Gå til indhold

Kapacitetsopbygningsprojekter på ungdomsområdet

I kapacitetsopbygningsprojekter kan ungdomsorganisationer fra EU-medlemsstater og udvalgte tredjelande samarbejde om kapacitetsopbygning.

Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.Video: Erasmus+ Capacity building in Youth, Europa-Kommissionen, 2022

Hvad er et kapacitetsopbygningsprojekt?

Et kapacitetsopbygningsprojekt på ungdomsområdet (Capacity Building in the Field of Youth) er et tværnationalt samarbejde baseret på multilaterale partnerskaber, primært mellem ungdomsorganisationer i EU-medlemsstater og udvalgte partnerlande i hele verden. Formålet er at støtte modernisering, tilgængelighed og internationalisering af ungdomsområdet og fremme netværksopbygning, interkulturel bevidsthed og forståelse. Fokus i projektet er derfor på et eller flere partnerlande.

Hvilke aktiviteter støttes?

For at modtage støtte skal aktiviteter omhandle én eller flere af følgende tematikker: 

 • Politisk deltagelse og dialog med beslutningstagere
 • Inklusion af unge med færre muligheder
 • Demokrati, retsstatsprincippet og værdier
 • Styrkelse og engagement af unge og unges beskæftigelsesegnethed
 • Fred og forsoning efter konflikter
 • Miljø og klima
 • Ikke-forskelsbehandling og ligestilling mellem kønnene
 • Digitale færdigheder og iværksætterfærdigheder.

Aktiviteterne skal have et internationalt fokus på opbyggelse og styrkelse af kapacitet hos ungdomsorganisationer og unge i tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men omfattet. Aktiviteterne kan inkluderer understøttelse af samarbejde, udveksling, kommunikation.

Hvem kan søge?

Kapacitetsopbygningsprojekter er tværnationale og involverer mindst én organisation fra to forskellige EU-medlemsstater og/eller tredjelande, der er associeret med programmet, og to organisationer fra mindst ét tilskudsberettiget tredjeland, der ikke er associeret med programmet (dvs. mindst fire organisationer fra mindst tre lande). 

Antallet af organisationer fra EU-medlemsstater og tredjelande, der er associeret med programmet, må ikke overstige antallet af organisationer fra tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Projekterne kan evt. involvere NGO'er, små, mellemstore og store virksomheder samt andre organisationer med forbindelse til ungdomsorganisationer.

  Hvor mange penge?

  Det samlede projekt kan forløbe over 12, 24 eller 36 måneder og involvere aktiviteter af forskellig varighed.

  Budgettet varierer, men ligger mellem 100.000 og 300.000 EUR. Midlerne bruges til at dække udgifter til løn, rejse, ophold, udstyr og udlicitering.

  Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfrist: 6. marts 2024 kl. 17.00. Der er ingen aktuel frist.

  En organisation ansøger om tilskud på vegne af hele partnerskabet hos the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

   Hvor finder jeg mere information?

   Til brug for din ansøgning får du brug for at nærlæse Erasmus+ programguiden. Læs om ”Kapacitetsopbygning på ungdomsområdet” på side 330-337.

   I programguiden finder du blandt andet vurderingskriterier, budgetregler og landesatser for tilskud og en detaljeret redegørelse for forberedelsen af et kapacitetsopbygningsprojekt.

    Handlinger tilknyttet webside

    Senest opdateret 07. marts 2024

    Afsendere