Gå til indhold

Internationale samarbejdsprojekter

Her kan du læse mere om, hvad du kan få tilskud til og under hvilke omstændigheder.

Cooperation Partnerships for videregående uddannelser

Cooperation Partnerships omfatter mindst tre forskellige organisationer fra tre forskellige programlande, som går sammen om et projekt, som skal udvikle uddannelser og uddannelsesområder. Partnerskabet udnytter de forskellige organisationers erfaringer og styrker i et fælles øjemed; at styrke kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser samt at fremme europæisk samarbejde.

Samarbejdsprojekter_Netværksmoede6500.jpg

Hvad er et Cooperation Partnership? 

Et Cooperation Partnership er et samarbejde på tværs af landegrænser om udviklingsinitiativer og videndeling.

Cooperation Partnerships forventes at have positiv og blivende effekt på de deltagende parter, på uddannelsessystemerne og de personer, der er involveret i projekterne. Alle Cooperation Partnerships skal bidrage med europæisk merværdi og øget bæredygtighed af det samlede europæiske uddannelsesområde.

Cooperation Partnerships kan blandt andet omhandle udvikling af analyser, policy anbefalinger, nye undervisnings- og arbejdsformer, læringsmaterialer, curricula eller test af ny, innovativ praksis.

Læs mere om Cooperation Partnerships i programguiden for Erasmus+:

Udvalgte prioriteter i fokus

I programperioden for Erasmus+ 2021-2027 er der særligt fokus på projekter, som understøtter inklusion og mangfoldighed, digitalisering, den grønne dagsorden samt aktivt medborgerskab. Du kan læse om de prioriteter, der gælder for Cooperation Partnerships, i den aktuelle programguide for Erasmus+:

I 2024 er det igen muligt at søge tilskud til samarbejdsprojekter, som har til formål at støtte dem, som er ramt af krigen i Ukraine. Bemærk, at der i den forbindelse er en række sektorspecifikke prioriteter.

National prioritet for Cooperation Partnerships

Vær opmærksom på, at der i 2024 er særligt fokus på den tværgående prioritet om den grønne dagsorden - miljøbeskyttelse og bekæmpelse af klimaændringer - i forbindelse med udvælgelse af ansøgninger om tilskud.

Inklusion i samarbejdsprojekter

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en strategi for øget inklusion og større mangfoldighed i Erasmus+ samt tilhørende handlingsplaner inden for de enkelte sektorer omfattet af Erasmus+. 

Enhver udgift, der måtte være nødvendig for at kunne inkludere deltagere med 'færre muligheder' i samarbejdsprojektet, hvad enten der er tale om et stort eller et mindre projekt, vil kunne lægges ind i budgettet, der tildeles efter et lump sump-princip (Læs mere nedenfor i afsnittet 'Hvor mange penge?')  

Eksempler på udgifter, der kan indskrives i budgettet, kan være øget administration/planlægning, fysiske hjælpemidler og/eller personlige hjælpere. 

Hvem kan søge?

Alle typer af institutioner, organisationer og virksomheder der vil indgå i et projekt til gavn for kvaliteten af videregående uddannelser på tværs af landegrænser kan søge om tilskud til et Cooperation Partnership.

Cooperation Partnerships skal involvere mindst tre partnere fra tre forskellige programlande. En organisation kan indgå i flere partnerskaber pr. ansøgningsrunde. En organisation fra et programland søger som koordinator på vegne af hele partnerskabet. For at kunne ansøge skal organisationen have eksisteret i mindst to år på ansøgningstidspunktet.

De fleste lande - også uden for EU - kan deltage i et Cooperation Partnership med et dertil tilknyttet budget, se evt. listen over program- og partnerlande i Erasmus+ Programme Guide 2021-2027.

Hvor længe?

Varigheden af et Cooperation Partnership er 12 – 36 måneder.

Hvor mange penge?

Ansøgere vælger mellem tre foruddefinerede lump sums. Disse tre beløb er hhv. 120.000 EUR, 250.000 EUR og 400.000 EUR.

Inspiration til Cooperation Partnerships

Vedr. de strategiske partnerskaber fra forrige Erasmus+ programperiode (2014-2020)

Der er mange ligheder mellem de tidligere strategiske partnerskaber og de nuværende Cooperation Partnerships. Men der er også forskelle - blandt andet var den tidligere budgetmodel for stratetiske partnerskaber baseret på unit costs, hvorimod den nuværende budgetmodel baserer sig på en mere simpel lump sum model. Desuden er budgetkategorier afløst af en model, hvor projektet opdeles i arbejdspakker og aktiviteter.

Hvordan ansøger jeg?

Du skal søge om tilskud gennem Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Vi guider dig gennem processen her på hjemmesiden.

Information om arrangementer

Vær opmærksom på, at der løbende bliver afholdt arrangementer med relevans for ansøgere og tilskudsmodtagere af Erasmus+, hvor du kan få mere information og inspiration.

'Small-scale Partnerships'

Small-scale Partnerships er designet til at udvide adgangen til Erasmus+ for mindre aktører og nye ansøgere inden for uddannelse, ungdom og idræt.

I denne type partnerskab kan der ansøges om lavere tilskudsbeløb til samarbejdsprojekter af kortere varighed. I Small-scale Partnerships er der også enklere administrative krav end inden for Cooperation Partnerships. 

Det er ikke muligt at have det videregående uddannelsesområde som genstandsfelt for projektet. Videregående uddannelsesinstitutioner kan deltage i et Small-scale Partnership som koordinator såvel som partner, men projekts genstandsfelt skal være indenfor skole-, voksenuddannelses-, erhvervsuddannelses- eller ungdomsområdet. 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 30. april 2024

Afsendere