Gå til indhold

Indkaldelse af ansøgninger til projekter under 'European Youth Together' 2020

Ungdomsorganisationer kan nu søge op til 500.000 euro i tilskud til projekter, som fremmer netværk og europæisk medborgerskab gennem inddragelse af unge. Ansøgningsfristen er den 28. juli 2020 kl. 17.00.

'European Youth Together'-projekter har til formål at etablere netværk, der fremmer regionale partnerskaber, og de skal gennemføres i tæt samarbejde med unge i programlande i Erasmus+. Netværkene skal tilrettelægge udvekslinger og gøre det muligt for unge selv at igangsætte fælles projekter med både online og fysiske aktiviteter. Aktiviteterne i projekterne bør adressere udfordringer relateret til inklusion og deltagelse for alle unge mennesker - uanset baggrund eller situation - i lyset af COVID-19-pandemien.

Inklusion, oplysning og bæredygtighed er tematiske prioriteter

'European Youth Together' sigter mod at samle den europæiske ungdom fra hele Europa — øst, vest, nord og syd. Et projekt skal involvere mindst fem ungdomsorganisationer fra fem forskellige lande, som er berettigede til at deltage i Erasmus+. I 2020 lægges der vægt på de europæiske ungdomsmål om inklusive samfund (nr. 3), oplysning og konstruktiv dialog (nr. 4) samt et bæredygtigt grønt Europa (nr. 10).

Følgende typer af aktiviteter er støtteberettigede:

  • mobilitetsaktiviteter, bl.a. omfattende udvekslinger mellem unge, herunder (men ikke begrænset til) netværksaktiviteter, og ikke-formelle eller uformelle uddannelsesmuligheder, forberedelse af onlineaktiviteter og unges udvikling af projekter
  • aktiviteter, der fremmer unges adgang og deltagelse i forbindelse med EU's politiske aktiviteter, der er relevante for unge
  • udveksling af erfaring og god praksis, oprettelse af netværk og partnerskaber med andre ungdomsorganisationer, deltagelse i møder, seminarer eller onlinefora med andre aktører og/eller politiske beslutningstagere
  • initiativer og arrangementer, som har til formål at udvikle netværk mellem europæiske NGO'er og civilsamfundsorganisationer
  • opmærksomhedsskabende informations-, formidlings- og markedsføringsaktiviteter (seminarer, workshops, kampagner, møder, offentlig debat, høringer) vedrørende EU's politiske prioriteter på ungdomsområdet.

5 millioner euro til uddeling

I alt uddeles 5.000.000 euro til forventeligt 10-15 projekter, der varer mellem 9 og 24 måneder. Tilskuddet til et projekt er mindst 100.000 euro og maksimalt 500.000 euro.

Det er EACEA (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) under EU-Kommissionen, som administrerer indkaldelsen af ansøgninger.

Spørgsmål kan sendes til EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2020 kl. 17.00 dansk tid.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. juni 2020

Afsendere