Gå til indhold

Kolding forbereder unge til demokratiet

700 skoleelever og deres lærere deltog i oktober 2017 i Danmarks største valgmøde for unge. Her deltog ni lokalpolitikere i en paneldebat, hvor de unge fik lov til at tage del i demokratiet og sætte deres ønsker og behov på dagsordenen.

Valgmøde for unge Kolding
Foto: Ungdomsskolen Kolding

Hvordan får man involveret skoleelever i demokrati og lokalpolitik? En af måderne kunne for eksempel være at kaste sig ud i at afholde Danmarks største valgmøde for unge. Netop dette projekt valgte Ungdomsskolen Kolding at føre ud i livet med støtte fra Erasmus+. Og baggrunden for hvorfor et valgmøde af netop denne slags er vigtig, har projektleder hos Ungdomsskolen Kolding Heidi Rosengren en helt klar holdning til:

”At blive en aktiv samfundsborger og opleve at have forudsætningen for at kunne træde ind i demokratiet ved at benytte sin rettighed til at stemme, er ikke noget, der opstår den dag, man bliver stemmeberettiget. Det kræver en tidligere indsats.”

Heidi Rosengren fortæller, at undersøgelser peger på, at unges lave valgdeltagelse ikke skyldes uvidenhed eller manglende politisk dannelse, men snarere at de danske unge i mindre grad formår at omsætte deres viden om demokrati og samfundsforhold til aktiv deltagelse i demokratiet eller politisk engagement. Med dette projekt ønskede Ungdomsskolen Kolding derfor i samarbejde med Fælles Elevråd Kolding og Ungerådet på Ungdomsskolen Kolding at involvere de unge aktivt.

Samfundsfag i praksis

Projektleder Heidi Rosengren har været med til at samle alle trådene i projektet. Hun fortæller, at det ikke var uden en vis form for nervøsitet og spænding, at der blev sendt invitationer ud til skolerne med 9. og 10. klasser i Kolding Kommune. Bekymringerne blev dog gjort til skamme, da der ikke gik mange timer, før de første skoler havde meldt deres deltagelse. Og i dagene der fulgte, kom der løbende tilmeldinger - næsten samtlige skoler tilmeldte deres 9. og 10. klasser. Projektet kulminerede i valgmødet den 24. oktober 2017, hvor hele 700 elever og deres lærere mødte op for at deltage i en paneldebat med ni lokalpolitikere. 

Valgmøde for unge Kolding
Foto: Ungdomsskolen Kolding

Forud for dagen havde hver enkelt klasse udarbejdet videomateriale, der kunne fremlægges for politikerne i en paneldebat. Setuppet omkring paneldebatten var helt traditionelt med eleverne som tilskuere og panelisterne på et podie. De unge var forberedte med selvvalgte mærkesager, og på den måde blev eleverne aktivt engageret i problemstillinger, som de interesserede sig for.

Samtidig havde eleverne hver især arbejdet med emnerne for paneldebatten i samfundsfag, og på den måde så de deltagende lærere også et klart læringsudbytte for elevernes deltagelse i valgmødet.

”Elevernes demokratiske dannelse er en stor del af samfundsfag, et fag der desværre har et meget lavt timetal. Heldagsarrangementer som dette giver som regel en mulighed for fordybelse, og vi oplever, at begreber, der i timerne hurtigt bliver abstrakte og ”flyvske”, her bliver mere konkrete og meningsgivende. Derudover bliver kommunalpolitik ofte nedprioriteret i samfundsfag, og det var derfor oplagt for os at deltage og dermed arbejde mere med dette emne,” fortæller Ditte Pedersen, lærer hos Ådalsskolen.

Politiker: Det lover godt for demokratiet

Lærer Ditte Pedersen fortæller desuden, at hendes elever var meget positivt stemte over for arrangementet, og at de fortalte, at det havde været sjovt og spændende indhold.

Også blandt de ni deltagende lokalpolitikere var der god stemning. I hvert fald var det ikke til at høre på politikerne, at der ikke kunne vindes stemmer blandt publikum. De var i deres valgkampsmoment, og fine ord og løfter om kortere skoledage, bedre busforbindelser og steder at hænge ud i fritiden var noget af det, de unge kunne tage med hjem. Efterfølgende fik arrangementet også nogle positive ord med på vejen:

”Det var et fantastisk valgmøde. Super gennemført og tjekket. Det lover godt for demokratiet, og det var noget, man kunne se, de unge havde engageret sig meget i,” sagde Jesper Elkjær, Radikale Venstre, byrådsmedlem i Kolding Kommune.    

Det er derfor også en tilfreds projektleder, der efter valgmødet kan sige, at målene i projektet blev opfyldt.

”Dagen lever op til sit formål om at vise de unge, at politik også handler om det nære miljø, hvor eksempelvis busforbindelser har en stor påvirkning på de unges muligheder for mobilitet. Paneldebatten viser helt eksemplarisk, at politik ikke handler om at vinde diskussionen og få ret, men at den handler om at kunne give sine synspunkter til kende på en sober måde. De unge er blevet hørt af politikerne, og politikerne har fået øjnene op for, hvad der rører sig i de unges hverdag,” afslutter projektleder Heidi Rosengren.

DANMARKS STØRSTE VALGMØDE FOR UNGE - RENT PRAKTISK

Danmarks største valgmøde for unge er arrangeret af Ungdomsskolen Kolding i samarbejde med Fælles Elevråd Kolding og Ungerådet på Ungdomsskolen Kolding. Det er finansieret via Erasmus+ under aktionen KA3, som omhandler politikudvikling. Børne- og Ungeforvaltningen i Kolding stillede teatersalen på Comwell til rådighed. 

Valgmødet er blevet til, fordi unge fra Fælles Elevråd Kolding og Ungerådet på Ungdomsskolen Kolding gerne ville gøre demokratiet nærværende og vedkommende, og dette blev gjort ved at inddrage kommunalvalget 2017.

Baggrunden for projektet er, at undersøgelser viser, at førstegangsvælgere har svært ved at komme til stemmeboksen og sætte deres kryds. Med valgmødet ønskede man at vise de unge, at de med deres stemme har muligheden for at påvirke det omkringliggende samfund og deres hverdag. 

 

Se videoreportage fra Danmarks største valgmøde for unge:

 

Senest opdateret 24. februar 2022