Gå til indhold

Værktøjer til onlineundervisning og -mobilitet

Er I som institution interesseret i online-projektaktiviteter? Eller ønsker I at afvikle virtuelle aktiviteter som en del af et eksisterende projekt? Læs her, hvilke platforme der kan tages i brug.

Benyt eTwinning i Erasmus+-projekter

eTwinning er det største online-fællesskab for skoler i Europa. Find samarbejdspartnere og indgå i kompetenceudviklingsaktiviteter. 

Sådan kan eTwinning skabe kvalitet i dit Erasmus+-projekt

eTwinning er en gratis og sikker digital platform, udviklet for lærere og elever i Europa, til at netværke og lave skolesamarbejdsprojekter. Du kan nemt søge partnere til dit projekt eller indgå i andres. Er I allerede i gang med et skoleudvekslingspartnerskab eller strategisk partnerskab, kan I oprette et Twinspace, hvor I kan arbejde sikkert med kommunikation og fildeling.

Med eTwinning kan du:

  • Søge partnere til dit projekt, få faglig inspiration og indgå i kompetenceudviklingsaktiviteter inden for alle fag og temaer
  • Anvende Twinspace, som er det enkelte forløbs digitale samarbejdsrum, der er sikkert, og som kun projektets pædagogiske medarbejdere og eleverne har adgang til - ét samlet sted for både lærere og elever
  • Benytte gratis virtuelle samarbejdsværktøjer til online-samarbejder.

eTwinning understøtter samarbejdsprojekter mellem lærere og pædagogisk personale fra 44 europæiske lande og er en del af EU’s uddannelsesprogram Erasmus+. Alle skoler og institutioner på 0- til cirka 20 års-området kan benytte eTwinning gratis.

Bliv en del af et lærerfagligt netværk på School Education Gateway

School Education Gateway fremlægger sit materiale på en lang række europæiske sprog på en online platform for lærere, skoleledere, pædagoger, forskere, seminarielærere, politikere og andre fagfolk, der arbejder med dagtilbuds-, grundskole- og ungdomsuddannelsessektoren i de forskellige europæiske lande. Meld dig til i dag og hold dig informeret om politikker og handlinger på undervisningsområdet i Europa.

Fire gode grunde til at bruge platformen

School Education Gateway er gratis at bruge for alle. Du kan:

  • Holde dig informeret med nyt indhold hver uge gennem nyhedsartikler, interview, publikationer og praksiseksempler.
  • Finde ressourcer såsom rapporter om nyere forskning, undervisningsmaterialer fra europæiske projekter og efteruddannelseskurser og Den Europæiske Værktøjskasse for Skoler med materialer om bekæmpelse af tidligt skolefrafald og et selvevalueringsværktøj, der hjælper dig med at udvikle initiativer på din skole.
  • Udvikle dine kompetencer med Teacher Academy gennem gratis online kurser, der er udviklet af eksperter på området, og benytte webinarer og undervisningsmaterialer.
  • Blive fortrolig med støttemuligheder inden for Erasmus+ ved hjælpe af tre praktiske værktøjer (kursuskatalog, fortegnelse over mobilitetsmuligheder og søgning efter strategiske partnerskaber), som skoler kan benytte ved forberedelse af Erasmus+ ansøgninger.
Senest opdateret 22. februar 2022