Gå til indhold

”Volontører er en fantastisk ressource"

Professionshøjskolen UCC arbejder med volontører i afdelingen for internationalisering. Lektor Rikke Pedersen fortæller her hvordan.

Rikke Pedersen UCC
Foto: Rikke Pedersen/UCC

Rikke Pedersen er ambassadør for Erasmus+ volontører og lektor hos Professionshøjskolen UCC, hvor de har haft volontører siden 2016. Her er en volontør ansat i afdelingen for internationalisering og indgår i arbejdet med at fremme det internationale miljø på institutionen. Volontøren er selv med til at bestemme arbejdsopgaver, men arbejder blandt andet med PR, sociale medier, international uge på uddannelsesinstitutionen samt samarbejder med studerende om at lave velkomstforløb for UCC’s cirka 100 internationale studerende.

Hvorfor har I valgt at have internationale volontører?

Beslutningen udsprang af situationen i Europa, hvor der er stor arbejdsløshed blandt unge, og mange unge er stagneret. Vi ville gerne være med til at bidrage til, at nogle af de her unge kunne få brugt deres kompetencer. Samtidig er vi en uddannelsesinstitution med et stort internationalt miljø blandt de studerende, men knapt så international medarbejderstab. Derfor ser vi internationale volontører som en fantastisk ressource.

Hvilke udfordringer giver det jer?

Grundlæggende set er det en udfordring, at volontørerne er placeret i en afdeling, der arbejder meget projektorienteret, og hvor folk flyver rundt til møder og styrer deres egen tid. Det har gjort, at vi har skullet sørge for at hjælpe den enkelte volontør med at lave en god mødestruktur og udarbejde projektplaner. Og så har vi fundet ud af, at det er virkelig vigtigt at skemasætte hele og halve dage i starten af volontørens ophold, så man ikke taber for meget på gulvet. Desuden har vi hurtigt defineret konkrete, håndfaste opgaver og accepteret, at der godt kan gå noget tid, inden den enkelte volontør selv kører, og der kan åbnes op for at lave egne selvstændige projekter.

Derudover har vi haft nogle praktiske udfordringer i forhold til at arrangere boligforhold til volontøren, få oprettet CPR-nummer og så videre. Så også af den grund har vi lagt vægt på, at der skulle være god tid og solide rammer i starten af hver volontørs ophold hos os.

Hvad gør I for at integrere volontøren på arbejdspladsen?

Vi forsøger os med fælles morgenmad om fredagen, som samtidig fungerer som et fællesmøde, hvor vi vender hinandens projekter. Derudover er vi en afdeling, der arbejder på tværs af organisationen, og derfor skal vores volontører også samarbejde med mange forskellige medarbejdere i forskellige afdelinger. Og på den måde får de også opbygget relationer til flere kollegaer.
Men i forhold til det sociale kan det godt være sårbart at have volontører i en afdeling som vores, fordi vi ansatte jo er voksne mennesker med familie og måske børn, vi skal hjem til. Derfor har det også været meget vigtigt, at volontørerne fik skabt et netværk uden for medarbejdergruppen. Heldigvis har vi i kraft af at være en uddannelsesinstitution gode muligheder for at skabe sociale relationer mellem volontørerne og de studerende. Af samme grund har vi også valgt, at en del af volontørernes arbejdsopgaver ligger i samarbejdet med det frivillige studenternetværk, der arbejder med internationalisering, så de har mulighed for at skabe et netværk og deltage i sociale begivenheder der.

Derudover bor vores volontører på et kollegie, og så har vi også købt cykler til volontørerne, da det giver en stor frihed og jo giver dem muligheden for at tage del i den danske kultur også på dette område.

Hvilke fordele giver det jer at have internationale volontører?

Først og fremmest er det en stor fordel at have en ung international person i afdelingen og huset, som kan bidrage med nye perspektiver på det arbejde, vi laver. At have volontører giver os desuden en international medarbejderstab, så det ikke kun er de studerende, der er internationale, men også de ansatte. Sammen med vores volontør taler vi engelsk på kontoret. Men også ansatte i andre afdelinger bliver påvirket i det daglige levede medarbejderliv, hvor der bliver talt engelsk hen over kaffemaskinen. Folk forholder sig anderledes og bliver opmærksomme på det internationale på arbejdspladsen. Det skyldes, at de ansatte kommer i berøring med det internationale igennem volontørerne – også selvom de ikke er i berøring med noget internationalt ellers. Og det beriger vores verdenshorisont.

Senest opdateret 10. november 2021