Gå til indhold

Frivillige bygger bro mellem unge danskere og flygtninge

Når unge danskere og flygtninge sammen udvikler og deltager i aktiviteter styret af frivillige, bliver de nye borgere lettere integreret i samfundet. Det er filosofien bag et Erasmus+ projekt, som koordineres af Ungdommens Røde Kors.

I medierne har vi set, hørt og læst masser af historier om flygtninge og indvandrere og om udfordringer med at integrere dem i samfundet. Men hvor mange af os kender egentlig de mennesker, historierne handler om? Alt for få, lyder det fra partnerne i et Erasmus+ strategisk partnerskab, som Dansk Røde Kors står i spidsen for.

Vi ønsker at bygge bro mellem danske unge og unge med flygtningebaggrund og på den måde udfordre danske unges forståelse af og viden om, hvad det vil sige at være flygtning.

Partnerne, som også tæller Røde Kors-organisationerne i Ungarn, Bulgarien og Rumænien, prøver noget nyt: Gennem udvikling og afprøvning af innovative aktiviteter og øvelser ledet af unge frivillige vil organisationerne bygge bro mellem lokale unge og unge med flygtningeog etnisk minoritetsbaggrund.

I Danmark koordineres aktiviteterne af Ungdommens Røde Kors. Maria Lagoni, 28 år, er projektkoordinator og har for nylig afsluttet kandidatuddannelsen Global Refugee Studies ved Aalborg Universitet i København. Om baggrunden for projektet siger hun:

”Vi har tendens til at opfatte flygtninge som sårbare og passive modtagere af humanitær bistand. Det er ærgerligt, for de kommer ofte med mange ressourcer. Vi ønsker at bygge bro mellem danske unge og unge med flygtningebaggrund og på den måde udfordre danske unges forståelse af og viden om, hvad det vil sige at være flygtning,” siger Maria Lagoni.

Om projektet

Social Innovation with New and Active Citizens (SNAC). Et toårigt Erasmus+ strategisk partnerskab, som slutter august 2019. Dansk Røde Kors er projektansvarlig, og Ungdommens Røde Kors koordinerer projektets danske aktiviteter. Herudover deltager Røde Kors-organisationerne i Bulgarien, Rumænien og Ungarn.

Både de frivillige, der leder aktiviteterne, og de unge, der deltager i dem, er en blanding af lokale unge og unge med flygtninge- og etnisk minoritetsbaggrund. I Danmark og Bulgarien.

Og hun fortsætter: ”Det er virkelig vigtigt, at vi byder de nye medborgere indenfor! I stedet for bare at læse om dem, skal vi møde dem. Når vi ser hinanden i øjnene, opdager vi, at selvom vi har forskellige perspektiver, har vi meget til fælles. Det har jeg selv oplevet, og arbejdet i dette projekt har bekræftet mig i, at det er den rigtige vej at gå. Unge er fundamentet for forandring, og derfor håber vi på at skabe en inkluderende kultur blandt unge,” siger Maria Lagoni.

Fælles træning af livskompetencer

I Danmark har Ungdommens Røde Kors rekrutteret frivillige til projektet i København, Roskilde og Slagelse i blandede grupper af danske unge og unge med etnisk minoritetsbaggrund. De frivillige er blevet uddannet til at kunne lede såkaldte Life Skills-sessioner for unge i alderen 13-25 år i for eksempel ungdomsklubber og udsatte boligområder i de tre byer, fortæller Maria Lagoni. 

Life Skills-programmet, som er udviklet af Ungdommens Røde Kors, består af guidede samtale- og refleksionsøvelser. Gennem sessionerne opnår de unge færdigheder i at håndtere hverdagens udfordringer og i at engagere sig som aktive samfundsborgere. I Erasmus+ projektet videreudvikles og afprøves metoden på og sammen med lokale unge i de fire partnerlande.

Projektpartnere

 • Ungdommens Røde Kors
  (Danmark)
 • Bulgarian Red Cross
  (Bulgarien)
 • Magyar Voroskereszt
  Tarsadalalmi Szervezet
  (Ungarn)
 • Societatea Nationala De
  Cruce Rosie Din Romania
  (Rumænien)

Samtidig udvikler og afprøver de frivillige dialogværktøjer, der fremmer gensidig forståelse, blandt andet interaktivt teater og videoøvelser. Når de lokale unge gennem videooptagelser dokumenterer deres udfordringer og giver bud på mulige løsninger, inviterer de omverdenen helt tæt på og ”får en konkret og markant stemme i en snak, der i dén grad handler om dem og deres fremtid”, fortæller Maria Lagoni.

”Vi håber, at de lokale unge, der deltager i projektet, vil få nye synspunkter, og at de bagefter både kan og vil være med til at tage ansvar for, at alle unge falder godt til i Danmark. Samtidig håber vi, at de unge flygtninge og indvandrere får nye venner, et større ordforråd på dansk og konkrete værktøjer til at klare de udfordringer, de har i deres nye liv her,” siger Maria Lagoni.

Projektets konkrete resultat bliver film og manualer, der viser, hvordan unge frivillige i partnerlandene kan arbejde med metoderne for at fremme social inklusion af unge flygtninge og indvandrere. Materialet tilpasses de lokale forhold og oversættes til partnerlandenes sprog.

Kontakt

Maria Lagoni, frivillig, projekt- og frivilligkoordinator, Ungdommens Røde Kors.

Foto: Ungdommens Røde Kors

Handlinger tilknyttet webside

Afsendere

Senest opdateret 08. december 2021