Gå til indhold

Internationale samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder.

Cooperation Partnerships for videregående uddannelser

Cooperation Partnerships omfatter mindst tre forskellige organisationer fra tre forskellige programlande, som går sammen om et projekt, som skal udvikle uddannelser og uddannelsesområder. Partnerskabet udnytter de forskellige organisationers erfaringer og styrker i et fælles øjemed; at styrke kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser samt at fremme europæisk samarbejde.

 

Videregaaende_Strategiske partnerskaber

Hvad er et Cooperation Partnership? 

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

Cooperation Partnerships forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle Cooperation Partnerships skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.

Cooperation Partnerships kan blandt andet omhandle udvikling af analyser, policy anbefalinger, nye undervisnings- og arbejdsformer, læringsmaterialer, curricula eller test af ny, innovativ praksis.

Læs mere om Cooperation Partnerships i programguiden for Erasmus+:

Udvalgte prioriteter i fokus

I Erasmus+-programperioden 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter digitalisering, den grønne dagsorden, inklusion og/eller aktivt europæisk medborgerskab.

Vær opmærksom på, at der i 2023 er særligt fokus på den tværgående prioritet om den grønne dagsorden; miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer.

Hvem kan søge?

Alle typer af institutioner, organisationer og virksomheder der vil indgå i et projekt til gavn for kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser kan søge om tilskud til et Cooperation Partnership.


Cooperation Partnerships skal involvere mindst tre partnere fra tre forskellige programlande. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde. En organisation fra et programland søger som koordinator på vegne af hele partnerskabet.

De fleste lande - også uden for E.U. - kan deltage i et Cooperation Partnership med et dertil tilknyttet budget, se evt. listen af program- og partnerlande i Erasmus+ Programme Guide 2021-2027.

Hvor længe?

Varigheden af et Cooperation Partnership er 12 – 36 måneder.

Hvad gives der tilskud til?

Fra år 2022 er budgetmodellen for Cooperation Partnerships overgået til forudbestemte satser (lump sums). Ansøgere vælger mellem de tre lump sums afhængig af projektets omfang og ambitionsniveau.

Beløbene er henholdsvis 120.000 euro, 250.000 euro og 400.000 euro.

Som noget nyt skal projekterne tillige administreres efter og opdeles i arbejdspakker. En arbejdspakke er defineret som et sæt aktiviteter, der bidrager til at opnå et specifikt mål.

Det anbefales at projektet maksimalt opdeles i fem arbejdspakker. Den ene af de fem arbejdspakker skal omhandle ”Projektledelse”.

Arbejdspakken ”Projektledelse” må maksimalt udgøre 20 procent af det samlede ansøgte beløb.

Den forudbestemte "lump sum" vil udgøre det samlede tilskudsbeløb.

Nyttige data og links til inspiration

Vedr. de strategiske partnerskaber fra forrige Erasmus+ programperiode (2014-2020)

Der er mange ligheder mellem de tidligere strategiske partnerskaber og Cooperation Partnerships. I 2021 var der ingen store ændringer andet end at de tidligere ”intellectual outputs” blev erstattet af ”project results”.

I 2022 afløses den hidtidige budgetmodel baseret på ”cost items” af en mere simpel "lump sums"-model. De hidtidige budgetkategorier afløses af en model, hvor projektet administreres efter og opdeles i arbejdspakker (se også ovenstående afsnit ”Hvad gives der tilskud til?")

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

'Small-scale Partnerships'

Small-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til Erasmus+ for mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og idræt.

I denne type partnerskab kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb til samarbejdsprojekter af kortere varighed. I Small-scale Partnerships er der også enklere administrative krav end inden for Cooperation Partnerships. 

Det er ikke muligt at have det videregående uddannelsesområde som genstandsfelt for projektet. Videregående uddannelsesinstitutioner kan deltage i et Small-scale Partnership som koordinator såvel som partner, men projekts genstandsfelt skal være indenfor skole-, voksenuddannelses-, erhvervsuddannelses- eller ungdomsområdet. 

Senest opdateret 30. november 2022