Gå til indhold

Cooperation Partnerships

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder.
Kontakt
Iben Wirth Carlsen
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 42
Email: iwc@ufm.dk

'Cooperation Partnerships' for videregående uddannelser


'Cooperation Partnerships' omfatter mindst tre forskellige organisationer fra tre forskellige programlande, som går sammen om et projekt, som skal udvikle uddannelser og uddannelsesområder. Partnerskabet udnytter de forskellige organisationers erfaringer og styrker i et fælles øjemed; at styrke kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser samt at fremme europæisk samarbejde.

Videregaaende_Strategiske partnerskaber

Hvad er et Cooperation Partnership?

Ligesom et strategisk partnerskab fra Erasmus+-programmets forrige programperiode er et 'Cooperation partnership' et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

'Cooperation partnerships' forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle 'Cooperation partnerships' skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.

'Cooperation partnerships' kan blandt andet omhandle udvikling af analyser, policy anbefalinger, nye undervisnings- og arbejdsformer, læringsmaterialer, curricula eller test af ny, innovativ praksis.

I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særlig fokus på projekter, som understøtter digitalisering, den grønne dagsorden, inklusion og/eller aktivt europæisk medborgerskab.

Vær opmærksom på, at der i 2021 er særligt fokus på den tværgående prioritet om miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer.

Hvem kan søge?

Alle typer af institutioner, organisationer og virksomheder der vil indgå i et projekt til gavn for kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser kan søge om tilskud til et 'cooperation partnership'.


'Cooperation partnerships' skal involvere mindst tre partnere fra tre forskellige programlande. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde. En organisation fra et programland søger som koordinator på vegne af hele partnerskabet.

De fleste lande - også uden for E.U. - kan deltage i et 'cooperation partnership' med et dertil tilknyttet budget, se evt. listen af program- og partnerlande i Erasmus+ Programme Guide 2021-2027.

Hvor længe?

Varigheden af et 'Cooperation partnership' er 12 – 36 måneder.

Hvad gives der tilskud til?

Der kan søges om tilskud af variabel størrelse mellem 100.000 - 400.000 EUR.

Det ansøgte tilskudsbeløb sammensættes af en række af budgetkategorier med faste satser.

I 2021 kan der søges tilskud til:

  • Administration og implementering af projektet
  • Transnationale projektmøder
  • Project results: Arbejdstid til udvikling af innovative resultater, f.eks. materiale, metoder, it-værktøjer, osv.
  • Transnationale lærings- og undervisningsaktiviteter
  • Arrangementer til formidling af projektresultater
  • Særlige udgifter til f.eks. specialistarbejde og teknisk udstyr
  • Ekstra udgifter for deltagere med særlige behov

Fra 2022 forventes det, at projekter kan søge tilskud på ét af tre niveauer, afhængigt af projektets omfang og ambitionsniveau: 120.000 EUR, 250.000 EUR eller 400.000 EUR.

Nyttige data og links til inspiration

Vedr. de strategiske partnerskaber fra forrige Erasmus+ programperiode (2014-2020)

Der er mange ligheder mellem de tidligere strategiske partnerskaber og 'Cooperation partnerships'. Den væsentligste ændring er, at de tidligere 'intellectual outputs' er blevet erstattet med 'project results' i 'Cooperation partnerships'. I 2021 er der dermed ingen store ændringer i hverken projektformat eller budgetmodellen, som fortsat er baseret på, at visse aktiviteter udløser en fast tilskudssats (cost items). 

Vi forventer, at budgetmodellen for 'Cooperation partnerships' fra 2022 vil overgå til et simplere format, hvor der kan søges om lump sums afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

Senest opdateret 14. juni 2021