Gå til indhold

Varde Kommune efteruddanner lærere og skoleledere i udlandet med tilskud fra Erasmus+

Over 80 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter fra Varde Kommune tager i løbet af de næste to år på efteruddannelse i Europa. Den sydvestjyske kommune har nemlig taget initiativ til ét af de i alt 26 projekter inden for skolesektoren, som netop har fået tilskud fra Erasmus+.

I 2017 får danske organisationer og institutioner bevilget over 15,9 millioner euro i tilskud fra Erasmus+ til studie-, praktik- eller uddannelsesophold for unge, elever, studerende og undervisere. Inden for skolesektoren har i alt 26 forskellige projekter modtaget tilskud, og ét af dem løber af stablen i Varde Kommune over de næste to år.

Den sydvestjyske kommune har nemlig fået bevilget mere end 145.000 euro i tilskud fra Erasmus+ til et stort kompetenceudviklingsprojekt, som betyder, at kommunen i perioden fra september 2017 og frem til og med august 2019 kan give i alt 84 medarbejdere på kommunens folkeskoler og ungdomsskole et kompetenceløft, der kan mærkes. 

Sproglærere, skoleledere og internationale koordinatorer fra skolerne samt pædagogiske konsulenter ansat i den kommunale forvaltning får dermed mulighed for at komme på enten efteruddannelseskurser eller såkaldt ’job shadowing’ i andre europæiske lande. Det fortæller Lisbeth Kodal, pædagogisk læringskonsulent i Varde Kommune, der er en af tovholderne på projektet.

Varde Kommune deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde, fordi det giver os nogle unikke muligheder for at dygtiggøre vores medarbejdere. Britta Boel, direktør for afdelingen Børn, Læring og Job i Varde Kommune.

Kompetenceløft skal bringe Europa ind i klasseværelserne

”Varde Kommune har et mål om, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn mener vi, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal give lærerne og lederne mulighed for i langt højere grad at bringe Europa ind i klasselokalet til gavn for eleverne,” siger Lisbeth Kodal. 

44 lærere, der underviser i engelsk og tysk i folkeskolen og på ungdomsskolen, kan frem til sommeren 2019 rejse ud og deltage i efteruddannelseskurser i engelsksprogede lande og i Tyskland. Her kan de både forbedre deres eget fremmedsprog og hente viden om nye sprogundervisningsmetoder og -materialer. De internationale koordinatorer fra kommunens skoler drager af sted til Spanien og Portugal for at blive klædt bedre på til at facilitere skolernes internationale arbejde. Og skoleledere og pædagogiske konsulenter vil hente viden og erfaringer fra deres europæiske kolleger om, hvordan de kan styrke de pædagogiske læringsmiljøer på Varde Kommunes 17 skoler.

Skolechef: Unik mulighed for at dygtiggøre medarbejderne

Britta Boel, der er direktør for afdelingen Børn, Læring og Job i Varde Kommune, siger om baggrunden for kommunens initiativ:

”Varde Kommune deltager i det europæiske uddannelsessamarbejde, fordi det giver os nogle unikke muligheder for at dygtiggøre vores medarbejdere.  Det er vigtigt for vores undervisere i eksempelvis sprogfag og historie, at de er i kontakt med kulturen i de lande, deres undervisning knytter sig til. Derudover kan tilbuddet om at følge andre undervisere og ledere for at se, hvordan de løser dagligdagens udfordringer, bruges som inspiration i forbindelse med vores egne opgaver”.

Henter viden om udvikling af lærersamarbejdet til Varde

I forlængelse af folkeskolereformens målsætninger om, at alle børn skal blive så dygtige, som de kan, og at folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv, er Varde Kommune begyndt at arbejde med at udvikle teamsamarbejdet i folkeskolen til såkaldte ’professional learning communities’, fortæller Lisbeth Kodal. For forskning viser, at når teamsamarbejdet organiseres på den måde, fremmer det elevernes læring og trivsel. 

”Udenlandsk forskning og undervisning ligger til grund for folkeskolereformen, og i Varde Kommune synes vi, det er oplagt at hente ny viden og erfaringer om arbejdet med professionelle læringsfællesskaber hos vores kolleger i Europa. Vi forventer, at dette uddannelsesprojekt kan understøtte vores arbejde,” siger Lisbeth Kodal.

Smed, ingeniør eller chauffør: Alle skal være dygtige til fremmedsprog

Alle børn og unge i Varde Kommune har brug for at blive klædt på til at blive aktive deltagere på et globalt arbejdsmarked, og det er også baggrunden for projektet, fortæller Lisbeth Kodal. 

”Uanset om eleverne i fremtiden skal være dygtige smede, ingeniører eller chauffører, får de brug for fremmedsprogskompetencer og interkulturelle kompetencer, og her har dygtige lærere, der har indsigt i anderledes kulturer, meget at bidrage med. Samtidig håber vi, at de kontakter som lærerne knytter med deres europæiske kolleger, mens de er ude, kan betyde, at eleverne fremadrettet kan deltage i flere grænseoverskridende aktiviteter og også kan få mulighed for at rejse ud sammen med lærerne,” siger Lisbeth Kodal.

Varde Kommunes kompetenceudviklingsprojekt i tal 

  • I alt 84 medarbejdere, der arbejder i folkeskolen og ungdomsskolen i Varde Kommune, kommer på efteruddannelse i Europa i perioden fra den 1. september 2017 til den 31. august 2019. 
  • Heraf skal 26 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter deltage i såkaldt ’jobshadowing’, hvor de følger en kollega på skoler i Østrig, Portugal (bl.a. på Madeira) og Storbritannien (i både England og Skotland). 
  • 58 lærere fra kommunens folkeskoler og ungdomsskole kommer på efteruddannelseskurser rundt omkring i Europa. Heraf kommer 22 tysklærere på kurser i sprog og nye undervisningsmetoder i Tyskland, 11 engelsklærere deltager i lignende kurser på Malta, mens 11 engelsklærere kommer på kursus i Skotland. 14 internationale koordinatorer på folkeskolerne og ungdomsskolen skal deltage i kurser i internationalisering i Portugal og Spanien. 
  • Kurser og jobshadowing varer typisk 1 uge. To sproglærere fra hver skole rejser af sted samtidig, og planen er, at de skal følges med to kolleger fra en anden skole i kommunen, så de ikke bare kan danne netværk over landegrænser, men også over kommunens egne skoledistriktsgrænser. 
  • Projektet har fået tilskud fra EU´s uddannelsesprogram Erasmus+. Programmet støtter europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter inden for den samlede uddannelsessektor. Næste ansøgningsfrist ligger i 2018. Se mere på ufm.dk/erasmusplus.

 

Godkendte projekter

Styrelsen for Forskning og Uddannelse modtog 43 ansøgninger om tilskud til mobilitetsprojekter inden for skolesektoren. 26 projekter modtager tilskud. På tværs af sektorer modtog styrelsen 235 ansøgninger ved årets første ansøgningsfrist i 2017 om tilskud til mobilitetsprojekter. 162 projekter modtager tilskud svarende til 15,9 millioner euro.


Artiklen er skrevet af journalist Ulla Høst.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 11. april 2024

Afsendere