Gå til indhold

Et færdigpakket udlandsophold kan give det sidste skub

Det er synd, hvis en studerende dropper tanken om et semester i udlandet alene på grund af planlægningen. Det mener Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som har haft succes med at samle alle de nødvendige informationer i overskuelige Exchange-pakker.

Et semester i udlandet! Er det ikke både dyrt og besværligt at få arrangeret? Det behøver det absolut ikke at være, mener DTU. I de sidste tre år har universitetet – som led i indsatsen for øget internationalisering – tilbudt særlige Exchange-pakker. Det betyder, at studerende fra de over 50 studieretninger let kan finde nyttig information til relevante udlandsophold blandt DTU’s 200 partnerinstitutioner over det meste af verden.

”Vi ved, at det for den enkelte studerende kan forekomme som en større researchopgave at planlægge et udlandsophold. Hvilke universiteter er relevante for mig, hvor mange ECTS-point får jeg, hvordan får jeg min SU med. Vil man eksempelvis studere nanoteknologi, er der institutioner, der er særligt relevante. Den viden har vi allerede via vores internationale studievejledning og underviserne på de enkelte studieretninger. Det er synd, hvis en studerende dropper tanken om et semester i udlandet alene på grund af planlægningen. Derfor har vi valgt at gøre forarbejdet og servere vores informationer på et sølvfad i lettilgængelige Exchange-pakker,” siger Morten Overgaard, tidligere Head of International Affairs på DTU og nu kontorchef i afdelingen for uddannelse og studerende. 

Til artikel om DTU

Vil øge udgående mobilitet

På linje med den generelle holdning i samfundet mener DTU, at det har stor værdi for både studerende, virksomheder og samfund, at danske unge gennemfører en del af deres uddannelse i udlandet.

På DTU er det et særligt strategisk mål at øge de studerendes udgående mobilitet – både til oversøiske partneruniversiteter og til Erasmus-partnerne. Indtil for et par år siden kom markant flere fra udlandet til DTU, end DTU selv sendte afsted. Exchange-pakkerne har ændret det forhold, så der i dag er en stærkere balance og gensidighed i udvekslingen.

Ikke bare ’en på opleveren’

De studerende på DTU er, før de tager ud, primært opmærksomme på det faglige udbytte i udlandet, men vender ofte hjem med overraskende erfaringer i bagagen, fortæller Morten Overgaard.

”De studerende er generelt meget tilfredse med det faglige niveau og studiemiljøet på DTU. Derfor er de også sundt kritiske i forhold til et eventuelt udlandsophold og tager ikke bare ud for at få ’en på opleveren’.

På andre uddannelsesområder har de studerende måske lidt mere fokus på den personlige udvikling og de interkulturelle kompetencer, som et ophold kan give. Det interessante er, at når vi får vores studerende hjem igen, fremhæver de ofte netop den personlige udvikling som en vigtig kvalitet ved opholdet. De ved, at ingeniørvirksomheder agerer internationalt, og at de i arbejdslivet får internationale kolleger og skal kunne begå sig overalt i verden. De kompetencer får de lov at prøve kræfter med via udlandsopholdet,” siger Morten Overgaard.

 

Smart at gøre det endnu lettere at læse i udlandet

Isa Bjørnø Ipsen fik god hjælp på DTU, da hun for små to år siden læste et semester på TU Delft: ”Jeg brugte min uddannelsesleder på Design og Innovation-studiet og en medstuderende fra årgangen over mig, som allerede havde været afsted. Når det gjaldt valget af selve kurserne, fik jeg en hollandsk studerende her på DTU til at hjælpe.Til artikel om DTU studerende

Jeg kan godt se det smarte i at gøre det endnu nemmere for studerende at komme ud og læse i udlandet.” Med sig hjem fra Holland fik hun internationale erfaringer både på det faglige, sproglige, kulturelle og personlige plan. ”Universitetet er stærkt inden for mit faglige felt, og jeg deltog blandt andet i udvikling af hverdagsdesigns til børn, der eksempelvis får dem til at synes, det er sjovt at spise også de sunde ting på tallerkenen. Og så boede jeg på kollegium med 15 hollændere. Jeg har også lært nye metoder og at være mere frembrusende på engelsk, hvilket jeg blev kastet ud i at være,” siger den 25-årige DTU-studerende.

En Exchange-pakke indeholder:

• Eksempel på sammenhængende semesterforløb på partneruniversitet konkretiseret med kursusnumre, kursustitel og ECTS-point.

• Mobilitetsvinduer: Information om hvornår, det er bedst at tage et udlandsophold, eksempelvis 5. semester på bacheloruddannelsen eller 2. semester på kandidatuddannelsen.

Kort om DTU’s satsning på Exchange-pakker

Projektet er igangsat i 2012 og er planlagt til at fortsætte.

• Gennem overskuelige Exchange-pakker søger DTU at gøre udlandsophold lettere tilgængelige og få flere DTU-studerende til at gennemføre en del af deres uddannelse i udlandet.

• Målgruppen er alle studerende – med særligt fokus på studerende, som finder ansøgningsprocessen svær, som har svært ved at finde relevante kurser i udlandet, eller som tvivler på udbyttet af et udlandsophold og skal have ’det sidste skub’ for at blive overbeviste.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 19. marts 2024