Gå til indhold

Bedre bredbånd udvikles på tværs af faglighed og grænser

Universiteter i fire lande har succes med at inddrage studerende i udviklingen af fremtidens europæiske bredbåndsløsning. Det er muliggjort gennem et projekt med tilskud fra Erasmus. Projektet sætter forskellige aktører, fagligheder og kulturer i spil på sommerskoler i projektlandene.

”Vi oplever et stigende pres på at få skabt bedre dækning i de enkelte lande og i hele EU. Selvom vi i Danmark ligger i toppen, er der stadig områder, hvor dækningen er for ringe. Vi ved, at dækningen er helt afgørende for, om folk bosætter sig og starter virksomheder eksempelvis i udkantsområder.”

Sådan siger projektleder Jens Myrup Pedersen, lektor på Institut for Elektroniske Systemer på Aalborg Universitet. Her udsprang ideen til et fælleseuropæisk projekt om udvikling af bredbåndsdækning via inddragelse af studerende på tværs af universiteter og fagligheder.

Projektet fik navnet ’Implementing Europe's Future Broadband Infrastructure’ og havde deltagelse af studerende og undervisere fra Spanien, Letland, Polen og Danmark.
 

Der blev summet foran tændte computere med ord som 'value chain', 'network architecture' og 'business model', da 35 studerende og deres undervisere fra Danmark, Letland, Polen og Spanien mødtes i Barcelona.
Der blev summet foran tændte computere med ord som 'value chain', 'network architecture' og 'business model', da 35 studerende og deres undervisere fra Danmark, Letland, Polen og Spanien mødtes i Barcelona.

En fantastisk oplevelse

En af de studerende er Thor Larsen, som er kandidatstuderende i ’Netværk og Distribuerede systemer’ på Aalborg Universitet. Han deltog i juli sidste år i to intense ugers sommerskole på UPC-universitetet i Barcelona. Det var den fjerde og sidste workshop i projektet. Og det var en fantastisk oplevelse, fortæller Thor Larsen.

”Det var sjovt, udfordrende og lærerigt at samarbejde med studerende fra andre kulturer og fagligheder. Den første uge sad vi på skolebænken og blev fyldt op med viden fra egne og udenlandske forelæsere. Og ugen efter gik det løs med gruppearbejde, hvor vi skulle løse konkrete opgaver, som blev stillet af virksomheder ud fra alle mulige vinkler i en innovativ proces,” siger Thor Larsen.

Der var 35 studerende fra de fire deltagende universiteter på sommerskolen. De foregående år blev der holdt tilsvarende to-ugers workshops i de andre lande, der var med i projektet.

Interkulturelle kompetencer

Tilbagemeldingerne fra de deltagende studerende har været meget positive - både med hensyn til det faglige udbytte og i forhold til interkulturelle kompetencer og samarbejdsevner. Mange studerende holder stadig kontakt med hinanden.

”Som dansk studerende er jeg vant til at arbejde innovativt og problemorienteret. Det var de udenlandske studerende ikke. For dem var det sværere at kaste sig ud i opgaver, vi ikke i forvejen vidste, hvad skulle ende med. Man kan blive frustreret over, at folk ikke arbejder på samme måde, som man selv gør, men jeg har set det som en gevinst, fordi det giver nye vinkler på ens egne metoder, og man får kompetencer i at samarbejde med alle,” siger Thor Larsen.

Det har da også været et af fokuspunkterne i projektet at udvikle metoder, der kan bruges i andre forløb og sammenhænge og således bidrage til at modernisere universitetsuddannelser – både hos de deltagende universiteter og på andre institutioner.

Sammenhæng og konkurrencekraft

Blandt politikere, i erhvervslivet, hos producenter og forbrugere er der bred enighed om, at udvikling af et bedre bredbåndssystem er helt centralt for EU’s konkurrence- og sammenhængskraft.

”Og det er en international opgave, som vi løser bedst på tværs af landegrænser. Samtidig involverer opgaven flere discipliner. Vi tror på, at man kan udvikle bedre løsninger, hvis man bringer sin egen faglighed i spil sammen med andres,” siger projektleder Jens Myrup Pedersen fra Aalborg Universitet.

Lærer af andre fagligheder

"For at udvikle den rigtige forretningsmodel må en bredbåndsudbyder også have en grundlæggende forståelse for teknologien og aktuelle trends. Tilsvarende kan ingeniøren kun designe de bedste tekniske løsninger, hvis han eller hun forstår den sammenhæng, løsningerne skal indgå i,” understreger Jens Myrup Pedersen.

Det er også studerende Thor Larsens erfaring:
”I min projektgruppe samarbejdede jeg eksempelvis med studerende med en business-baggrund. Det har jeg som teknisk-orienteret lært utrolig meget af. De tekniske løsninger, jeg er med til at udvikle, skal jo kunne afsættes af virksomheder til forbrugere, der efterspørger det. Hele den værdikæde fra teknik og design til business og marketing kom i spil i løbet af sommerskolen og i grupperne. Og det var rigtig lærerigt,” slutter Thor Larsen.

Fakta om ’Implementing Europe's Future Broadband Infrastructure’

  • Projektet fandt sted i perioden 2011-2014 med tilskud fra Erasmus Intensive Programmer under det tidligere program for Livslang Læring. 
  • De studerende har fået ECTS-point ved at deltage i projektet.
  • Partner-universiteterne i projektet er UPC i Barcelona, Spanien, UTP i Bydgoszcz, Polen, RTU i Riga, Letland, samt Aalborg Universitet, der fik idéen til projektet og kontaktede de andre partnere.
  • Der har været afholdt sommerskole af to ugers varighed i de fire universitetsbyer. Hver gang deltog mindst 10 studerende samt to undervisere fra hvert uddannelsessted. I alt har ca. 120 europæiske studerende deltaget i projektets sommerskoler.
  • Tværfagligt samarbejde har været et kernepunkt. Bedre bredbånd kræver, at alle aktører i ‘værdikæden’ forstår hinanden. Det gælder eksempelvis dem, der fysisk udvider nettet, designer netværksarkitekturen, udvikler nye applikationer samt business-modeller.
  • I projektet har private virksomheder fra de fire lande leveret konkrete cases, som de studerende skulle arbejde i grupper med at finde svar på.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 05. marts 2024