Gå til indhold

Tegnefilm og computerspil skal give børn en god skolestart

Brug af animationsfilm og computerspil i pædagogikken kan lette den svære overgang fra børnehave til skole.

Skolestart kan være overvældende for mange børn, der efter børnehavens trygge rammer skal vænne sig til nye aktiviteter og forventninger i en uoverskuelig, stor skole med langt mindre voksenkontakt, end de er vant til.

Forældre, pædagoger og skolelærere har en tendens til at betragte børns brug af mobiltelefoner og iPads som det rene tidsspilde.

Overgangen fra børnehave til skole er altså en af børnelivets mere kritiske perioder. Det har fået folkene bag projektet ’Animated Learning For Transitions – Early Recognition (ALT-ER)’ til at undersøge, hvordan man med inddragelse af digitale værktøjer og metoder kan skabe en ikke bare så smertefri, men også så udfordrende og inspirerende overgang for de nye skolebørn, som overhovedet muligt.

Bag projektet står en række institutioner og personer fra filmog computerspilindustrien samt forsknings- og undervisningsverdenen. Igennem pilotundersøgelser, workshops og konferencer har de forsøgt at skabe en ny pædagogisk ramme for, hvordan man kan arbejde med overgangen fra børnehave til skole.

Samtidig skal projektet munde ud i en frit tilgængelig onlinebaseret værktøjskasse, som indeholder konkrete værktøjer til at hjælpe pædagoger og skolelærere med at benytte animation og computerspil i forberedelsen af en god skolestart.

Om projektet

Animated Learning for Transitions – Early Recognition er et treårigt Erasmus+ strategisk partnerskab, der løb fra den 1. september 2015 til den 1. september 2018.

Projektet har blandt andet udviklet en digital læringsplatform baseret på animation og computerspil, der skal være med til at lette overgangen fra børnehave til skole og samtidig udstyre
eleverne med grundlæggende
digitale færdigheder, de kan bygge videre på.

Projektet har modtaget 278.756 euro i tilskud fra Erasmus+.

Mere end tidsfordriv

Fra Danmark deltager The Animation Workshop - Animated Learning Lab ved VIA University College, som i mere end 20 år har arbejdet med animation som læringsværktøj, samt ReCreate Center ved Aalborg Universitet, der er et tværfagligt center, som udvikler og udforsker rammer for læring gennem integration af hoved, krop og teknologi.

Kirk Johnson, der både er projektleder på The Animation Workshop og på ALT-ER-projektet, siger:

”I undervisningen er den massive fremkomst af digitale værktøjer både en udfordring og en berigelse. Det er jo en naturlig del af livet for børn både hjemme og i skolen og børnehaven, så lærere og pædagoger forventes at være dygtige til at begå sig på diverse digitale platforme. Og efterhånden som børnene også bliver bedre til at begå sig på internettet, må pædagogikken nødvendigvis også omfatte det – samtidig med de gamle medier.”

”Både forældre, pædagoger og skolelærere har en tendens til at betragte børns brug af mobiltelefoner og iPads som det rene tidsspilde. Den opfattelse vil vi gerne udfordre.

Når man tænker over, hvordan man bruger en iPad, får man en vigtig viden, som man kan bruge i undervisningsøjemed. De digitale redskaber tilbyder nogle muligheder for interaktivitet, medskaben og indflydelse, som tekstbøger ikke kan, og det skal vi udnytte, men lærere og pædagogers digitale færdigheder er ikke altid tilstrækkelige.

Derfor er der behov for læringsprogrammer, der integrerer digitale værktøjer og metoder på en måde, der ikke er overfladisk, men bygger på reel viden om, hvordan børn bedst lærer og trives”, siger Kirk Johnson.

Projektpartnere:

 • The Animation Workshop
  - Animeret Learning Lab VIA University College, Aalborg Universitet
  (Danmark)
 • Camera-ETC
  (Belgien)
 • Kinobuss
  (Estland)
 • SME TeacherGaming LLC
  (Finland)
 • CNA Regina Maria Constanta
  (Rumænien)
 • Academy for Digital Entertainment NHTV, Breda Universitet
  (Holland)

Børns liv skal ses som helhed

Han fremhæver, at læring, der baserer sig på animation og computerspil, har et stærkt visuelt sprog med et meget stort potentiale i forhold til indlæring. Med film og spil involverer både lærere, pædagoger og børn sig mere aktivt i læringsprocessen, end man har været vant til.

Når børn selv er med til at skabe, forstår de bedre de fænomener, de lærer om, samtidig med at de underholdes på en alvorlig måde. Og så har selve arbejdet med de nye kreative værktøjer i høj grad også et inkluderende potentiale, hvilket har stor betydning, hvis barnet skal føle sig tryg ved overgangen.

”Det er projektets overordnede filosofi at se aktiviteterne i børnenes liv som komplementære og at se deres liv som en helhed. Processen med at bidrage med små dele til det, der bliver et slutprodukt i form af en animationsfilm og et spil, hjælper barnet til at se sig selv i et større perspektiv.”, siger Kirk Johnson.

Projektet, der afsluttes med en konference ved Viborg Animation Festival, har haft deltagelse af partnere fra seks forskellige lande, der repræsenterer vidt forskellige fagligheder:

”Det har været fantastisk at arbejde med projektet. Der er stor forskel på skolestart i de enkelte lande, og vi har haft meget forskellige perspektiver på emnet, men det har virkelig været med til at åbne mine øjne. Forskellene har været gode både for ansøgningen og for projektet. Og så er det ikke mindst godt for udbredelsen af projektets resultater, for vi henvender os tilsammen til meget brede målgrupper”, siger Kirk Johnson.

Kontakt

Kirk Johnson
The Animation Workshop, VIA
University College

Foto: The Animation Workshop

Afsendere

Senest opdateret 20. marts 2023