Gå til indhold

Når underviseren rejser ud, gør de studerende også

Professionshøjskolen VIA sender hvert år mellem 80-100 undervisere og ansatte på kortere eller længere udlandsophold med Erasmus+, og tallet er stigende. Den jyske uddannelsesinstitution med i alt 8.500 studerende har erfaring med, at øget medarbejdermobilitet skaber øget studentermobilitet.

”Danske studerende skal uddannes til en global verden. Hvis ikke vores undervisere og ansatte har internationale kompetencer – i forhold til sprog, kultur og faglige strømninger – kan vi som uddannelsesinstitution ikke løfte vores opgave. Vi ser mobilitetsophold som en naturlig og vigtig del af den kompetenceudvikling, vi tilbyder vores medarbejdere, og som en nødvendighed for at fastholde og videreudvikle VIAs og hele Danmarks position som en attraktiv, global samarbejdspartner,” siger professionshøjskolens prorektor, Peter Friese.

Derfor pakker mellem 80-100 medarbejdere fra VIA hvert år tandbørste, blåt sygesikringsbevis og computer for at tage ophold i et af de mange lande verden over, hvor professionshøjskolen har samarbejdsaftaler med universiteter og uddannelsesinstitutioner. Og tallet er stigende, for det er i høj grad uddannelsesinstitutionens ansvar at inspirere flere undervisere og ansatte til at komme afsted, fortæller Peter Friese.

Man skal arbejde med sin faglighed i udlandet

”Mobilitet er afgørende, hvis man skal have succes med internationalisering. Uanset den teknologiske udvikling og muligheden for fjern-samarbejde, kan man ikke forstå, formidle og agere internationalt, hvis ikke man har arbejdet med sin faglighed i udlandet. Dette gælder både undervisere, forskere og administrative medarbejdere. De partnerrelationer, man opbygger ved ophold i udlandet, styrker også mulighederne for at tiltrække dygtige, udenlandske undervisere og studerende til Danmark,” siger han.

De personlige og faglige netværk, VIAs undervisere får, når de rejser ud, er vigtige for professionshøjskolens deltagelse i internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Disse relationer styrker evnen til at samarbejde på tværs af landegrænser. Deltagelse i internationale netværk er en stærk faglig motivation for mange af VIAs medarbejdere og kan i sig selv anspore til deltagelse i nye forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, er erfaringen.

Stærke ambassadører for internationalisering

”Udlandsophold giver medarbejderne en viden, der kan bruges direkte i den daglige undervisning og dermed bidrage til stærkere lærings- og studiemiljøer. Og så ved vi, at når læreren er fortrolig med at arbejde i udlandet, bliver de studerende mere inspirerede til at tage et semester eller komme i praktik uden for landets grænser. Undervisere med international erfaring er de stærkeste ambassadører for øget studentermobilitet blandt danske studerende.” siger Peter Friese.

VIA anerkender mobilitetsophold som en vigtig del af medarbejdernes kompetenceudvikling. Men ikke alle undervisere har interesse i udlandsophold. Derfor har man på flere af VIAs hovedområder - blandt andet på pædagog- og læreruddannelsen oprettet ’task forces’ med undervisere, der har stor interesse i for en periode at skifte de jyske omgivelser ud med fremmede himmelstrøg. Dette gælder både i forhold til udveksling gennem Erasmus+, men også i forhold til eksportaktiviteter, eksempelvis i Kina og Rumænien, hvor der typisk er brug for undervisere i kortere perioder.

Redskaber til øget mobilitet

De internationalt interesserede medarbejdere fungerer som ambassadører for værdien af udlandsophold i forhold til kolleger, fortæller Peter Friese og fortsætter:

”Vi danner derfor grupper af internationalt entusiastiske medarbejdere, der kan gå forrest. Oveni gør vi meget ud af at styrke synligheden af den faglige og personlige værdi, det giver at rejse ud blandt andet igennem internationale netværk på tværs af uddannelser og sektorer. Fremadrettet kunne man også forestille sig, at udlandsophold kunne knyttes mere formelt til kompetenceudvikling. Og sidst, men ikke mindst, kunne man forankre ansvaret for pleje af internationale partnere på ledelsesniveau i de faglige miljøer – frem for i internationale afdelinger. Der er flere muligheder,” siger prorektoren.

Undervisere som mobilitetsambassadører

Underviser Marianne Lippert fra VIAs Global business engineering-uddannelse er et strålende eksempel på, hvordan underviseres mobilitetsophold inspirerer til nye udlandsophold

Selv har hun været seks gange på udlandsophold med Erasmus+ - sidste gang var på Universidad Politécnica de Valencia i Spanien, hvor Marianne Lippert blandt andet underviste i ’berømte’ danskere’ og præsentationsteknik. Opholdet gav Marianne Lippert nye kontakter, som betød at otte spanske studerende i april 2015 var på besøg hos VIA i Aarhus, mens Marianne Lippert i maj 2015 kunne tage sine spanskstuderende med den anden vej for at tilbringe fem faglige dage i Valencia.

”Det var sjovt, spændende og lærerigt for de studerende - både at være i Spanien, men også at have de spanske studerende på besøg på studiet og privat. De fik virkelig knyttet bånd., og de af mine studerende, der var mest modvillige over for at have fremmede overnattende, endte med at blive de mest engagerede. Og deres karakterer er steget, fordi de fik hul på det spanske,” siger Marianne Lippert, der også underviser i dansk, idéhistorie og videnskabsteori på VIA University College.

”Der ligger et stort arbejde i studiebesøg, men det er det værd. Nu har jeg og mine danske og spanske kolleger gjort os nogle erfaringer, der gør, at det bliver lettere næste gang,” siger hun.
Faktisk er der planer om at gøre den dansk/spanske udveksling til en årlig begivenhed, og fordi Marianne Lippert også undervejs har fået kontakter i Frankrig, arbejder VIA nu på lignende aftaler med et fransk universitet.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. september 2023