Gå til indhold

Praktikken giver sikkerhed i faget

Louise Ditte Jensen og Sandra Holm tog i praktik som lærere i Portugal efter endt uddannelse. Det gav erfaringer og en sikkerhed, som de begge nyder godt af i dag som lærere i den danske folkeskole.

Da Louise Ditte Jensen og Sandra Holm i 2014 blev færdige med deres læreruddannelse på UC Lillebælt, tog de sammen i otte måneders praktik på en erhvervsskole i Portugal. Praktikopholdet blev en oplevelse for livet, og erfaringerne derfra har rustet dem godt til lærerjobbet, oplever de begge.

Efter hjemkomsten fra praktikopholdet er Louise Ditte Jensen og Sandra Holm blevet fastansat som lærere på en folkeskole i henholdsvis Odense og Nordfyns Kommune. Begge er de overbeviste om, at praktikopholdet har gavnet dem fagligt.

”Praktikopholdet betød, at vi fik styrket vores kompetencer i forhold til at finde arbejde som lærere, efter vi kom hjem. Når man er nyuddannet, er der mange ting, man er usikker på, og det var en stor hjælp, at jeg havde erfaring som lærer fra praktikopholdet. Det gav mere sikkerhed i forhold til at søge lærerstillinger, og da jeg fik job, mødte jeg mine nye kollegaer og elever med større ro,” fortæller Sandra Holm.

Gavnede jobsøgning

Det var ikke nogen let opgave at være i praktik i Portugal, vurderer de begge. Skolekulturen er meget anderledes fra den danske, og eleverne er ikke vant til at blive inddraget i undervisningen. Opholdet var derfor en nyttig øvelse i at tilpasse undervisningen til elevernes niveau og i at engagere og inddrage eleverne.

Erfaringerne fra opholdet har også lært Louise Ditte Jensen og Sandra Holm vigtigheden af at være tydelige i deres kommunikation med elever og lærere – en egenskab, de begge har gavn af efterfølgende, fastslår Sandra Holm, der underviser i 4. til 6. klasse og er klasselærer for en 4. klasse på Bogense Skole på Nordfyn:

”Praktikforløbet har blandt andet lært mig ikke at være bange for at sige, hvad jeg tænker, og at stå ved mine meninger, selvom jeg ikke har samme lange lærererfaring som mange af mine kollegaer.”

Louise Ditte Jensen er klasselærer for en 6. klasse og underviser også elever med matematikvanskeligheder på Seden Skole i udkanten af Odense. Hun fortæller, at praktikopholdet har givet større sikkerhed i forhold til jobsøgning, og at praktikopholdet har rustet hende bedre til at arbejde som lærer.

”Da jeg kom hjem fra Portugal og søgte job, var jeg til flere jobsamtaler. Hver gang lagde jeg vægt på, at jeg havde været i praktik i udlandet og dér erhvervet relevant joberfaring. Der blev hver gang spurgt ind til praktikopholdet, og jeg tror klart, det har hjulpet mig til at få mit job,” siger Louise Ditte Jensen.

Praktikken giver sikkerhed i faget

Krav til praktikopholdet

Louise Ditte Jensen og Sandra Holm gik i klasse sammen på læreruddannelsen på UC Lillebælt og havde begge engelsk og matematik som linjefag. Under uddannelsen fik de den idé, at de gerne ville prøve at arbejde som lærere i Sydeuropa, når de var færdige med deres afsluttende eksaminer. De gik derfor til UC Lillebælts internationale kontor, som udleverede en liste med skoler i Europa, der gerne ville have lærere fra udlandet som undervisningsassistenter.

”Vi havde to ønsker, da vi søgte praktiksted: Det skulle være en skole, der ville ansætte os begge to, og vi ville til Sydeuropa, fordi der er varmt og ret billigt at bo og leve,” fortæller Sanda Holm.

Louise Ditte Jensen og Sandra Holm fik kontakt til flere skoler og valgte en erhvervsskole i en mindre by i Portugal, hvor de skulle stå for al engelskundervisning for skolens elever i 11. og 12. klasse. Det blev noget anderledes end forventet. Eleverne var på et meget lavere fagligt niveau end tilsvarende danske elever, mange af eleverne så ikke nogen relevans i at modtage engelskundervisning, og skolen var helt uvant med de mere kreative undervisningsmetoder, som Louise Ditte Jensen og Sandra Holm havde med fra deres uddannelse og gerne ville anvende.

”Eleverne var svære at motivere, og det var klart skuffende, men vi fik det vendt det til en interessant udfordring, der har gjort os meget dygtigere,” siger Louise Ditte Jensen.

Ved siden af undervisningen på skolen skabte og drev Louise Ditte Jensen og Sandra Holm en engelsk klub i byen, hvor skolen ligger. To aftener om ugen var klubben åben for borgere og elever, der ønskede engelskundervisning. Initiativet blev meget vel modtaget af elever og borgere fra byen, og her var der større åbenhed for at bruge kreative undervisningsmetoder, fortæller Louise Ditte Jensen.

Louise og Sandra søgte og fik begge legat til praktikopholdet gennem Erasmus+ programmets aktivitet Recent Graduate, og det lykkedes dem at holde målsætningen om at leve af legatet alene, selvom det viste sig at være noget sværere end ventet at finde et billigt sted at bo.

”Vi tog afsted i den tro, at vores kontaktperson i Portugal havde skaffet os en lejlighed, men da vi kom derned, var der ingen lejlighed. Det var lidt af et chok. Vi startede derfor med en uge på hotel, mens vi ledte efter et sted at bo. Efter at have set tre lejligheder kom vi ved et lykketræf i kontakt med en familie, der skulle ud og rejse og gerne ville fremleje deres bolig. Det blev en billig og god løsning, som dog krævede en del mere beslutsomhed og benarbejde at få i stand, end vi havde regnet med."

At tage i praktik efter endt uddannelse passede Louise Ditte Jensen og Sandra Holm godt. Ingen af dem havde en kæreste eller familie, der bandt dem til Danmark. Fagligt var det også rart at rejse ud i praktik som færdiguddannet, fastslår Louise Ditte Jensen:

”De fleste andre lærerstuderende tager afsted på 3. og 4. år af uddannelsen, men vi ville hellere være færdiguddannede først. Det betød, at vi kunne afprøve vores læreruddannelse på realistiske vilkår."

 

Sådan får du en god praktikplads i udlandet

Louise Ditte Jensen og Sandra Holm har følgende råd til at få en god praktiktid:

  • Lav omhyggelige aftaler med praktikstedet. Vær ikke bange for at stille dumme spørgsmål. Det er vigtigt at afstemme forventninger. Hold fast i, at du skal have et fagligt udbytte af opholdet.
  • Overvej at tage af sted sammen med en makker. Mange udfordringer føles lettere at løse, når man er to, og man kan føle sig ret alene undervejs, hvis man rejser ud alene.
  • Reagér og stil krav på en høflig og bestemt måde, hvis der er forhold på praktikstedet, der ikke er i orden.
  • Vær samtidig fleksibel og få det bedste ud af det – også når tingene går anderledes, end du havde regnet med.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 14. september 2023