Gå til indhold

Den Europæiske Ungdomsuge 2019

Den Europæiske Ungdomsuge blev i dagene fra den 29. april til 5. maj 2019 fejret over hele Europa med arrangementer, der satte fokus på aktivt medborgerskab og demokratisk deltagelse. I Danmark modtog 12 forskellige organisationer tilskud til at afholde et arrangement.

Fyraftensmøde - foto af DUF

Mere end 1000 forskellige arrangementer blev i 2019 afholdt i Europa i forbindelse med Den Europæiske Ungdomsuge. Lanceringen foregik i Bruxelles. Her deltog flere danske repræsentanter fra ungdomssektoren, herunder foreningen Kontakt mellem Mennesker, som til dagligt holder til i Svendborg. I Danmark blev der bl.a. arrangeret fællesspisning med 'klimamad', en medieplatform for ungdomsugen, et fyraftensmøde om valget til Europa-Parlamentet og et 'escape room'. Fælles for alle de kreative arrangementer var, at de handlede om demokratisk deltagelse og inddrog unge mennesker.

EYW lancering i Bruxelles - foto af Kontakt mellem Mennesker

EYW lancering i Bruxelles - foto af Kontakt mellem Mennesker

Ungdomsforeninger til fyraftensmøde hos Dansk Ungdoms Fællesråd

Om sit arrangement skriver Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF): For at kickstarte den Europæiske Ungdomsuge i Danmark inviterede DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd til fyraftensmøde for ungdomsforeninger i Danmark. Under overskriften ”Sæt fokus på EP-valget!” blev unge fra foreningslivet klædt på til tale om EU op til det kommende Europa-Parlamentsvalg. Forskning viser, at valghandlingen er en social handling, og at fællesskaber i f.eks. foreninger kan være med til at styrke interesse og deltagelse. DUF ønsker derfor at understøtte flere unge og deres foreninger til at tale og debattere om EU op til dette valg. Aftenen blev skudt i gang med inspirerende oplæg fra Europæisk Ungdom og KFUM-Spejderne, som fortalte om, hvorfor og hvordan disse foreninger engagerer sig i valget. Deltagerne fik desuden indsigt i ungdomspolitik i EU, viden om unges valgdeltagelse og værktøjer til at lave arrangementer i deres forening. Og så var der rig mulighed for at skabe netværk og udveksle ideer og udfordringer med andre foreningsaktive. 

Fyraftensmøde - foto af DUF

Læs om andre af de afholdte arrangementer hos arrangørerne:

EYW lancering i Bruxelles - foto af Maris Gailis, MGMedia

Den Europæiske Ungdomsuge

Kontakt

Cecilie Pedersen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 59
Email: cpe@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024

Afsendere