Gå til indhold

Youth Participation Activities

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser
Kontakt
Line Katja Mex-Jørgensen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 84 06
Email: lkmj@ufm.dk

Aktiviteter drevet af og for unge mellem 13 og 30 år


Organisationer eller uformelle grupper af unge mellem 13 og 30 år kan søge om tilskud til aktiviteter, som styrker unges demokratiske deltagelse på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.

 Youth Participation Activities

Hvad er Youth Participation Activities?

Youth Participation Activities kan eksempelvis være fysiske og/eller online workshops, debatter, rollespil, kampagner, kurser, møder mellem unge mennesker og beslutningstagere, webinarer og hackathons. Formålet med aktiviteterne er bl.a. at styrke unges personlige, sociale og digitale kompetencer, og at facilitere unges demokratiske deltagelse på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.

Youth Participation Activities kan foregå transnationalt eller nationalt. Transnationale Youth Participation Activities involverer organisationer eller uformelle grupper af unge fra forskellige lande og implementeres i et eller flere af disse lande. Nationale Youth Participation Activities involverer en eller flere organisationer eller uformelle grupper af unge baseret i Danmark eller Grønland og implementeres i Danmark eller Grønland.

Deltagerne i Youth Participation Activities er unge mellem 13 og 30 år, som bor i de lande, der er involveret i projektet.

Uanset om aktiviteterne foregår transnationalt eller nationalt, skal de have en europæisk dimension og/eller merværdi, og hver aktivitet skal tydeligt bidrage til et eller flere af følgende mål:

  • At give unge mulighed for at engagere sig i samfundet (både i deres daglige liv men også i det demokratiske liv med henblik på meningsfuld social, kulturel, økonomisk og politisk deltagelse af unge mennesker fra alle baggrunde, inklusiv unge med færre muligheder)
  • At øge unges bevidsthed om fælles europæiske værdier, herunder fundamentale rettigheder, og bidrage til den europæiske integrationsproces blandt andet gennem bidrag til et eller fra af de europæiske ungdomsmål
  • At udvikle unges digitale kompetencer og medieforståelse (især kritisk tænkning og evne til at vurdere og arbejde med information) med henblik på at øge unges resiliens over for misinformation, fake news og propaganda
  • At bringe unge og beslutningstagere sammen på lokalt, regionalt, nationalt og transnationalt niveau og/eller bidrage til EU's ungdomsdialog

Et projekt med Youth Participation Activities består af fire faser: planlægning, forberedelse, implementering og opfølgning. De unge, som deltager i aktiviteterne, skal have en aktiv rolle i alle faserne. Der opfordres til brug af digitale værktøjer undervejs for at understøtte projektets forskellige faser.

Erasmus+ Programguiden 2023 indeholder en uddybning af Youth Participation Activities og hvilke krav, der skal være opfyldt for at søge om tilskud, på side 134-135 og 169-184.

Hvem kan søge?

En deltagende organisation kan være: en almennyttig organisation, en forening, en NGO, en europæisk ungdoms-NGO, en socialøkonomisk virksomhed, eller en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Det kan også være en uformel gruppe af unge mellem 13 og 30 år. Organisationen eller gruppen, som er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet, skal være baseret i Danmark eller Grønland. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

Hvis jeres projekt kun består af nationale aktiviteter, behøver jeres projekt ikke at involvere andre organisationer eller uformelle grupper af unge end jer selv. Hvis jeres projekt består af transnationale aktiviteter, skal jeres projekt involvere minimum jer selv og én anden organisation eller uformel gruppe af unge fra en EU-medlemsstat,  eller et tredjeland, der er associeret med programmet eller et  tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU.

Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

Hvorhen?

Youth Participation Activities kan involvere EU-medlemsstater, eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU.

Følgende lande er medlemsstater i EU:

Belgien

Grækenland

Luxemburg

Spanien

Bulgarien

Holland

Malta

Sverige

Cypern

Irland

Polen

Tjekkiet

Danmark

Italien

Portugal

Tyskland

Estland

Kroatien

Rumænien

Ungarn

Finland

Letland

Slovakiet

Østrig

Frankrig

Litauen

Slovenien

 

Følgende lande er tredjelande, der er associeret med programmet:

Nordmakedonien

Liechtenstein

Serbien

Island

Norge

Tyrkiet

Følgende lande er tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU:

  • Lande i det vestlige Balkan (region 1): Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro
  • Lande i Østpartnerskabet (region 2): Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine
  • Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3): Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien
  • Den Russiske Føderation (region 4): Rusland.

Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

Hvor længe?

Et projekt kan vare fra tre til 24 måneder.

Hvor mange penge?

Der kan søges om tilskud til projektstyring, som udgør 500 EUR per måned. Derudover kan der søges tilskud til coachingomkostninger, støtte til inklusion og støtte til fysiske arrangementer i projektet. Derudover kan der søges om rejsetilskud, organisatorisk tilskud, og tilskud til ekstraordinære omkostninger (herunder visaudgifter og høje rejseomkostninger for deltagere, eksempelvis ved valg af en renere transportform med lavere CO2-udledning). Erasmus+ Programguiden 2023 indeholder de specifikke satser.

Eksempler på Youth Participation Activities

Se eksempel på et projekt for unge finansieret af Erasmus+:  


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


Her finder du andre projekteksempler, informationsmateriale, nyhedsbrev, statistik, databaser og nyttige links til inspiration for jeres ansøgning:

Det kan også inspirere at se, hvem der tidligere har fået tilskud til hvilke projekter:

 Besøg os på Facebook

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses-og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 29. november 2022