Gå til indhold

”Volontører skaber gensidig forståelse og respekt”

Folkeskolen Højboskolen i Hørning integrerer udenlandske Erasmus+ volontører i arbejdet. Skoleleder Peder Pedersen fortæller hvorfor.

Foto: Peder Pedersen/Højboskolen
Foto: Peder Pedersen/Højboskolen

Peder Pedersen er ambassadør for Erasmus+ volontører og skoleleder på folkeskolen Højboskolen, hvor de har haft volontører gennem Erasmus+ siden september 2017. De har pt. fire volontører, som kommer fra Østrig og Frankrig. De indgår i undervisningen på skolen – både engelskundervisning og tyskundervisning, praktiske fag som hjemkundskab og natur og teknik samt tager del i arbejdet hos skolens SFO. De fire volontører bor hos værtsfamilier og skal være på Højboskolen indtil udgangen af skoleåret i slutningen af juni måned 2018.

Hvorfor har I valgt at have internationale volontører?

Vi har flere formål med at have volontører. Dels vil vi gerne styrke elevernes sproglige kundskaber og give eleverne en ide om, at når de forlader skolen, så kunne de forestille sig at skulle videreuddanne sig i et andet land. Dels vil vi gerne være med til at skabe større kendskab de europæiske lande imellem og gøre noget for unge mennesker, som kan komme hertil og få et sjovt og lærerigt volontørophold i stedet for for eksempel at være arbejdsløs i hjemlandet. Jeg mener, at det at have volontører kan være med til at skabe gensidig forståelse og respekt.

Hvilke udfordringer giver det jer?

Det kan selvfølgelig være en teoretisk udfordring at have en volontør, der er bedre til tysk end læreren. Det skal selvfølgelig holdes in mente, for det er jo ikke meningen, at volontøren for eksempel skal rette læreren. Men jeg mener, at det sagtens kan lade sig gøre, så længe man er klar over de mekanismer, der er.
Derudover kan der opstå lidt logistiske og administrative udfordringer, men de skal jo bare løses. Men vi har ikke for eksempel oplevet, at der opstod gnidninger, fordi lærere og frivillige ikke passede sammen.
Når unge mennesker tager ud i verden på denne måde, så er de relativt modige, for det kræver et vist mod at tage ud på egen hånd i forhold til bare at blive der, hvor man er.

Hvad gør I for at integrere volontørerne på arbejdspladsen?

De starter blødt ud og har ikke et fuldt skema i opstarten. Derudover er de med til alt det, som det øvrige personale er, og de er på den måde en fuldgyldig del af personalet – uden at de selvfølgelig står helt alene med selvstændige arbejdsopgaver. De samarbejder med læreren og kan være ansvarlige for nogle timer, hvor læreren også er der.
Og så sørger vi for, at volontørerne får lov til at være med til at planlægge egne arbejdsopgaver, så de kan lave det, de har interesse for. De laver alle et projekt hen mod slutningen af deres ophold. Derudover var to af volontørerne med på lejrskole med 4. klasserne, og det giver noget at være sammen med eleverne på en lejrskole, fordi de får mulighed for at knytte tættere sociale bånd til eleverne og opleve dem i andre situationer.

Hvilke fordele giver det jer at have internationale volontører?

Det giver en kæmpe fordel for vores elever, der kan tale med nogen fra andre lande og få indblik i, hvordan livet og dagligdagen er for andre i Europa. Det giver en større mellemmenneskelig forståelse. Vi bruger selvfølgelig noget arbejdstid og ressourcer på det, men det giver os også nogen ressourcer og ekstra varme hænder at have volontører.
En folkeskole er en nem ramme for at give nogle gode oplevelser, og det er klart, at det er en oplevelse for livet at komme herop og være volontør. Samtidig er volontørerne rollemodeller for vores elever. Gennem volontørerne kan de se, at man kan tage ud i verden og arbejde frivilligt og gøre noget godt for andre - og at det har en værdi i sig selv.

Hvis du skulle give et godt råd til andre, hvad skulle det så være?

Vores erfaringer har vist, at det er vigtigt, at volontørerne kommer i gang med sprogundervisning hurtigt. Så fra næste år vil vi gerne have, at volontørerne skal starte 1. august og bruge den første måned med intensiv sprogtræning. Vi vil gerne have, at skoleåret er kommet godt i gang, inden volontørerne bliver kastet ud i undervisningen, så derfor valgte vi sidste år, at de skulle starte 1. september. Men baseret på vores erfaringer vil vi gerne have, at de fremover starter med en måneds sprogundervisning og derefter begynder arbejdet på skolen. Det skyldes, at vi har mange elever, der ikke forstår engelsk, og så er det en fordel, at volontørerne lærer dansk hurtigt – det øger udbyttet for dem selv og for os.
Men udfordringerne ved at have volontører vil jo variere fra sted til sted, så derfor må mit bedste råd være, at man bare skal prøve det af, der er jo kun den ene måde at komme i gang!

 

Senest opdateret 10. november 2021