Gå til indhold

Fritidsaktiviteter forbedrer skolegang for udsatte unge

Unge bliver mere glade for skolen ved at få succesoplevelser i fritiden. Det er udgangspunktet for et partnerskab mellem skoler og fritidsorganisationer i fem lande om at få udsatte unge med i motiverende fællesskaber efter skoletid. De foreløbige resultater er lovende.

Mange drenge drømmer om at spille fodbold i en europæisk storklub, og for nogle går drømmen i opfyldelse via et igangværende europæisk partnerskab, der bidrager til at løse et af Europas største problemer: at unge forlader skolen tidligt og står uden arbejde og sociale netværk.

I partnerskabet, som har fået tilskud fra Erasmus+, arbejder skoler i fem lande sammen med fritids-, ungdoms- og sportsforeninger, herunder en af Europas mest prestigefyldte fodboldklubber, Benfica. Storklubben bidrager til projektet ved at give udsatte unge en mulighed for at blive medlemmer og modtage fodboldtræning under forudsætning af, at de unge samtidig passer deres skole. Et tilbud af den type kan være stærkt motiverende i forhold til at prioritere at gå i skole, hvis man er ung og ikke er vild med skolen, forklarer partnerskabets danske projektleder, Tina Jensen fra Albertslund Ungecenter:

Billede af Tina Jensen

”Vi arbejder i partnerskabet på at udvikle gode samarbejder mellem skoler og organisationer for unge om den store og vigtige opgave at forhindre, at unge falder ud af skolesystemet tidligt. En af de ting, der virker, er at hjælpe unge i gang med en fritidsaktivitet, så partnerskolerne samarbejder med både fodboldklubber og en række andre udbydere af fritidstilbud for unge i de områder, hvor partnerskolerne ligger”. 

Åbner muligheder

Medlemskab af en fodboldklub er ét af en række tilbud i den samlede pakke af fritidstilbud til udsatte unge, som partnerskolerne i fællesskab har strikket sammen. Tilbuddene til eleverne varierer fra skole til skole. Partnerskabet omfatter skoler i fem lande: Danmark, Irland, Litauen, Portugal og Norge. Tre af de fem partnerskoler samarbejder med fodboldklubber, men en lang række andre fritidsaktiviteter indgår også i projektet, eksempelvis friluftsundervisning, fitness, dans og at spille i et orkester.

Den portugisiske partnerskole, der samarbejder med fodboldklubben Benfica, samarbejder eksempelvis også med orkesteret Orquestra Geracáo, hvor unge, som led i partnerskabet, får mulighed for at spille med. Og den danske partnerskole, Albertslund Ungecenter, samarbejder med både en lokal sportsforening og med en produktionsskole, hvor en gruppe af skolens elever, som spiller meget computer, har fået til opgave at udvikle et computerspil.

”Drengene skal i fællesskab udvikle et spil til et firma i Irland. Ved at indgå i det her gruppearbejde lærer de at samarbejde, de får brugt deres kompetencer, og de bliver udviklet på det sociale. Det er med til, at de får øjnene op for, at lige præcis dét, som de er gode til, også kan bruges til noget - og flere af dem bliver nysgerrige på de forskellige aspekter inden for spil, udvikling, og hvilke ungdomsuddannelser, de rent faktisk ville kunne ’passe ind’ i”, forklarer Tina Jensen.

Hun er selv lærer på Albertslund Ungecenter, hvor unge i Albertslund Kommune kan gå i 10. Klasse. Og det var hendes ønske at lave et tværsektorielt partnerskab om at engagere udsatte unge i fritidsaktiviteter som middel til at undgå eksklusion. ”Albertslund Kommune har været med i mange partnerskaber, og det har jeg også. Et tidligere projekt havde fokus på, hvordan pædagogiske centraler og kommuner kan hjælpe skoler til, at færre elever dropper ud, og det gav mig lyst til også at lave et projekt, der involverer lokale sportsklubber og andre fritidstilbud”, fortæller Tina Jensen.

Tina Jensen talte med sin leder, som bakkede ideen op, og så gik hun i gang med at udvikle et konkret projekt i samarbejde med Albertslund Kommunes internationale koordinator og en nær norsk samarbejdspartner fra det forrige projekt. Da projektet var defineret, var næste opgave at finde partnere til projektet. Valget faldt på et miks af tidligere og nye samarbejdspartnere.

”Vi valgte at spørge en portugisisk skole, som vi har deltaget i partnerskab med tidligere. De øvrige partnere fandt vi gennem vores netværk. Det er blevet et rigtig godt hold, hvor alle brænder for opgaven”, forklarer Tina Jensen.

Lærerigt samarbejde med frivillige

Partnerskabet endte med at få et langt bredere fokus end oprindeligt tænkt: ”Udgangspunktet var et ønske om at få vores elever til at blive mere målrettede og tage ansvar for deres eget liv ved at give dem noget selvtillid og sammenhold. Det så vi først som et skoleprojekt, men det er snarere blevet et livsprojekt, der også inddrager frivillige, og det er vi rigtig glade for”, fortæller Tina Jensen.

Vi arbejder i partnerskabet på at udvikle gode samarbejder mellem skoler og organisationer for unge om den store og vigtige opgave at forhindre, at unge falder ud af skolesystemet tidligt.

For de øvrige skoler i partnerskabet fungerer samarbejdet med frivillige rigtig godt, mens det har krævet noget tilvænning for Albertslund Ungecenter at samarbejde med den lokale sportsklub, erkender Tina Jensen:

”Som medarbejder på en skole er min arbejdsdag normalt slut, når de frivillige trænere møder i sportsklubben, så vi har endnu ikke lært hinanden godt nok at kende til at få et godt samarbejde. Vi har også erfaret undervejs, at det ikke er nok at indgå aftaler med ledelsen i klubben uden at involvere de frivillige direkte. De udførende skal være del af samarbejdet fra start”.

Hun har lært meget om at samarbejde med frivillige ved at se de øvrige partnere i projektet over skulderen.

”Flere af vores partnere har arbejdet med frivilligsektoren længe, og en vigtig dimen¬sion i partnerskabet er alt det, vi lærer af hinanden”, understreger Tina Jensen.

Flere partnerskaber på tværs af sektorer

Ud over fritidstilbuddene til de unge har partnerne i projektet også designet et træningskursus for lærere og skoleledere samt trænere i sportsklubber og andre frivillige. Målet med kurset er, at deltagerne skal blive inspireret til nye tiltag. Ved kurserne deles viden og ’best practice’ fra arbejdet i partnerskabsprojektet. Der deltager også folk udefra, som har erfaringer i arbejdet med de unge og samarbejdet med skoler. Eksempelvis bidrager medarbejdere fra den britiske fodboldklub Arsenal med erfaringer fra klubbens arbejde med unge og deres samarbejde med lokale institutioner.

Som led i partnerskabsprojektet har lærere på de fem partnerskabsskoler også været på såkaldte LTT-kurser, som er kurser i learning, teaching and training. Projektgruppen udarbejder også en slutrapport, som vil præsentere erfaringer og resultater.

Tina Jensen håber, at andre relevante aktører kan og vil bruge dem til også at afprøve måder at samarbejde på tværs af sektorer om ungeindsatser. For selvom det er svært at være med i et partnerskab på tværs af sektorer, er udbyttet stort. Både for de unge og for partnerskabets deltagere, vurderer hun:

”Det er til tider hårdt arbejde, men det er også super interessant. Partnerne stiller de skarpe spørgsmål, der betyder, at man bliver klogere på egen praksis, og man ser den unge og den unges udfordringer i et bredere perspektiv. Udsatte unge kan have forskellige udfordringer, som kun kan løses ved at se den unge fra flere vinker og arbejde i flere felter. Det bliver vi bedre til i dette projekt”.

GODE RÅD

Tina Jensens råd til institutioner, der vil indgå i et partnerskab om uddannelsessamarbejde:

  • Overvej at lave et projekt på tværs af sektorer. Det kan være lidt sværere, men også mangedoble udbyttet, at eksempelvis skoler også samarbejder med andre aktører end skoler.
  • Vær villig til at investere den fornødne tid.
  • Sørg for entydig opbakning fra ledelsen.
  • Skab et miks af partnere, så nogle har erfaring med europæisk uddannelsessamarbejde – andre ikke.
  • Udpeg en tovholder for projektet.
  • Giv eventuelt tovholderen assistance fra en ekstern evaluator, der kan kvalitetssikre processerne. Vælg et godt værktøj til dialogen mellem partnerne om opgaven.

OM PROJEKTET

”COURAGE – CREATING OPPORTUNITIES AND UNDERSTANDING FOR AVOIDING AND PREVENTING EXCLUSION”.

  • Treårigt strategisk partnerskab med partnere i fem lande: Danmark, Norge, Litauen, Irland og Portugal
  • Albertslund Kommunes Ungecenter er projektleder
  • Opbygger samarbejde mellem skoler og sports- og fritidsorganisationer om at give udsatte unge kompetencer, der opmuntrer dem til uddannelse og forebygger eksklusion
  • Afsluttes den 31. august 2018

 

Kontakt

Gitte Jensen
Områdeleder
Tlf.: +45 72 31 89 00
Email: gej@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 04. august 2020

Afsendere