Gå til indhold

Kommunale ungdomsarbejdere mødtes til lancering af europæisk charter, der skal styrke ungdomsorganisationer

Ungdomsarbejdere fra hele Europa mødtes på Europe Goes Local-konferencen i Bruxelles til lanceringen af et europæisk charter for lokalt ungdomsarbejde. Dansk Ungdoms Fællesråd, Netværket af Ungdomsråd, Ungdomsskoleforeningen, Høje-Taastrup Ungdomsskole og Ungdomsskolen Kolding var blandt deltagerne.

Europe Goes Local-konferencen 4.-6 juni 2019

Over 180 kommunale ungdomsarbejdere fra hele Europa mødtes i Bruxelles den 4.-6. juni til Europe Goes Local-konference. Her blev et europæisk charter for lokalt ungdomsarbejde lanceret. Charteret er en slags fælleseuropæisk referenceramme for, hvad ungdomsarbejde er, og hvilke betingelser det kræver. 

Danske ungdomsorganisationer med i samarbejdet

"Konferencen var rigtig godt planlagt og faciliteret. Dels fik jeg et godt indblik i Europe Goes Local, når det gælder proces og resultater indtil videre, dels fik jeg indblik i andres arbejde, der var relevant og inspirerende for mit eget. Jeg fik også oplevet, hvor forskellige vilkår man arbejder under i de forskellige lande, hvilket gør mig skarpere på, hvad vi har at kæmpe for og styrke i Danmark", fortæller Hanne Tjessem, viceungdomsskoleleder i Høje-Taastrup Ungdomsskole. Hun vil i første omgang bruge og formidle charteret som inspiration, når Ungdomsskoleforeningen og landets ungdomsskoler til efteråret skal arbejde med definition, udvikling og evaluering af kvalitet i ungdomsskolernes fritidsindsatser.
"Via konferencen har jeg fået etableret kontakt til personer, der arbejder med ungdomsråd i andre europæiske lande. Hermed blev der skabt grobund for et fremtidigt samarbejde, og vi er allerede gået i gang med at udtænke projekter og finde en måde, hvorpå vi kan videndele og blive klogere på, hvad der virker for ungdomsråd i andre lande. Det charter, der er blevet udviklet, kan helt sikkert komme de kommunale kontaktpersoner til de lokale ungdomsråd til gode", fortæller Cecilie Larsson, sekretariatsleder i NAU - Netværket af Ungdomsråd.
Europe Goes Local-konferencen 4.-6 juni 2019

Charterets rolle i Danmark

Lanceringen af charteret sker som led i det europæiske samarbejde 'Europe Goes Local', som har til formål at øge anerkendelsen af kommunalt ungdomsarbejde, herunder at understøtte samarbejdet mellem forskellige aktører, som arbejder med unge på kommunalt niveau. Repræsentanter fra mere end 120 europæiske kommuner deltager i samarbejdet sammen med over 20 nationale agenturer for Erasmus+.

Om charteret siger Mads Søndergaard Thomsen, vicesekretariatschef i Ungdomsskoleforeningen:

"Der er mange gode formuleringer i charteret, som kan anvendes på lokalt niveau. Vi glæder os til at understøtte, at dele af charteret kommer til at spille en rolle i ungdomsskoler og kommuner, bl.a. som del af den kommunale ungepolitik".

 European Charter on Local Youth Work

Om Charteret

Udviklingen af charteret er sket i samarbejde med nationale aktører i ungdomssektoren i over 20 lande. Charteret adskiller sig fra Europarådets 'Recommendation on Youth Work', idet det er mere konkret. I samarbejde med danske ungdomsorganisationer vil Styrelsen for Forskning og Uddannelse i de kommende måneder udbrede kendskabet til charteret blandt ungdomsskoler og -klubber.

Vil du vide mere om charteret eller om Europe Goes Local, er du velkommen til at kontakte Louise Frilund på lfr@ufm.dk.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 12. juni 2020

Afsendere