Erasmus+ Ungdom projekteksempler

Topbillede
Inspiration til europæisk uddannelsessamarbejde inden for ungdomsområdet.

De unge finder sig selv på rejser i Europa

En ny undersøgelse viser, at unge i høj grad får, hvad de kommer efter, når de rejser ud på et udvekslingsophold med Erasmus+.


"Hvert eneste projekt skal indfri de mål, vi og vores partnerorganisationer har defineret"

Fra nul til 11 projekter i løbet af fire år. For Copenhagen Youth Network har arbejdet med Erasmus+ været ’learning by doing’, og læringskurven har været stejl. Kvalitet i projekterne har været et gennemgående fokusområde.,


Ungdommens Folkemøde

Ungdomsbureauet har de seneste tre år arrangeret Ungdommens Folkemøde, der inviterer unge til at udtrykke deres håb og visioner for fremtidens samfund. Nu skal ideen eksporteres til udlandet med tilskud fra et Erasmus+ strategisk partnerskab


Frivillige bygger bro mellem unge danskere og flygtninge

I medierne ser, hører og læser vi masser af historier om flygtninge og indvandrere og om udfordringer med at integrere dem i samfundet. Men hvor mange af os kender egentlig de mennesker, historierne handler om? Ikke mange, og det gør Ungdommens Røde Kors noget ved i et Erasmus+ strategisk partnerskab.


Frivillig på husbåd i Amsterdam

19-årige Mohamed El Ghazi er frivillig med Erasmus+ seks måneder i Amsterdam, hvor han bor og arbejder på en husbåd.


Kolding forbereder unge til demokratiet

700 skoleelever og deres lærere deltog i oktober 2017 i Danmarks største valgmøde for unge støttet af Erasmus+. Her deltog ni lokalpolitikere i en paneldebat, hvor de unge fik lov til at tage del i demokratiet og sætte deres ønsker og behov på dagsordenen.


Ambassadør for Erasmus+ volontører: ”Volontører skaber gensidig forståelse og respekt"

Folkeskolen Højboskolen i Hørning integrerer udenlandske Erasmus+ volontører i arbejdet. Skoleleder Peder Pedersen fortæller hvorfor.


Erasmus+ skaber samhørighed blandt Europas unge

Det europæiske uddannelsessamarbejde rummer unikke muligheder for unge – også uden for det formelle uddannelsessystem. Sørg for, at endnu flere kender det! Sådan lyder opfordringen fra foreningen Europæisk Ungdom.


Fritidsaktiviteter forbedrer skolegang for udsatte unge

Unge bliver mere glade for skolen ved at få succesoplevelser i fritiden. Det er udgangspunktet for et partnerskab mellem skoler og fritidsorganisationer i fem lande om at få udsatte unge med i motiverende fællesskaber efter skoletid. De foreløbige resultater er lovende.


Ungdomsudveksling forener unge i indsatsen for det fremtidige europæiske samarbejde

Danish Intercultural Organisation har gennem en Erasmus+ støttet ungdomsudveksling faciliteret et projekt om på EU’s muligheder. Ungdomsudvekslingen havde fokus på de anti-europæiske folkebevægelser, som kan have en negativ virkning på det samarbejde, som EU står for.


Ambassadør for Erasmus+ volontører: ”Volontører er en fantastisk ressource"

Lektor Rikke Pedersen fortæller, hvordan de arbejder med volontører i afdelingen for internationalisering på Professionshøjskolen UCC.


Reportage: Unge fra Nørrebro viste politikere rundt

Hvordan får flere unge på Nørrebro et fritidsjob, og hvor får man den bedste pizza? Det var nogle af emnerne, som unge fra Nørrebro og politikere fik vendt på en guidet tur gennem indre Nørrebro.  Turen fandt sted som et led i Den Europæiske Ungdomsuge 2017.

Lav en strategi - og giv den liv

Få større udbytte af internationalt uddannelsessamarbejde ved at have en strategi for indsatsen og husk, det kræver toplederopbakning og bredt ejerskab. Det er det entydige råd fra Camilla Lindum, projekt- og udviklingsmedarbejder i UngAalborg.

Giv unge internationale kompetencer gennem ungdomsudvekslinger

Ungdomsskolen Ung Egedal har i flere år arrangeret ungdomsudvekslinger til gavn for skolens unge. Det styrker de unges internationale kompetencer og giver dem et større udsyn, som de kan bruge, når de skal søge job.


Efteruddannelse på ungdomsområdet

Landets klubber, ungdomsorganisationer og ungdomsskoler kan sende medarbejdere på kurser og uddannelse i Europa næsten uden omkostninger. Det er nemt, og udbyttet er stort, viser erfaringerne.


Vores medarbejdere skal have lys i øjnene

En ungdomsskole står betydeligt stærkere, når medarbejderne deltager i faglige kurser og personaleudvekslinger i udlandet. Det er erfaringen på Ungdomsskolen Kolding, der arbejder strategisk med ”staff mobility”.

Ungdomsudvekslinger - det er ikke så svært, som man tror

Deltagerne på kurset Reach Out, som blev afholdt lørdag den 10. september i København, fik ved hjælp af konkrete tips og sparring med de øvrige deltagere taget hul på at skrive ansøgninger til en ungdomsudveksling med Erasmus+. Og flere nye ansøgere fik øjnene op for, at det er knapt så kompliceret, som de frygtede.

Giv jeres resultater vinger via web, sociale medier og pjecer

Det er værd at bruge energi på at formidle resultaterne af jeres Erasmus+ projekt, fortæller projektkoordinator Jonas Sidenius fra organisationen Dansk ICYE. Han har arbejdet målrettet med at udbrede kendskabet til ungdomsprojektet ’EntreRural’, der sluttede i efteråret 2015.

En volontør får Europa inde under huden på børn og unge

Svendborg Ungdomsskolen så helt rigtigt, da de som led i deres internationale profil besluttede at få en volontør med tilskud fra Erasmus+. 


Let´s talk about democracia, demokrasi, demokratie

Med Erasmus+ i ryggen udvikler Ungdomsskolen i Kolding de unges internationale kompetencer. Det sker blandt andet gennem udvekslinger, hvor 13-25-årige fra hele Europa samles og debatterer grundlæggende værdier i et demokrati.


En sejltur mod nye horisonter

Da skonnerten Fylla stævnede ud fra havnen i Ærøskøbing var mandskabet noget ud over det sædvanlige: 24 unge piger og drenge og seks ungdomsledere fra Danmark, Slovakiet og Frankrig. De skulle afsted på en ungdomsudveksling med tilskud fra Erasmus+. Det blev en oplevelse, der satte spor.


24 europæiske unge indtog Anholt - og deres eget liv

Hvad kan teenagere, der er droppet ud af skolen, lære i løbet af 14 dage på en dansk ø? Meget! Det viser Anholt-projektet, der har afprøvet pædagogiske metoder til uformel læring på tværs af seks lande.


Rollemodellerne fik en oplevelse for livet

Syv drenge fra Husum var i Paris for at deltage i og arbejde ved VM i Streetfodbold. Drengene er uddannede rollemodeller i foreningen Livsbanen, og turen blev mulig via tilskud fra Erasmus+ Ungdom.


De unge lærte om borgerrettigheder

Fem unge fra Ungdomsskolen Kolding fik et nyt syn på, hvad det vil sige at være udsat ung i Europa, da de mødtes i Georgien med unge fra Øst- og Sydeuropa for at diskutere unge europæeres rettigheder.


Frihed og samarbejde til søs

38 unge fra seks forskellige lande sejlede fra Aarhus til Helsinki på et hollandsk træskib. Udover at sejle et skib lærte de unge at samarbejde på tværs af nationaliteter og kulturelle forskelle.


Aktivt medborgerskab blandt danske og franske unge

Motion, sundhed og miljø var i fokus for udvekslingen mellem franske og danske unge og ungdomsledere fra Brønsparkens Fritidscenter.


De unge satte fokus på miljøet

Unge fra Mariagerfjord Ungdomsskole mødtes med unge fra Frankrig, Irland og Ungarn for at udveksle erfaringer og samarbejde om bæredygtighed.

Træningskursus på gadeplan

Deltagerne fra 11 lande fik udvekslet erfaringer fra deres arbejde med unge og styrket deres netværk på træningskurset "Plug In", som løb af stablen i maj 2014.


Rap og samfundsdebat på programmet

Unge fra Egypten, Libanon og Palæstina mødtes med foreningen Rapolitics i Danmark. På dagsordenen var samfundsdebat og det at være ung - formidlet gennem rapmusik.

Senest opdateret 25. november 2019