugal er der gang i et samarbejde med fodboldklubben Benfica, som skal motivere de unge. I Grækenland udvikles evalueringsmetoder, og i Irland arbejder man med særlige LEGO-undervisningsforløb.

”Resultatet af det samlede arbejde bliver en række innovative, konkrete forslag, som også andre kan bruge i arbejdet med at sikre, at flere unge gennemfører deres skole og uddannelse, ” siger Gert Larsen, der understreger, at projektet især har fokus på indsatsen hos lokale og regionale uddannelsesmyndigheder som hans egen kommune.

Også på institutionelt og nationalt niveau vil der imidlertid være inspiration at hente.
Blandt andet vil projektet udarbejde fem materialepakker til lærere, skole- og børnehaveledere, pædagogiske konsulenter samt lokale, regionale, nationale og europæiske uddannelsesmyndigheder.

Internationalisering giver større viden

”Som internationalt partnerskab har vi en langt bredere base at trække på med flere forskellige erfaringer og formentlig også med flere grunde til, at de unge dropper ud. På den måde får hver projektpartner mulighed for at få flere idéer, end hvis vi lavede projektet hver for sig,” siger norske Britt-Mona Vang. 

Eksempelvis besøgte projektgruppen Albertslund-Glostrup Produktionsskole, hvor de unge kombinerer teori med en høj grad af praksis og desuden samarbejder med virksomheder. Det havde de portugisiske, græske og irske deltagere aldrig før set, og det vakte begejstring hos dem.

“Vi har brug for at ryste posen. Som kommuner, skoler og endda lande er der ting, vi gør uden at reflektere nok over det. Når vi får den internationale dimension med, så får vi øje på vores blinde vinkler,” siger Gert Larsen.

Teori skal kombineres med praksis

Selvom Recipe-projektet endnu ikke er halvvejs, har projektgruppen allerede set mønstre tegne sig.

 ”Undervisning, der er ’hands-on’-præget, kombinerer teori og praksis tæt, og hvor eleverne er aktivt deltagende i læringsprocesserne, ser ud til at have positiv effekt på de unges motivation og deltagelse. Blandt andet virker undervisningsforløb, hvor man arbejder med LEGO-programmer, lovende,” siger Gert Larsen. 

Ifølge Britt-Mona Vang skal frafald formentlig ikke kun bekæmpes med indsatser i skole og uddannelse, men også tidligere. 

”I børnehaven kan børn havne socialt udenfor, hvis ikke en pædagog bruger tid med barnet, så blandt andet legekoden knækkes. Hvis barnet får den nødvendige støtte som helt lille, vil barnet have større chancer for ikke at havne i risikozonen senere i forløbet. Det må vi som uddannelsesansvarlig myndighed også arbejde med,” erklærer hun.

Om projektet

 

• Projektet finder sted fra 2013 til 2016 og har fået 300.000 euro tilskud fra Comenius-programmet. Comenius blev den 1. januar 2014 afløst af EU´s uddannelsesprogram Erasmus+: Børnehave, grundskole og ungdomsuddannelse.

• Projektet skal udforske og forbedre kvaliteten af samarbejdet mellem den enkelte skole og den lokale uddannelsesmyndighed og på den måde bakke op om EU-målet om at mindske frafaldet til under 10 procent i år 2020.

• Projektpartnerskabet består af Albertslund Kommune, Karmøy Kommune i Norge, Clare Educational Center i Irland, Directorate of Primary Education of Western Thessaloniki i Grækenland og Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté i Portugal.

• Resultatet bliver en række konkrete forslag, som også andre uddannelsesmyndigheder kan bruge i arbejdet med at sikre, at flere unge gennemfører deres skole og uddannelse. Også på institutionelt og nationalt niveau vil der være inspiration at hente. Bl.a. i form af materiale til lærere, skole- og børnehaveledere og pædagogiske konsulenter.

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024