Gå til indhold

Vores medarbejdere skal have lys i øjnene

En ungdomsskole står betydeligt stærkere, når medarbejderne deltager i faglige kurser og personaleudvekslinger i udlandet. Det er erfaringen på Ungdomsskolen Kolding, der arbejder strategisk med ”staff mobility”.
Kontakt
Louise Frilund
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 82 81
Email: lfr@ufm.dk

Det er ikke længere normen, at unge går i klub og til keramik og foto på ungdomsskolen. De kommunale ungdomsskoler er pressede af faldende elevtal og kommunale sparekrav, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at ungdomsskolernes medarbejdere er veluddannede og topmotiverede.

Det er baggrunden for, at Ungdomsskolen Kolding systematisk sender sine medarbejdere afsted på faglige kurser og ugelange ophold på skoler og klubber i Europa, hvor de møder og lærer af kollegaer fra andre lande, forklarer Carsten Adamsen, afdelingsleder på Ungdomsskolen Kolding:

”Ungdomsskolerne står med store udfordringer, og det kræver i endnu højere grad end hidtil, at vores medarbejdere er både fagligt meget dygtige og dedikerede. Begge dele opnår vi ved, at vores medarbejdere møder, samarbejder med og lærer af undervisere og ungdomsarbejdere andre steder i Europa”. 

Staff Mobility i Kolding Ungdomsskole
Staff Mobility i Kolding Ungdomsskole

Fagligheden fire skridt frem

Ungdomsskolen Kolding har i snart 20 år samarbejdet om ungdomsudvekslinger med institutioner i andre lande i Europa. De er fortsat en vigtig brik i det internationale arbejde, og skolen deltager i flere EU-støttede udvekslingsprojekter. Erfaringerne herfra har gjort, at medarbejdermobilitet de senere år også er blevet et strategisk indsatsområde:

”Når vi sender elever ud i Europa, har de en medarbejder med, som også kommer tilbage med lys i øjnene over de ting, de oplever i mødet med en anden kultur. Derfor ser vi nu også medarbejdermobilitet som en strategisk vigtig investering, og den investering bærer virkelig frugt. Medarbejdere får et andet blik på deres egen arbejdsplads og arbejde, når de kommer tilbage til ungdomsskolen efter at have deltaget i et fagligt kursus i udlandet eller efter en uges jobshadowing, hvor de er medarbejdere på en skole eller i en klub i et andet land”, fortæller Carsten Adamsen.

”De begynder at spørge: hvorfor gør vi ikke sådan? Og gad vide, hvordan en medarbejder fra Ungarn ville se på det, jeg gør? De lærer noget nyt om at lære og får en kritisk tilgang til eget arbejde, som bringer deres faglighed fire skridt frem’”, siger Carsten Adamsen.

Staff Mobility i Kolding Ungdomsskole - på tværs af kulturer
Staff Mobility på tværs af kulturer

Gevinster på alle niveauer

Ungdomsskolens tilbud til unge tæller skoleforløb for utilpassede unge, skoleforløb for indvandrere og sent ankomne flygtninge samt klubaktiviteter, som benyttes af cirka hver tredje ung mellem 13 og 18 år i kommunen – i alt cirka 2500 brugere og 40 faste medarbejdere. Det er Carsten Adamsens ambition, at flest mulige medarbejdere skal have tilbud om at komme afsted på udveksling og kurser i udlandet.

Skolen har gennem årene søgt og fået tilskud fra flere EU-programmer. Gennem Erasmus+ har skolen fået tilskud til blandt andet jobshadowing, og via SALTO-puljemidler har skolen fået råd til at sende medarbejdere på diverse træningskurser.

I første omgang har skolen valgt at sende medarbejdere på faglige kurser. Eksempelvis har en medarbejder været afsted på et entreprenørtræningskursus i robotteknologi.  Andre medarbejdere har været på kursus i at skrive ansøgninger om projektstøtte til europæiske samarbejdsprojekter om eksempelvis ungdomsudvekslinger. Hidtil har Carsten Adamsen og den øvrige ledelse skrevet ansøgningerne, men på sigt er det hans mål, at medarbejderne selv gør det.

Ledelsen har også selv været afsted på såkaldte kontaktseminarer for at skabe netværk til brug ved samarbejdsprojekter. 

”På alle niveauer i vores organisation har det været meget inspirerende og lærerigt at komme ud og møde nogen, der arbejder med det samme men i et andet land og med en anden tilgang. Man kan godt Skype med en samarbejdspartner, men ved at rejse ud får mødet en helt anden dybde”, fastslår Carsten Adamsen.

I hans optik sker det vigtigste møde uden for det formelle program på kurset, når medarbejderen eksempelvis går ud og spiser med sine udenlandske kollegaer: ”Alle er kommet hjem med en åbenbaring i form af uformel læring”.

Staff Mobility i Kolding Ungdomsskole - åbenbaring i forhold til uformel læring
Ungdomsskolen Kolding har i snart 20 år samarbejdet om ungdomsudvekslinger med institutioner i andre lande i Europa.

Et skulderklap

Det er ikke specielt besværligt at administrere deltagelsen i faglige kurser, oplever Carsten Adamsen, og det er ikke svært at motivere medarbejderne til at deltage. Det er ofte ham, der gør en medarbejder opmærksom på et fagligt kursus, der kan være relevant for den pågældende, og det har i sig selv en motiverende effekt at blive opfordret til at tage afsted.

”Mange medarbejdere oplever det som en anerkendelse. Det er et motiverende skulderklap til deres arbejde, at skolen vil investere i efteruddannelse af dem, og især klubmedarbejderne er meget åbne for også at bruge lidt af deres egen tid på eksempelvis transport til og fra kurset, da midlerne ikke rækker til at dække den”, siger han.

Carsten Adamsen er overbevist om, at medarbejdermobilitet gør ungdomsskolens medarbejdere mere attraktive – også i andre arbejdsgiveres øjne. Og risikoen for at miste dem tager han gerne med:

”Det er helt sikkert positivt for vores medarbejderes mulighed for at få job andre steder, og det kan da også betyde, at nogen rejser, så vi skal lære nye medarbejdere op. Men for ungdomsskolerne samlet er det en stor fordel, at vores medarbejdere får en skarpere international profil og stærkere kompetencer. Dét er der brug for i en trængt tid for ungdomsskolerne.

Kontakt Carsten Adamsen, afdelingsleder i Ungdomsskolen Kolding:

Tre råd til det europæiske uddannelsessamarbejde i ungdomsskoler

Carsten Adamsen har følgende råd til ungdomsskoler, der vil i gang med at sende medarbejdere på kurser og medarbejderudveksling i udlandet:

  • Deltag i informationsmøder eller andre relevante arrangementer og lær mere om mulighederne inden for Erasmus+ eller opleve gode projekteksempler. Styrelsen for Videregående Uddannelser afholder løbende sådanne arrangementer.
    Se mere på:
  • Find interessante kurser på via SALTO YOUTH og ansøg – ansøgning og afrapportering er nemmere, end du tror.
    Se mere på: 
  • Præsenter mulighederne for dine medarbejdere – de vil stå i kø for at komme i gang.
Senest opdateret 10. november 2021