Gå til indhold

DiscoverEU Inclusion

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser.
Kontakt
Line Katja Mex-Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 06
Email: lkmj@ufm.dk

Interrailbilletter til unge med ’færre muligheder’

Organisationer og uformelle grupper, der arbejder med unge med ’færre muligheder’, kan søge om interrailbilletter til disse unge. Der kan søges om interrailbilletter til både enkeltindivider og grupper på op til fem unge. Derudover kan der søges om tilskud til, at en eller flere voksne kan tage med de unge, hvis det er nødvendigt for, at rejsen kan gennemføres.

 DiscoverEU

Hvad er DiscoverEU Inclusion?

DiscoverEU Inclusion er en del af Erasmus+ og giver mulighed for, at 18-årige med ’færre muligheder’ kan søge om at tage på interrail. 

Et DiscoverEU Inclusion-projekt består af fire faser, nemlig planlægning af projektet, praktisk forberedelse, implementering (selve rejsen) og opfølgning. De deltagende organisationer og de unge rejsende skal deltage aktivt i alle faser. 

DiscoverEU Inclusion adskiller sig fra det generelle DiscoverEU (uden inclusion) ved at DiscoverEU Inclusion henvender sig specifikt til unge med ’færre muligheder’. Siden her på ufm.dk omhandler udelukkende DiscoverEU Inclusion. Vil du i stedet læse mere om det generelle DiscoverEU, skal du hente information på Den Europæiske Ungdomsportal

Hvem kan søge?

Organisationer, der arbejder med unge med ’færre muligheder’, kan på vegne af sine medlemmer søge om at deltage i DiscoverEU Inclusion. Desuden kan uformelle grupper af unge med ’færre muligheder’ selv søge om at deltage. De unge rejsende skal være præcis 18 år på tidspunktet for DiscoverEU-rejsen.

Unge med ’færre muligheder’ defineres i denne sammenhæng som unge, der har svært ved at deltage i Erasmus+-programmet på ordinære vilkår, eksempelvis på grund af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller helbredsmæssige årsager. Den præcise definition kan findes i programguiden for Erasmus+ 2022 under begrebet ’participant with fewer opportunities’ i ’Glossary of terms’. 

Hvorhen?

Interrailbilletterne, som man kan søge om via DiscoverEU Inclusion, dækker 33 europæiske lande. 

Hvor længe?

Et DiscoverEU Inclusion-projekt kan vare mellem 3 og 18 måneder, inklusiv forberedelse og afrapportering. Selve interrailrejsen må vare mellem 1 og 30 dage.

Hvor mange penge?

Der kan søges om interrailbilletter svarende til antal unge rejsende samt til eventuelle ledsagende voksne. Derudover kan der søges om tilskud til ekstra rejseomkostninger, organisatorisk tilskud, tilskud til underhold af de rejsende, inklusionstilskud og tilskud til ekstraordinære omkostninger. 

Som DiscoverEU-deltager kan man endvidere deltage i meet ups arrangeret af nationale kontorer. Deltagelse i disse er gratis og inkluderer typisk mad og nogle gange overnatning. Man kan først tilmelde sig meet ups når man har modtaget tilskud til at deltage i DiscoverEU.  Deltagelse i meet ups kan således ses som en sidegevinst (med økonomisk fordel) ved at modtage tilskud under DiscoverEU.

Eksempler på DiscoverEU Inclusion

DiscoverEU Inclusion er en ny underaktion i Erasmus+, og der findes derfor ikke eksempler på projekter endnu.

Det generelle DiscoverEU (uden Inclusion), hvor alle 18-årige uanset baggrund kan søge om en interrailbilet, har dog eksisteret i flere år. 

Som en del af en DiscoverEU interrailtur kan man endvidere deltage i meet ups rundt omkring i Europa. Deltagelse i disse er gratis og inkluderer typisk mad og nogle gange overnatning. 

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig igennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 09. august 2022