Gå til indhold

Aarhus er centrum for en bedre verdenspresse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet har et stærkt partnerskab med syv uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele. Erasmus Mundus Masters Journalism er eneste Erasmus-program inden for journalistik.

 Erasmus Mundus studerende

Da urolighederne i Ukraine spidsede til i foråret, ringede DR-journalist Lasse Berg Sørensen til sin ukrainske ven og tidligere medstuderende for at få kontakt med lokale eksperter og idéer til interviews. I forbindelse med valget i verdens folkerigeste demokrati kunne han trække på sin forbindelse til en topjournalist i Mumbai, og når det gælder finanshistorier dyrker han sit venskab med en London-baseret business-reporter. 

Det internationale journalistnetværk er et resultat af Erasmus Mundus Journalism, en  toårig kandidatuddannelse, der med udspring i Aarhus omfatter syv universiteter på tre kontinenter. Lasse Berg Sørensen er i dag ansat på DR’s Udlandsredaktion. 

”Når jeg laver historier til TV- og Radioavisen, tror jeg, at jeg har bedre forståelse for at se Danmark i en større og mere international kontekst, takket være min deltagelse i programmet,” siger Lasse Berg Sørensen.

Internationalt netværk og mindset

Lasse deltog i Erasmus-Mundus Journalism i perioden 2009-2011 og er dermed en af de flere end 500 journalistikstuderende, der siden 2005 har deltaget i uddannelsen.

”Det var vildt fedt. Jeg fik en spændende og bred, akademisk overbygning på min journalistuddannelse, men især fik jeg et unikt netværk og et mere internationalt mindset. Tænk på, jeg lærte jo 50 journalister at kende, som i alt dækker en pæn del af verden, og som alle har hvert sit netværk,” understreger han.

Programmet får tilskud fra Erasmus Mundus. Den toårige kandidatuddannelse er udviklet i tæt samarbejde mellem Aarhus Universitet og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt fire europæiske og tre oversøiske partneruniversiteter. Programmet har i alt haft studerende fra knap 100 forskellige nationaliteter, og hver gang tildeles Erasmus Mundus-stipendier til et antal studerende.

Krig, politik eller business

Idéen er opstået i Aarhus, og her tilbringer de studerende det første år i fællesskab - på både universitet og journalisthøjskole. De tilegner sig en række teoretiske og metodiske redskaber, der bygger oven på deres journalistiske uddannelse og erfaringer. Derefter specialiserer de studerende sig på europæiske universiteter.

På Swansea University i Wales tilbydes forløb i ’War and Conflict’, på Hamburg University kan man læse 'Journalism and Media across Cultures’, på City University London ‘Business and Finance’ og på Amsterdam University ‘Communicating Europe – Media and Politics’. Derudover tilbringer en mindre del af de europæiske studerende et semester på et af de oversøiske universiteter.

Betydning for både journalister og universiteter

”Det er et unikt tilbud til dygtige studerende. Programmet sigter på hvert år at uddanne 80 teoretisk velfunderede og reflekterede journalistkandidater med tværnationale og globale synsvinkler på journalistik, medier og globalisering. Vi kan blandt andet måle succesen ved at se på de studerende, der både går videre inden for ph.d.-systemet og med spændende jobs i mediebranchen,” siger Inger Munk, leder af International Afdeling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Hun fortæller, at de ord, som de studerende i diverse evalueringer hyppigst bruger til at beskrive betydningen af deres deltagelse, er ’life changing’. Og ifølge områdeleder Bettina Andersen fra Center for Journalistiske Universitetsuddannelser har programmet en stor betydning for universiteterne selv:

”Både undervisere og koordinatorer oplever en meget høj akademisk standard og høj grad af læring på de fælles, internationale forløb. Det skaber synergi i forhold til uddannelsernes andre uddannelses- og forskningsaktiviteter. Alle universiteter lærer af hinanden og udvikler i fællesskab en ’best practice’, som ofte bruges til benchmarking af andre uddannelser, og når vi indgår nye partnerskaber og netværk. På den måde smitter programmet positivt af på en større del af uddannelsessystemerne i alle lande,” siger hun.

Om Erasmus Mundus Journalism
 

• Erasmus Mundus Masters Journalism, Media and Globalisation’ får tilskud fra EU´s uddannelsesprogram Erasmus Mundus og er en toårig kandidatuddannelse rettet mod studerende med interesse for journalistik fra hele verden.

• Målene er blandt andet at fremme journalistisk arbejde og forskning, skabe nye jobkvalifikationer, sætte en standard for europæisk og global uddannelse samt uddanne kandidater med et ægte, transnationalt og globalt syn.

• Partnerskabet består af Aarhus Universitet, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, fire europæiske universiteter: University of Amsterdam, City University London, University of Hamburg og Swansea University i Wales samt tre oversøiske universiteter: University of California (USA), University of Technology i Sydney (Australien), og Pontificia Universidad Católica (Chile).

• De studerende tilbringer første år i Aarhus på både universitet og journalisthøjskole. Her tilegner de sig teoretiske og metodiske redskaber, hvorefter de på andet år specialiserer sig ude i Europa.

• Partner-universiteterne samarbejder tæt i et konsortium. De to danske partnere har til formålet dannet CJU, Center for Journalistiske Uddannelser.

• Programmet har haft studerende fra knap 100 lande og alle kontinenter – lige bortset fra Antarktis.

 

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. marts 2024