Gå til indhold

Forward-Looking Projects

Med Forward-Looking Projects kan organisationer, institutioner og virksomheder gå sammen i partnerskaber med det formål at skabe innovation, kreativitet og socialt iværksætteri, der har potentiale til at blive udbredt i Europa og kan anvendes i alle miljøer for læring og aktiv deltagelse.

Forward looking projects.jpg

Hvad er Forward-Looking Projects?

Forward-Looking Projects har til formål at skabe innovation, kreativitet og deltagelse samt socialt iværksætteri inden for forskellige uddannelsesområder, indenfor eller på tværs af sektorer og fagområder.

Forward-Looking Projects er store projekter, der har til formål at identificere, udvikle, afprøve og/eller vurdere innovative (politiske) tilgange, som har potentiale til at blive mainstream i uddannelsessystemerne og dermed forbedre dem.

Målet er at støtte tværnationale samarbejdsprojekter, som gennemfører et sammenhængende og omfattende sæt sektorspecifikke eller tværsektorielle aktiviteter, som enten:

 • fremmer innovation med hensyn til omfang, banebrydende metoder og praksis og/eller
 • sikrer overførsel af innovation (på tværs af lande, politiksektorer eller målgrupper), og derved sikrer, at innovative projektresultater og/eller overførbarhed i forskellige sammenhænge og målgrupper udnyttes bæredygtigt på europæisk plan.

Partnere i projekterne bør sammensættes af en blanding af offentlige og private organisationer, som samler forskere, fagfolk og partnere med kapacitet til at nå de politiske beslutningstagere.

Det er muligt at søge under tre forskellige lots:

 • Lot 1 – Tværsektorielle prioriteter
 • Lot 2 – Erhvervsuddannelse
 • Lot 3 - Voksenuddannelse

Hvor længe?

Et projekt under Lot 1 skal have en varighed mellem 24 og 48 måneder.

Et projekt under Lot 2 og Lot 3 skal have en varighed på 24 måneder.

Hvilke aktiviteter støttes?

Forward-Looking Projects skal sigte mod at have en systemisk virkning på europæisk plan, fordi de har kapacitet til at udbrede innovative resultater på europæisk plan, og/eller fordi deres resultater kan overføres til andre tematiske eller geografiske sammenhænge.

De primære aktiviteter i et projekt kan omfatte (ikke-udtømmende liste):

 • Målrettet forskning og kortlægning, der giver omfattende sektorspecifikke eller tværsektorielle resultater
 • Tværnationale kapacitetsopbyggende aktiviteter, f.eks. kurser, analyse af politiske sammenhænge, politikforskning og institutionelle tilpasninger
 • Pilotprojekter med henblik på at afprøve innovative løsninger
 • Store tværnationale arrangementer eller netværksaktiviteter, sektorspecifikke eller tværsektorielle
 • Udnyttelsesaktiviteter for at udbrede resultater til uddannelsesverdenen eller -sektoren
 • Tænketanke, forskning og forsøg med innovative idéer.

Et projekt under Forward-Looking Projects bør omfatte udformning af en langsigtet handlingsplan (ud over varigheden af det Erasmus+-finansierede projekt) for gradvis indførelse af de udviklede innovationer. Derudover skal et projekt også sikre den fornødne synlighed og brede formidling af arbejdet, på EU-plan og nationalt politisk plan.

Hvem kan søge?

Forward-Looking Projects kan søges af alle, der arbejder inden for erhvervsuddannelsesområdet, almen voksenuddannelse eller folkeoplysning.

Enhver organisation etableret i et EU-land eller et tredjeland, som er associeret med programmet, kan ansøge. Det kan f.eks. være (ikke udtømmende liste) uddannelsesinstitutioner, NGO’er, private og offentlige virksomheder eller offentlige eller private enheder med helt eller delvist ansvar for (eller indflydelse på) tilrettelæggelsen, finansieringen og/eller leveringen af uddannelse.

Den pågældende organisation ansøger på vegne af samtlige deltagende organisationer, der er involveret i projektet.

Et projekt inden for LOT 1, 2 og 3:

 • Skal omfatte mindst tre fuldgyldige partenere fra mindst tre programlande (herunder mindst to EU-medlemslande).

Gældende for Lot 2:

 • For mindst tre deltagende lande skal projektet omfatte både arbejdstagere (eller deres repræsentanter) samt uddannelsesorganisationer (eller deres repræsentanter).

Gældende for Lot 3:

 • For mindst tre deltagende lande skal projektet omfatte offentlige eller private enheder med betydeligt ansvar for eller indflydelse på tilrettelæggelsen, finansieringen og/eller udførelsen af uddannelse til voksne (f.eks. vurdering af færdigheder, validering af kompetencer, uddannelse, orientering og vejledning) som fuldgyldige eller associerede partnere.

Hvor ansøger man?

Man ansøger hos Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur (EACEA)

Ansøgningsfrist

Den 15. marts 2023 kl. 17.00.

Hvor finder jeg mere information?

Inden du søger, bør du orientere dig i Erasmus+-programguiden for 2022. Vær særlig opmærksom på afsnittene fra side 275-291.

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles.

Kontakt

Therese Hyll Bruun
Chefkonsulent
Tlf.: +45 72 31 83 17
Email: thbr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere