Gå til indhold

National VET Team

National VET Team er gruppen af eksperter, praktikere og fagpersoner, som understøtter arbejdet med internationalisering i EUD-sektoren.
Kontakt
Mads Madsen Henriksen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 99
Email: mmh@ufm.dk

National VET Team skal arbejde med et årligt tema, hvor medlemskredsen findes ved en årlig indkaldelse af medlemmer. Det er formålet, at teamet skal bidrage med:

  • Individuel vejledning til enkelte erhvervsuddannelsesinstitutioner, som ønsker at arbejde med det valgte tema
  • Afholdelse af fælles arrangementer med IUP for eksempel inspirationsmøder eller faglige og tematiske arrangementer med fokus på Erasmus+.
  • Indsamling af viden, erfaringer og behov i sektoren i forhold til det valgte tema
  • Analyser med fokus på den valgte tematik
  • Udarbejdelse af redskaber og metoder, som understøtter arbejdet med internationale aktiviteter i sektoren 

Deltagelse i teamet giver nøglepersoner mulighed for på et strategisk plan at drøfte internationale aktiviteter og projekter inden for erhvervsuddannelsesområdet med afsæt i det årlige tema. Medlemmer af National VET Team vil som udgangspunkt blive udpeget for en periode af 1 år på baggrund af en ’Indkaldelse af nye medlemmer’ med frist i efteråret. 

Det årlige tema for 2021 bliver ’blended mobility’. Arbejdet i National VET Team vil tage udgangspunkt i en undersøgelse om ’blended mobility’, som bliver offentliggjort i slutningen af året 2021. Viden, praksis og erfaringer fra undersøgelsen skal omsættes til vejledninger og redskaber som kan bruges i Erasmus+ mobilitetsprojekter, hvor ’blended mobility’ kan være med til at styrke kvaliteten og arbejdet med inklusion.

Medlemskab af National VET Team kan søges en gang årligt.

Senest opdateret 01. november 2021