Gå til indhold

Youth Participation Activities

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke betingelser

Aktiviteter drevet af og for unge mellem 13 og 30 år


Organisationer eller uformelle grupper af unge mellem 13 og 30 år kan søge om tilskud til aktiviteter, som styrker unges demokratiske deltagelse på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.

Youth Participation Activities_Valgmoede9348.jpg

Hvilke aktiviteter kan man søge tilskud til?

Youth Participation Activities kan eksempelvis være fysiske og/eller online workshops, debatter, rollespil, kampagner, kurser, møder mellem unge mennesker og beslutningstagere, webinarer og hackathons. Formålet med aktiviteterne er bl.a. at styrke unges personlige, sociale og digitale kompetencer, og at facilitere unges demokratiske deltagelse på lokalt, regionalt, nationalt eller europæisk niveau.

Youth Participation Activities kan foregå transnationalt eller nationalt. Transnationale Youth Participation Activities involverer organisationer eller uformelle grupper af unge fra forskellige lande og implementeres i et eller flere af disse lande. Nationale Youth Participation Activities involverer en eller flere organisationer eller uformelle grupper af unge baseret i Danmark eller Grønland og implementeres i Danmark eller Grønland.

Deltagerne i Youth Participation Activities er unge mellem 13 og 30 år, som bor i de lande, der er involveret i projektet.

Uanset om aktiviteterne foregår transnationalt eller nationalt, skal de have en europæisk dimension og/eller merværdi, og hver aktivitet skal tydeligt bidrage til et eller flere af følgende mål:

 • At give unge mulighed for at engagere sig i samfundet (både i deres daglige liv men også i det demokratiske liv med henblik på meningsfuld social, kulturel, økonomisk og politisk deltagelse af unge mennesker fra alle baggrunde, inklusiv unge med færre muligheder)
 • At øge unges bevidsthed om fælles europæiske værdier, herunder fundamentale rettigheder, og bidrage til den europæiske integrationsproces blandt andet gennem bidrag til et eller fra af de europæiske ungdomsmål
 • At udvikle unges digitale kompetencer og medieforståelse (især kritisk tænkning og evne til at vurdere og arbejde med information) med henblik på at øge unges resiliens over for misinformation, fake news og propaganda
 • At bringe unge og beslutningstagere sammen på lokalt, regionalt, nationalt og transnationalt niveau og/eller bidrage til EU's ungdomsdialog

Et projekt med Youth Participation Activities består af fire faser: planlægning, forberedelse, implementering og opfølgning. De unge, som deltager i aktiviteterne, skal have en aktiv rolle i alle faserne. Der opfordres til brug af digitale værktøjer undervejs for at understøtte projektets forskellige faser.

Erasmus+ Programguiden 2024 indeholder en uddybning af Youth Participation Activities og hvilke krav, der skal være opfyldt for at søge om tilskud, på side 180-195.

Hvilke typer af tilskud uddeles? 

Som grundsats vil organisationen modtage et projekttilskud (project management) på 500 euro per måned. Hvis projektet indeholder fysiske events, modtager organisationen endvidere 100 euro per deltager pr event. Hvis projektet indebærer rejseaktiviteter, kan der endvidere søges om tilskud til dækning af rejseudgifter (travel) ligesom overnatning udløser et tilskud per person per overnatning, eksempelvis på 81 euro i Danmark.

Herudover er det muligt at søge inklusionstilskud (inclusion support for organisations), hvis projektet involverer deltagere med 'færre muligheder'. Der findes to typer af inklusionstilskud. Det ene tilskud er et fast tilskud på 125 euro per deltager ved rejseaktiviteter. Det andet tilskud dækker de faktiske ekstraomkostninger i projektet til deltagere med særlige behov.

Du finder alle tilskudssatser i programguiden for Erasmus+.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

  Hvem kan søge?

  En deltagende organisation kan være: en almennyttig organisation, en forening, en NGO, en europæisk ungdoms-NGO, en socialøkonomisk virksomhed, eller en offentlig instans på lokalt, regionalt eller nationalt niveau. Det kan også være en uformel gruppe af bestående af mindst fire unge mellem 13 og 30 år. Vi anbefaler altid, at uformelle grupper henvender sig til os, før de sender en ansøgning ind, da der er særlige aspekter, de skal forholde sig til (se kontaktinfo til højre). Organisationen eller gruppen, som er koordinator og søger om tilskud på vegne af partnerskabet, skal være baseret i Danmark eller Grønland. Bemærk, at enkeltpersoner ikke kan søge om tilskud.

  Hvis jeres projekt kun består af nationale aktiviteter, behøver jeres projekt ikke at involvere andre organisationer eller uformelle grupper af unge end jer selv. Hvis jeres projekt består af transnationale aktiviteter, skal jeres projekt involvere minimum jer selv og én anden organisation eller uformel gruppe af unge fra en EU-medlemsstat,  eller et tredjeland, der er associeret med programmet eller et  tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU.

  Som formelt uddannelsessted kan I søge om tilskud i Erasmus+ Ungdom, men for at kunne blive indstillet til tilskud kræver det, at aktiviteten i jeres projekt foregår uden for normal skoletid, inddrager ikke-formelle/uformelle metoder og ikke er en del af pensum. Såfremt I som formelt uddannelsessted ikke opfylder de oplistede krav, men stadig ønsker at søge tilskud til et projekt i Erasmus+, henviser vi til de andre sektorer.

  En organisation må højst deltage i 5 ansøgninger om et projekt med Youth Participation Activities pr. ansøgningsfrist, uanset om det er som ansøger eller partner

  Hvorhen?

  Youth Participation Activities kan involvere EU-medlemsstater, eller et tredjeland, der er associeret med programmet, eller et tredjeland, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU.

  Følgende lande er medlemsstater i EU:

  Belgien

  Grækenland

  Luxemburg

  Spanien

  Bulgarien

  Holland

  Malta

  Sverige

  Cypern

  Irland

  Polen

  Tjekkiet

  Danmark

  Italien

  Portugal

  Tyskland

  Estland

  Kroatien

  Rumænien

  Ungarn

  Finland

  Letland

  Slovakiet

  Østrig

  Frankrig

  Litauen

  Slovenien

   

  Følgende lande er tredjelande, der er associeret med programmet:

  Nordmakedonien

  Liechtenstein

  Serbien

  Island

  Norge

  Tyrkiet

  Følgende lande er tredjelande, der ikke er associeret med programmet, men som grænser op til EU:

  • Lande i det vestlige Balkan (region 1): Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro
  • Lande i Østpartnerskabet (region 2): Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Moldova, Ukraine
  • Lande i det sydlige Middelhavsområde (region 3): Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien, Tunesien
  • Den Russiske Føderation (region 4): Rusland.

  Hvis jeres projekt involverer en partner fra Schweiz, skal det schweiziske nationale agentur for Erasmus+ betale for den schweiziske partners aktiviteter.

  Hvor længe?

  Et projekt kan vare fra tre til 24 måneder.

  Hvor mange penge?

  Der kan søges om tilskud til projektstyring, som udgør 500 EUR per måned. Derudover kan der søges tilskud til coachingomkostninger, støtte til inklusion og støtte til fysiske arrangementer i projektet. Derudover kan der søges om rejsetilskud, organisatorisk tilskud, og tilskud til ekstraordinære omkostninger (herunder visaudgifter og høje rejseomkostninger for deltagere, eksempelvis ved valg af en renere transportform med lavere CO2-udledning). Erasmus+ Programguiden 2024 indeholder de specifikke satser.

  Der kan søges op til 60.000 euro til et projekt.

  I 2024 er der lidt over en halv mio. euro til rådighed i Erasmus+ til Youth Participation Activities.

  Inspiration til Youth Participation Activities

  Se video om Kolding Ungdomsskoles valgmøde for unge i 9.-10. klasse


  Acceptér marketing cookies for at se denne video.

  Tillad venligst alle cookies for at se denne video.


   Besøg os på Facebook

  Hvordan ansøger jeg?

  Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

  Information om arrangementer

  Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

  Kontakt

  Line Katja Mex-Jørgensen
  Fuldmægtig
  Tlf.: +45 72 31 84 06
  Email: lkmj@ufm.dk

  Handlinger tilknyttet webside

  Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
  Senest opdateret 23. juni 2024

  Afsendere