Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Sector Skills Alliances for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Sector Skills Alliances for erhvervsrettet grund- og efteruddannelse

Søg om tilskud direkte hos EU-Kommissionen til at danne en Sector Skills Alliance, der har fokus på at håndtere mangel og efterspørgsel på færdigheder inden for erhvervsuddannelsesområdet.
Kontakt
Daniel Wilhelmsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 02
Email: daw@ufm.dk

Sector Skills Alliances har til formål at påvirke og udvikle erhvervsuddannelsessektoren i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter og autoriteter. Formålet er at designe og udvikle fælles europæiske erhvervsuddannelsesprogrammer og –metoder, som modsvarer kvalifikationsbehov inden for forskellige sektorer.

Aktionen er centralt styret, hvilket vil sige, at du skal søge direkte hos Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles. Du finder link hertil nederst på siden.

Næste ansøgningsfrist er den 26. februar 2020 kl. 17.00.

Europa-Kommissionen arrangerer et webinar om de nye tilskudsmuligheder inden for Sector Skills Alliances. Webinaret finder sted den 2. december 2019. Følg linket og meld dig til.

 

 Logo-erasmus-plus

 

Hvad er Sector Skills Alliances?

En Sector Skills Alliance er et transnationalt samarbejde, der fokuserer på vedvarende påvirkning af uddannelsessystemet samt udvikling af sektorspecifikke kompetencer og fælles studieprogrammer. Alliancen skal identificere eksisterende eller fremtidige sektorspecfikke arbejdsmarkedsbehov og dermed fremhæve vigtigheden af erhvervsuddannelserne i forhold til arbejdsmarkedets behov for færdigheder.

Inden for Sector Skills Alliances er der to 'lots', man kan ansøge om. Det er de aktiviteter, man kan søge om tilskud til:

Lot 1: Sector Skills Alliances for design and delivery of VET.

Lot 2: Sector Skills Alliances for implementing a new strategic approach (Blueprint) to sectoral cooperation on skills.

Alliancen skal angive sammenhængende og fyldestgørende aktiviteter samt outputs som beskrevet ved hvert 'lot'.

Det er afgørende, at alliancen fokuserer på at udvikle erhvervsuddannelsesområdet og de sektorer, uddannelserne er rettet mod. Der lægges også vægt på, at effekten af alliancens arbejde rækker ud over projektperioden og kan overføres fra de involverede organisationer til en bredere kreds og til relevante EU-organer.

Du kan se mere om indholdet i Sector Skills Alliances i Erasmus+ programguiden (side 142).

Hvem kan søge?

En organisation fra et EU-programland ansøger om tilskud på vegne af hele alliancen hos the Education, Audio-visual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Kravene for sammensætningen af en alliance afhænger af, hvilket 'lot' man ansøger om:

Lot 1: Alliancen skal dække mindst 4 programlande og inkludere mindst 8 fulde partnere. Ud af disse skal mindst 3 være virksomheder, industri- eller sektorrepræsentanter, og mindst 3 skal være uddannelsesudbydere.

Lot 2: Alliancen skal dække mindst 8 programlande og inkludere mindst 12 fulde partnere. Ud af disse skal mindst 5 være virksomheder, industri eller sektorrepræsentanter, og mindst 5 skal være uddannelsesudbydere.

Hvor længe?

Et projekt inden for Sector Skills Alliance kan vare mellem 2-4 år og involvere aktiviteter af forskellig varighed.

Hvor mange penge?

Det samlet budget for Sector Skills Alliances er 30 mio. euro.
Det bevilget tilskud afhænger af, hvilket 'lot' man ansøger om.

Lot 1: 700.000 euro for 2 år og 1.000.000 euro for 3 år

Lot 2: 4.000.000 euro for 4 år

Startdatoen løber fra den 1. november 2020 til og med den 1. januar 2021.

Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist den 26. februar 2020 kl. 17.00.
Vurderingen af de indkomne ansøgninger løber fra marts til og med juli 2020. Ansøgere kan forvente at få svar i august 2020.

Hvor finder jeg mere information?

Til brug for din ansøgning om tilskud til får du brug for at nærlæse Erasmus+ programguidens afsnit om Sector Skills Alliances (side 142).

Her finder du blandt andet vurderingskriterierne, reglerne for opstilling af budget mv.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at opnå tilskud på baggrund af en ansøgning, der opfylder alle kriterier opstillet i ovennævnte materiale. I det tilfælde at der samlet set er kvalificerede ansøgninger for et beløb, der overstiger den samlede ramme for ansøgningsrunden, vil en del af de kvalificerede ansøgninger blive afvist.

 

 

Senest opdateret 19. juni 2020