Gå til indhold

Varde Kommune vil bringe Europa ind i klasselokalerne

Over 80 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter fra Varde Kommune tager i løbet af de næste to år på efteruddannelse i udlandet med tilskud fra Erasmus+. Projektet skal klæde skolerne på til at styrke indsatsen for chancelighed for eleverne og samtidig give dem europæisk udsyn.

Varde: Europa ind i klasselokalerne

Tyskland ligger kun 90 kilometer fra Varde Kommune, men Europa må gerne rykke endnu tættere på – faktisk helt ind til eleverne i skolernes klasselokaler. Derfor har den sydvestjyske kommune søgt om og fået bevilget tilskud fra Erasmus+ til et stort efteruddannelsesprojekt, som betyder, at i alt 84 medarbejdere på kommunens folkeskoler og ungdomsskole får et kompetenceløft, der kan mærkes. Sproglærere, skoleledere og internationale koordinatorer fra skolerne samt pædagogiske konsulenter ansat i den kommunale forvaltning får dermed i perioden frem til og med august 2019 mulighed for at komme på enten efteruddannelseskurser eller på job shadowing i andre europæiske lande. Det fortæller Lisbeth Kodal, pædagogisk konsulent i Varde Kommune, der er en af tovholderne på projektet.

Lærere og ledere skal trække Europa til Varde

”Varde Kommune har som mål, at alle børn skal have udsyn og chancelighed. Med udsyn mener vi, at eleverne skal opnå forståelse for andre kulturer og anderledes måder at leve og handle på. Samtidig skal eleverne i mødet med andre kulturer opleve glæden ved og forståelse for forpligtende fællesskaber gennem deres europæiske medborgerskab. Projektet skal give lærerne og lederne mulighed for i langt højere grad at bringe Europa ind i klasselokalet til gavn for eleverne”, siger Lisbeth Kodal. 44 lærere, der underviser i engelsk og tysk i folkeskolen og på ungdomsskolen, kan rejse ud og deltage i efteruddannelseskurser i engelsksprogede lande og i Tyskland. Her kan de både forbedre deres eget fremmedsprog og hente viden om nye sprogundervisningsmetoder og -materialer. De internationale koordinatorer fra kommunens skoler drager afsted til Spanien og Portugal for at blive klædt bedre på til at facilitere skolernes internationale arbejde. Og skoleledere og pædagogiske konsulenter vil hente viden og erfaringer fra deres europæiske kolleger om, hvordan de kan styrke de pædagogiske læringsmiljøer på kommunens 16 skoler. 

Skolechef: Stor satsning giver stort udbytte

Karen Albrechtsen Mortensen, der er skolechef i Varde Kommune, glæder sig til at kunne sende de første medarbejdere afsted i november 2017.
”Det er en stor satsning og bevilling, som vi forventer os meget af. Sprogundervisning er utrolig vigtigt for eleverne, men derfor kan det alligevel være en udfordring at få de unge til at interessere sig for eksempelvis et fag som tysk. Vi vil gerne hjælpe vores sproglærere til at blive endnu dygtigere, og det bliver de, når de rejser ud i Europa og får både ny viden, inspiration og et større fagligt netværk”, siger Karen Albrechtsen Mortensen. Hun fortsætter: ”Når vi kan sende så mange medarbejdere afsted samtidig, får vi også de bedste muligheder for at få et stort udbytte af indsatsen. For nu kan vi arbejde målrettet med både fælles forberedelse af udlandsopholdene og efterfølgende fælles evaluering og opsamling, så vi kan sikre, at al den læring og de erfaringer, som medarbejderne har med sig hjem, kan blive bragt i spil ude på vores skoler”.

Vil lære at udvikle lærersamarbejdet

I forlængelse af folkeskolereformens målsætninger om at alle børn skal blive så dygtige, som de kan, og at folkeskolen skal mindske betydningen af den sociale arv, er Varde Kommune begyndt at arbejde med at udvikle teamsamarbejdet i folkeskolen til såkaldte ’professional learning communities’, fortæller Lisbeth Kodal. For forskning viser, at når teamsamarbejdet organiseres på den måde, fremmer det elevernes læring og trivsel.”Udenlandsk forskning og undervisning ligger til grund for folkeskolereformen, og i Varde Kommune synes vi, det er oplagt at hente ny viden og erfaringer om arbejdet med professionelle læringsfællesskaber hos vores kolleger i Europa. Vi forventer, at dette uddannelsesprojekt kan understøtte vores arbejde”, siger Lisbeth Kodal.

Først rejser lærerne, så eleverne

Alle børn og unge i Varde Kommune har brug for at blive klædt på til at blive aktive deltagere på et globalt arbejdsmarked, og det er også baggrunden for projektet. ”Uanset om eleverne i fremtiden skal være dygtige smede, ingeniører eller chauffører, får de brug for fremmedsprogskompetencer og interkulturelle kompetencer, og her har dygtige lærere, der har indsigt i anderledes kulturer, meget at bidrage med. Samtidig håber vi, at de kontakter, som lærerne knytter med deres europæiske kolleger, mens de er ude, kan betyde, at eleverne fremadrettet kan deltage i flere grænseoverskridende aktiviteter og også kan få mulighed for at rejse ud sammen med lærerne”, siger Lisbeth Kodal.

Gode råd

Lisbeth Kodals råd til kommuner, der vil deltage i europæisk uddannelsessamarbejde på skoleområdet:

  • Det er vigtigt at have opbakning hele vejen rundt til det europæiske uddannelsessamarbejde, inden I går i gang: Både på ledelsesniveau i den kommunale forvaltning, hos skoleledelserne og hos lærerne.
  • Når I skal finde egnede kursussteder og partnerskoler i Europa, så benyt jeres lokale netværk og de europæiske kontakter, I måske allerede har. Spørg jer omkring. Og brug også platformene etwinning.net og schooleducationgateway.eu.
  • Et aktivt, kommunalt netværk af internationale koordinatorer på kommunens skoler hjælper det internationale arbejde på vej.

Om Varde Kommunes uddannelsesprojekt

  • Gennem projektet ’Professional learning communities – ensuring equality of opportunity’ kommer 84 medarbejdere fra kommunens folkeskoler og ungdomsskole på efteruddannelse i Europa i perioden fra den 1. september 2017 til den 31. august 2019.
  • 26 lærere, skoleledere og pædagogiske konsulenter skal deltage i job shadowing på skoler i Østrig, Portugal og Storbritannien. 58 lærere fra kommunens folkeskoler og ungdomsskole deltager i blandt andet sprogkurser og kurser i nye undervisningsmetoder rundt omkring i Europa.
  • Kurser og job shadowing varer en uge. To sproglærere fra hver skole rejser afsted samtidig, og planen er, at de skal følges med to kolleger fra en anden skole i kommunen, så de både kan danne netværk over landegrænser og over kommunens egne skoledistriktsgrænser.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 15. august 2019

Afsendere