Gå til indhold
Du er her: Forside Uddannelse Tilskud til udveksling og internationale projekter Erasmus+ Videregående uddannelse Inspiration Artikler Ny uddannelse gør studerende klar til at bygge højhuse i træ

Ny uddannelse gør studerende klar til at bygge højhuse i træ

Topbillede
Højhuse af træ er et klimavenligt alternativ til traditionelle højhuse bygget i beton og stål. Et uddannelsesforløb inden for design og konstruktion af bæredygtigt højhusbyggeri i træ bliver nu udviklet af fem europæiske uddannelsesinstitutioner med Erasmus+ tilskud.
Kontakt
Line Clemmensen Stage
Webredaktør
Tlf.: +45 72 31 89 42
Email: lcs@ufm.dk

Træ er et klimavenligt byggemateriale, som har potentiale til også at blive brugt i højhuse. Flere steder i verden arbejder arkitekt- og ingeniørfirmaer allerede på at bygge op til 16 etager høje træhuse, men uddannelse inden for højhusbyggeri i træ er indtil videre et særsyn i Europa. Det vil et Erasmus+ støttet fælleseuropæisk uddannelsesprojekt nu lave om på.

Der er brug for, at vi uddanner både undervisere og studerende i bæredygtigt højhusbyggeri i træ, så vi er klar til fremtiden.

I spidsen for projektet – et Erasmus+ strategisk partnerskab mellem fem uddannelsesinstitutioner i Danmark, Storbritannien, Litauen, Estland og Portugal – står VIA University College i Horsens og bygningskonstruktør Roger Howard Taylor. Han underviser på den engelsksprogede bacheloruddannelse ’Architectural Technology & Construction Management’, som udbydes på den midtjyske professionshøjskole, og han er idémand bag og tovholder på projektet.

”Mange fagprofessionelle fra både uddannelsesinstitutioner og byggebranchen mener, at vi står på tærsklen til en ny æra, hvor vi snart vil se højhuse i træ skyde op mange steder i verden.

De uddannelser, vi har i dag inden for design og konstruktion af huse i træ i Europa, fokuserer hovedsageligt på enfamiliehuse i én eller to etager. Der er brug for, at vi uddanner både undervisere og studerende i bæredygtigt højhusbyggeri i træ, så vi er klar til fremtiden,” siger Roger Howard Taylor.

Om projektet

Sustainable High-Rise Buildings Designed and Constructed in Timber (HiTimber) er et treårigt Erasmus+ strategisk partnerskab, som løber frem til 31. august 2020.

Partnerskabet vil imødekomme fremtidige behov for videregående uddannet arbejdskraft inden for bæredygtigt højhusbyggeri i træ. Projektet har modtaget 396.110 euro i tilskud fra Erasmus+.

Træ er CO2-venligt byggemateriale

Træ har mange fordele som byggemateriale, fortæller Roger Howard Taylor. Ikke mindst fordi træ er et bæredygtigt og CO2-venligt alternativ til beton og stål, når træet til byggeelementerne er produceret i bæredygtige skovbrug. Samtidig vejer træ mindre end andre byggematerialer, hvilket gør det muligt at præfabrikere store byggeelementer, som nemt kan transporteres til og samles på byggepladsen.

”Udfordringer med for eksempel brandfare og fugt ved at bruge træ til at bygge højhuse er ikke større, end at de bør kunne overkommes. Vi projektpartnere tror på, at der meget snart vil blive brug for dygtige fagfolk til at designe, konstruere og projektlede byggeri af højhuse i træ, og derfor indsamler vi nu viden på området og udvikler samtidig et uddannelsesforløb, som efter planen skal være klar i 2020,” siger Roger Howard Taylor.

Projektpartnere

  • VIA University College (Danmark)
  • Solent University Southampton (Storbritannien)
  • TTK University of Applied Sciences (Estland)
  • Estonian Woodhouse Association (Estland)
  • Vilnius Gediminas Technical University (Litauen)
  • Study and Consulting Center (Litauen)
  • University of Lisbon (Portugal)

Nyt internationalt kursus på vej

Projektet blev skudt i gang i oktober 2017, og når det slutter i 2020, bliver det konkrete resultat – hvis alt går efter planen – et nyt, internationalt uddannelsesforløb i design, konstruktion og projektledelse af højhusbyggeri i træ. Kurset bliver på bachelorniveau og målrettes blandt andet arkitekt-, bygningskonstruktør- og ingeniørstuderende.

Det valgfrie modul på cirka otte uger og til 9 ETCS-point skal implementeres i uddannelsessystemerne i Danmark, Storbritannien, Estland, Litauen og Portugal og udbydes på engelsk af partnerinstitutionerne. Studerende og undervisere deltager i løbet af projektets tre år i forskellige workshops og er med til at udvikle og teste både selve kurset og det undervisningsmateriale – i form af en e-bog på omkring 300 sider – som skal komme ud af projektet.

I foråret 2018 deltog 30 studerende i den første af tre 14 dages workshops på Solent University Southampton i Storbritannien. Her prøvede fem grupper a seks studerende fra forskellige studier og forskellige lande kræfter med at tegne og beregne, hvordan et 15-etagers boligbyggeri, som er ved at blive opført af traditionelle byggematerialer i centrum af Southampton, kunne konstrueres, hvis det i stedet skulle bygges i træ.

”De studerendes arbejde på pilotkurset er af imponerende høj kvalitet og giver et godt udgangspunkt for, at andre studerende ved de to efterfølgende workshops kan fortsætte med de næste faser i arbejdet. De studerende har været meget engagerede og motiverede, og de har alle efterfølgende givet udtryk for, at de ville vælge et kursus i bæredygtigt højhusbyggeri på deres uddannelse, hvis de havde muligheden,” siger Roger Howard Taylor.

I alt deltager 90 studerende (heraf cirka 20 fra Danmark) og cirka 18 undervisere (heraf 3-4 fra Danmark) fra partnerinstitutionerne i løbet af projektets tre år.

Kontakt

Roger Howard Taylor, BA i Architectural Technology and Construction Management (bygningskonstruktør), underviser og international marketingskoordinator, VIA University College.

Foto: Studerende på pilotuddannelsesforløbet i højhusbyggeri i træ er ved at måle kulstof i gram/kilogram. HiTimber. 

 

Senest opdateret 06. december 2021