Gå til indhold

Erasmus+ Teacher Academies

Med Teacher Academies kan europæiske institutioner, der tilbyder grund- og videreuddannelse af lærere, gå sammen i partnerskaber med det formål at etablere Teacher Academies i Erasmus+.

Teacher Academies.jpg

Hvad er Erasmus+ Teacher Academies?

Erasmus+ Teacher Academies skal understøtte kompetenceudvikling af lærere og lærerstuderende, levere et europæisk og internationalt perspektiv på læreruddannelserne og gøre mobilitet, og derigennem europæisk udsyn, til en integreret del af lærerprofessionsudviklingen i Europa.

Erasmus+ Teacher Academies skal:

  • Bidrage til forbedring af politikker og praksis for læreruddannelsen i Europa.
  • Forbedre den europæiske dimension og internationalisering af læreruddannelsen.
  • Udvikle og afprøve forskellige modeller for mobilitet under læreruddannelsen. Udvikle et bærerdygtigt samarbejde mellem læreruddannelserne.

Alle aktiviteterne på et Erasmus+ Teacher Academy skal finde sted i programlande. 


Projektet skal have en varighed på 3 år.

Hvilke aktiviteter støttes?

Hvert Erasmus+ Teacher Academy skal gennemføre en række sammenhængende og omfattende aktiviteter som f.eks.:

  • Udvikle fælles undervisningsmoduler, læringstilbud og metoder, der kan gøre lærererhvervet mere attraktivt samt øge mulighederne for mobilitet i løbet af uddannelsen.
  • Afprøve og teste nye undervisningsmetoder i samarbejde med skoler eller lignende uddannelsesinstitutioner.
  • Indsamle viden om effektiv praksis, der kan understøtte og præge den politiske debat vedrørende læreruddannelsen.
  • Fremme brugen af Erasmus+-værktøjer (eTwinning & School Education Gateway)

Hvem kan søge?

Enhver nationalt anerkendt læreruddannelsesinstitution eller anerkendt organisation, der beskæftiger sig med læreruddannelse eller løbende kompetenceudvikling af lærere, kan ansøge.

Den pågældende organisation skal være etableret i et programland og ansøger på vegne af de øvrige partnere, der er involveret i projektet.

Et Erasmus+ Teacher Academies skal bestå af:

  • Minimum fire nationalt anerkendte udbydere af grundlæggende læreruddannelse fra tre forskellige EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet
  • Minimum en nationalt anerkendt udbyder af fortsat faglig udvikling (efter- og videreuddannelse) for lærere
  • Minimum én praktikskole 

Konsortiet kan også omfatte tilknyttede enheder eller associerede partnere, andre organisationer med relevant ekspertise inden for læreruddannelse og/eller organer, der definerer standarder, kvalifikationer eller kvalitetssikring for læreruddannelsen.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfrist: 6. juni 2024 kl. 17.00

Hvor finder jeg mere information?

Læs mere om Erasmus+ Teacher Academies på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Al vejledning og behandling af ansøgninger varetages af EACEA (European Education and Culture Executive Agency) i Bruxelles. Kontakt EACEA om Erasmus+ Teacher Academies.

Inspiration til Erasmus+ Teacher Academies

Kontakt

Rune Damgaard Stramer
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 78 07
Email: rdst@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. marts 2024

Afsendere