Gå til indhold

Efteruddannelse på ungdomsområdet

Landets klubber, ungdomsskoler og organisationer, som arbejder med unge mellem 13 og 30 år, kan sende medarbejdere på kurser og studiebesøg i Europa næsten uden omkostninger. Det er nemt, og udbyttet er stort, viser erfaringerne.

Medarbejdere fra landets ungdomsskoler, ungdomsorganisationer og ungdomsklubber brænder for deres fag. De vil gerne fagligt opkvalificeres og lære at samarbejde internationalt. Alt det er muligt ved at deltage i aktiviteter såsom kurser, studiebesøg og konferencer udbudt af videns- og ressourcecenteret SALTO-YOUTH i samarbejde med Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps. Og det er næsten omkostningsfrit at deltage.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen sender hvert år cirka 100-150 medarbejdere fra danske ungdomsskoler, fritidsklubber og ungdomsorganisationer på kurser rundt om i Europa. Kurserne varer ofte tre til fem dage og har deltagere fra flere europæiske lande. Det betyder, at medarbejderne kommer tilbage med ny viden om europæisk ungdomsarbejde, et større netværk og mod på at indgå i europæiske partnerskaber.

En løftestang

For ungdomsklubber og ungdomsskoler er SALTO-kurserne samtidig en økonomisk overkommelig måde at uddanne sine medarbejdere på, da størstedelen af udgifterne dækkes af Erasmus+. Medarbejderne skal afsætte tiden til kurset, men til gengæld dækkes udgifter til kurset, kost og logi af Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps, og rejseudgifter (op til 750 euro) refunderes.

SALTO-kurserne er for alle, der arbejder inden for ungdomsområdet, og som gerne vil bruge Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps som en løftestang til at skabe nye og bedre muligheder for unge både i Danmark og i Europa - men som enten mangler viden, partnere eller inspiration til at tage det næste skridt. Ansøgerfeltet er derfor bredt, og deltagerne spænder lige fra unge frivillige, som gerne vil stifte bekendtskab med europæisk ungdomsarbejde, til erfarne ungdomsmedarbejdere, der søger ny viden og samarbejdspartnere.

Både for øvede og nybegyndere

SALTO-YOUTH tilbyder kurser, studiebesøg og konferencer for både øvede og nybegyndere i disciplinen ’internationalt samarbejde inden for ungdomsområdet’.

En del ungdomsskoler og ungdomsorganisationer sender eksempelvis medarbejdere og ledere på et introkursus af 3-4 dages varighed. Det er en god måde at komme i gang på og få en fornemmelse af, hvad det giver og kræver at arbejde internationalt.

For mere øvede udi det europæiske uddannelsessamarbejde findes en række skræddersyede kurser. Nogle af kurserne handler om specifikke emner som inklusion, jobparathed, entreprenørskab, integration af flygtninge og migranter. Andre klæder deltagerne på til at samarbejde internationalt og beskæftiger sig eksempelvis med, hvordan man sikrer høj kvalitet i et partnerskab, inddrager unge og får gavn af ikke-formelle læringsmetoder, brug af projektstyring og kommunikation.

Der kan søges om deltagelse på SALTO-YOUTH's hjemmeside, hvor der også er adgang til en oversigt over udbudte aktiviteter.

Gode råd til organisationer, der gerne vil deltage i SALTO-kurser:

  • Afklar først behovet. Hvad har I brug for at lære mere om?
  • Få overblik over udbudte aktiviteter i ”The European Training Calendar” og følg med på vores arrangementsliste, hvor relevante aktiviteter løbende annonceres
  • Send flere medarbejdere afsted på forskellige kurser, så de kommer hjem med hver deres input
  • Beslut efter kurset, hvordan I følger op og kommer videre med det internationale arbejde

Kontakt

Alexander Clausen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 93
Email: alcl@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere